Кафедра державних та місцевих фінансів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2016 р.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Співробітники

професорСИТНИК Наталія Степанівнапрофесор
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентБУГІЛЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНАдоцент
доцентВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентДУБ АНДРІЙ РОМАНОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКАРПОВА-ЛАУРСЕН Яніна Юріївнадоцент
доцентПЕРЕТЯТКО Любов Антонівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАдоцент
старший викладачОСІДАЧ Олена Богданівнастарший викладач

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники та навчальні посібники

Методичні розробки

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Адміністрування митних платежів

Бюджетна система

Бюджетний менеджмент

Гроші і кредит

Казначейська система

Кошторисне планування у бюджетних установах

Методологія наукових досліджень

Митна справа

Митний контроль і митне оформлення

Митний менеджмент

Міжнародні фінанси

Міжнародні фінанси (н)

Місцеві фінанси

Оподаткування в бізнесі

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Податкова система

Податковий менеджмент

Теорія та історія фінансової системи

Управління державним боргом

Управління державними та місцевими фінансами

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Фінансовий ринок

Фіскальна політика

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (спеціаліст, магістр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт за спеціалізованими програмами (магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (бакалавр)

Робоча програма та методичні рекомендації виробничої переддипломної практики (спеціаліст)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (магістр)

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену з фахових дисциплін для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр (денна та заочна форми навчання):

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

Дослідження

Участь кафедри державних та місцевих фінансів в профорієнтаційному заході Career Orientation у Львівській міській раді

22.05.2017 | 22:48

У суботу, 20 травня 2017 року, у Львівській міській раді відбувся профорієнтаційний захід Career Orientation, організований місцевою командою Enactus (міжнародна неприбуткова організація, що об’єднує студентів, викладачів та представників бізнесу, які використовують силу підприємницької дії для покращення якості життя та життєвих стандартів людей з різними потребами).

З ініціативи студента групи УФФ-11 с Максима Гранта, участь в заході взяла і кафедра державних та місцевих фінансів.

Доцент кафедри Голинський Ю. О. розповів майбутнім абітурієнтам про професії економіста та фінансиста, а також про переваги здобуття відповідної...

Читати »

ЛЕКЦІЯ-ДИСПУТ ІЗ ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА ЛЬВІВСЬКОЇ МИТНИЦІ “МЕХАНІЗМИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ”

16.05.2017 | 08:55

15 травня в рамках святкування Всеукраїнського Фестивалю Науки на  факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка кафедрою державних і місцевих фінансів  організовано та проведено лекцію-диспут із заступником начальника Львівської митниці Державної фіскальної служби України, радником податкової та митної справи І рангу, доцентом Андрієм Тодощуком на тему «Механізми митного регулювання в умовах євроінтеграції».
Лектор охарактеризував стан, перспективи та проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Львівській області, інноваційні механізми митного регулювання в умовах функціонування всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною...

Читати »

Доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н. Ю. О. Голинський прочитав лекції в Шяуляйському університеті

05.05.2017 | 18:38

У період з 24 по 28 квітня 2017 р. к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Голинський Юрій Олегович пройшов стажування та прочитав лекції за програмою академічної мобільності Європейського Союзу “Erasmus+” в Шяуляйському університеті (м. Шяуляй, Литва).

Мета стажування полягала в здійсненні внеску в місцеве академічне життя, створенні міжнародного освітнього досвіду для студентів у ВНЗ-партнері, підвищенні мотивації немобільних студентів для навчання за кордоном, обміні інноваційними методами навчання, презентації ЛНУ імені Івана Франка та факультету управління фінансами...

Читати »

Cемінар «Професіоналізація у сфері публічних закупівель України»

28.04.2017 | 21:30

27 квітня 2017 року доценти кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка – Оксана Західна та Юлія Шушкова, взяли участь у семінарі на тему: «Професіоналізація у сфері публічних закупівель України» для представників вищих навчальних закладів України, що проходив у м. Києві за  ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі як уповноваженого органу у сфері публічних закупівель.

На семінарі було обговорено та розглянуто ряд питань:
– впровадження у вищих навчальних закладах навчальних дисциплін/програм/курсів за напрямком...

Читати »

Науковий семінар «Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС»

20.04.2017 | 20:21

20 квітня 2017 р. на кафедрі державних та місцевих фінансів відбувся науковий семінар по розгляду основних положень дисертаційного дослідження Ярош Марти Володимирівни на тему: «Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС» (науковий керівник – д.е.н., доцент Ярема Я.Р.). Дисертація згодом подаватиметься на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Рецензенти дисертації:

к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Попович Д.В.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Сич О.А.,
к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Герасименко...

Читати »