Кафедра державних та місцевих фінансів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2016 р

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2017 р

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Співробітники

професорВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАпрофесор
професорСИТНИК Наталія Степанівнапрофесор
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентБУГІЛЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентДУБ АНДРІЙ РОМАНОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК ОЛЬГА ЮРІЇВНАдоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент
старший викладачЛУЦІВ ЛІДІЯ МИРОНІВНАстарший викладач
асистентКОГУТ МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНАасистент
асистентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 5, 6 курсах у 2018-2019 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри державних та місцевих фінансів 

Освітній ступінь: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

 

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (спеціаліст, магістр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт за спеціалізованими програмами (магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (бакалавр)

Робоча програма та методичні рекомендації виробничої переддипломної практики (спеціаліст)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (магістр)

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену з фахових дисциплін для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр (денна та заочна форми навчання):

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання):

Дослідження

Науковий семінар «Зворотна іпотека як ефективний фінансовий інструмент іпотечного ринку»

04.06.2018 | 18:54

31 травня на кафедрі державних та місцевих фінансів відбувся науковий семінар «Зворотна іпотека як ефективний фінансовий інструмент іпотечного ринку». Цього разу його учасниками стали наші першокурсники, які навчаються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».
Під час проведення заходу доцентом кафедри Дубом Андрієм Романовичем презентовано результати власних наукових досліджень (центр соціально-економічних досліджень CASE Україна) щодо використання порівняно нового інструменту фінансового ринку – зворотної іпотеки, за допомогою якого літні люди можуть отримати кошти від свого житла й надалі залишитись проживати в ньому...

Читати »

Зустріч із директором Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації

29.05.2018 | 14:43

24 травня 2018 р. для студентів спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» кафедрою державних та місцевих фінансів організовано зустріч із директором Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації к.е.н. Филипівим Романом Степановичем. Тема доповіді “Сучасна Львівщина: політичний, фінансово-економічний та суспільний устрій” охоплювала питання сьогоднішнього економічного стану та стратегій розвитку Львівської області, а також стосувалась ключових аспектів підвищення конкурентоспроможності її адміністративно-територіальних одиниць.

 
Цікавими для обговорення були питання ключових напрямів роботи Департаменту у сфері економічного та регіонального розвитку, стратегічного планування, промислової політики...

Читати »

Зустріч студентів із представниками ПАТ «Кредобанк»

25.05.2018 | 00:51

24 травня 2018 року кафедрою державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу  організовано зустріч студентів 4-6 курсів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з представниками ПАТ «Кредобанк».
Мета зустрічі – інформування студентів-випускників про можливості працевлаштування та залучення на роботу в Банк талановитих, успішних і перспективних молодих фахівців.
         Під час зустрічі працівники відділу підбору та адаптації персоналу ПАТ «Кредобанк» розказали студентам про програму працевлаштування Absolvent, про можливості студентів старших курсів почати працювати у даній програмі та побудувати кар’єру.
 

 
 

Читати »

Лекція-диспут на тему “Управління митними ризиками”

18.05.2018 | 18:13

16 травня, у рамках ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ–2018 на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулася лекція-диспут із представником консалтингової фірми, членом комітету зовнішньоекономічної діяльності Львівської торгово-промислової палати, к.е.н. Тодощуком Андрієм Васильовичем. Тема диспуту “Управління митними ризиками”. Зустріч організовано кафедрою державних та місцевих фінансів для студентів, що здобувають фах за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

У виступі Тодощука А. В. йшлося про міжнародні норми та стандарти щодо застосування системи управління ризиками, а також їх розвиток в Україні.
Доповідач представив цікаві факти, що стосуються практичної...

Читати »

Науково-практичний круглий стіл «Шляхи подолання проблем ведення бізнесу в Україні у часі економічних реформ»

11.05.2018 | 16:47

10 травня  на кафедрі державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу відбувся науково-практичний круглий стіл «Шляхи подолання проблем ведення бізнесу в Україні у часі економічних реформ». Захід було організовано студентським науковим гуртком «Фінансів і бізнесу», керівник к.е.н., доц. Сич О.А., за активної участі викладачів та студентів кафедри державних та місцевих фінансів, Національного університету «Львівська політехніка» та Львівського торговельно-економічного університету.

Під час круглого столу обговорювалась сучасна проблематика ведення бізнесу у різних сферах та окреслювались шляхи покращення бізнес-середовища в Україні. Пролунали цікаві...

Читати »