Кафедра державних та місцевих фінансів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2016 р.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Співробітники

професорСИТНИК Наталія Степанівнапрофесор
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентБУГІЛЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНАдоцент
доцентВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентДУБ АНДРІЙ РОМАНОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК ОЛЬГА ЮРІЇВНАдоцент
доцентПЕРЕТЯТКО Любов Антонівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент
старший викладачЛУЦІВ ЛІДІЯ МИРОНІВНАстарший викладач
асистентКОГУТ МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНАасистент
асистентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (спеціаліст, магістр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт за спеціалізованими програмами (магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (бакалавр)

Робоча програма та методичні рекомендації виробничої переддипломної практики (спеціаліст)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (магістр)

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену з фахових дисциплін для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр (денна та заочна форми навчання):

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни “Оподаткування в бізнесі” для студентів,  які навчаються за галуззю знань 07  “Управління та адміністрування”, за напрямом підготовки 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

Дослідження

Завершення безкоштовної освітньої програми «Бізнес ХХІ століття»

06.12.2017 | 17:22

На факультеті управління фінансами та бізнесу завершилася безкоштовна освітня програма «Бізнес ХХІ століття» для учнів старших класів. Участь у заняттях взяли понад 100 учнів з двадцяти восьми навчальних закладів міста Львова. Даний освітній проект організовано другий рік поспіль в рамках популяризації спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа»  (координатор проекту к.е.н., доцент Дарія Попович).
Цьогоріч ділилися досвідом та навчали старшокласників викладачі кафедри державних та місцевих фінансів: д.е.н., професор Ярослав Ярема, д.е.н., доцент Уляна Ватаманюк-Зелінська, к.е.н., доцент Юрій Голинський, к.е.н., доцент Андрій Дуб, к.е.н....

Читати »

Зустріч з представниками компанії Nexia DK. Auditors & Consultants

29.11.2017 | 00:03

Сьогодні на факультеті управління фінансами та бізнесу з ініціативи кафедри державних та місцевих фінансів відбулася зустріч студентів і викладачів з представниками компанії, що здійснює свою діяльність у сфері незалежних аудиторських та консалтингових послуг. Керуючий партнер Роман Білик розповів про роботу компанії, філософію та принципи роботи з персоналом, а також перспективи працевлаштування для студентів факультету. Також було укладено попередні домовленості щодо можливостей залучення практиків (фахівців компанії) до освітнього процесу в частині проведення курсів базового рівня за професійною сертифікацією ACCA.

 

Читати »

Круглий стіл на тему «Податкова та бюджетна політика України: концептуальні засади теорії та практики»

23.11.2017 | 18:55

21 листопада 2017 року з ініціативи наукового гуртка «Податковий простір» (керівник гуртка – д.е.н., доц. Ярема Я.Р.) кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу відбувся круглий стіл на тему «Податкова та бюджетна політика України: концептуальні засади теорії та практики».
З привітальним словом до учасників круглого столу звернулася завідувач кафедри державних та місцевих фінансів, д.е.н., професор Ситник Наталія Степанівна, яка підкреслила важливість студентської наукової роботи, зокрема в частині дослідження проблематики податкової та бюджетної політики держави.

З цікавими та змістовними доповідями виступили студенти...

Читати »

Науковий семінар «Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні»

11.11.2017 | 11:20

9 листопада на кафедрі державних та місцевих фінансів відбувся науковий семінар «Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні». Під час проведення заходу для студентів-другокурсників спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» асистентом кафедри Жуком Олегом Богдановичем презентовано результати власних досліджень щодо напрямків підвищення ефективності державних соціальних видатків в Україні.
Учасники наукового семінару ознайомились із загальним станом сучасного бюджетного фінансування соціальної сфери у нашій державі; порушили низку питань, пов’язаних із розробкою ефективного механізму його удосконалення. Зокрема, акцентувалася увага на потребі реформування національної системи пенсійного...

Читати »

Екскурсія “Історія гривні” у рамках проекту “Дні фінансової обізнаності”

03.11.2017 | 20:26

3 листопада студенти другого курсу спеціалізації “Фінанси, митна та податкова справа” разом із доцентом кафедри державних та місцевих фінансів Шушковою Ю.В. в рамках проекту “Дні фінансової обізнаності” відвідали екскурсію “Історія гривні”.

Під час екскурсії студенти продивились ролик кампанії «Гривня – наш символ», з якого дізнались про історичний та символічний зміст кожної банкноти з номінального ряду української валюти, переглянули експонати Музею грошей Національного банку України, серед яких – київські і чернігівські гривні, златники і срібляники князя Володимира Великого, перші українські банкноти 1917-1921...

Читати »