Кафедра державних та місцевих фінансів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2016 р.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Співробітники

професорСИТНИК Наталія Степанівнапрофесор
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентБУГІЛЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНАдоцент
доцентВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентДУБ АНДРІЙ РОМАНОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКАРПОВА-ЛАУРСЕН Яніна Юріївнадоцент
доцентПЕРЕТЯТКО Любов Антонівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАдоцент
старший викладачОСІДАЧ Олена Богданівнастарший викладач

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники та навчальні посібники

Методичні розробки

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Адміністрування митних платежів

Бюджетна система

Бюджетний менеджмент

Гроші і кредит

Казначейська система

Кошторисне планування у бюджетних установах

Методологія наукових досліджень

Митна справа

Митний контроль і митне оформлення

Митний менеджмент

Міжнародні фінанси

Міжнародні фінанси (н)

Місцеві фінанси

Оподаткування в бізнесі

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Податкова система

Податковий менеджмент

Теорія та історія фінансової системи

Управління державним боргом

Управління державними та місцевими фінансами

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Фінансовий ринок

Фіскальна політика

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (спеціаліст, магістр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт за спеціалізованими програмами (магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (бакалавр)

Робоча програма та методичні рекомендації виробничої переддипломної практики (спеціаліст)

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

 

Матеріали круглого столу «Вплив бюджетно-податкової політики на забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів», 13 грудня 2016 р.

 

Дослідження

Науково-методичний семінар на тему «Практична підготовка студентів як основа формування особистості фахівця високої кваліфікації»

26.02.2017 | 22:20

24 лютого 2017 року на кафедрі державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу відбувся науково-методичний семінар на тему «Практична підготовка студентів як основа формування особистості фахівця високої кваліфікації». З доповіддю виступила доцент кафедри Бугіль Світлана Ярославівна.

В ході виступу було зазначено, що науково-дослідна практика магістрів є необхідною складовою навчального процесу і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи.
Світлана Ярославівна Бугіль ознайомила колег із Положенням та Методичними рекомендаціями до проходження та захисту науково-дослідної практики студентами...

Читати »

Круглий стіл на тему «Сучасні проблеми фінансів в умовах бюджетно-податкової реформи»

21.02.2017 | 15:36

Науковий гурток «Фінансів і бізнесу» кафедри державних та місцевих фінансів запрошує студентів випускових кафедр та викладачів 29 березня о 13:30 год. прийняти участь у роботі Круглого столу на тему “Сучасні проблеми фінансів в умовах бюджетно-податкової реформи”. Детальна інформація – в інформаційному листі.
Сподіваємось на Вашу участь!
 
З повагою, оргкомітет.

Читати »

Науково-методичний семінар кафедри державних та місцевих фінансів на тему «Навчально-методичний комплекс як науково-методична складова стандарту вищої освіти»

09.02.2017 | 21:27

09 лютого 2017 року відбувся науково-методичний семінар кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу на тему «Навчально-методичний комплекс як науково-методична складова стандарту вищої освіти». З доповіддю виступила доцент кафедри Західна Оксана Романівна.

В ході виступу було зазначено, що згідно стандарту вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, спеціалізації “Фінанси, митна та податкова справа”, навчальний заклад має підготувати конкурентоспроможного фахівця з відповідним рівнем компетенцій. Процес формування інструментальних, міжособистісних і спеціальних компетенцій...

Читати »

Секційне засідання кафедри державних та місцевих фінансів у рамках Звітної наукової конференції університету

08.02.2017 | 21:14

8 лютого 2017 р. на кафедрі державних та місцевих фінансів, у рамках проведення звітної наукової конференції університету ім. І.Франка, відбулось секційне засідання в якому взяли участь працівники та аспіранти кафедри.  Учасники конференції представили результати власних наукових пошуків та окреслили напрями подальших досліджень у сфері активізації підприємництва; розвитку державних і місцевих фінансів; швидкого розширення фондового ринку; перспектив розвитку податкової та митної справи.
Тематика доповідей:

Про підсумки наукової роботи кафедри державних та місцевих фінансів у 2016 р. та завдання на 2017 р. Проф...

Читати »

Науковий семінар – практикум “Податкові перевірки від А до Я”

15.12.2016 | 21:54

         
   15 грудня 2016 року студенти факультету управління фінансами та бізнесу під керівництвом професора кафедри державних та місцевих фінансів Яреми Я.Р., та доцента кафедри державних та місцевих фінансів Попович Д.В., відвідали семінар – практикум на тему: “Податкові перевірки від А до Я”, проведений фахівцями Головного управління ДФС у Львівській області.
 
 Під час семінару студенти ознайомились з особливостями організації та здійснення контрольно – перевірочної роботи щодо податку на доходи фізичних осіб, майнових податків, єдиного податку, ПДВ та єдиного...

Читати »