Кафедра державних та місцевих фінансів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2016 р.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Співробітники

професорСИТНИК Наталія Степанівнапрофесор
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентБУГІЛЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНАдоцент
доцентВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентДУБ АНДРІЙ РОМАНОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентПЕРЕТЯТКО Любов Антонівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАдоцент

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники та навчальні посібники

Методичні розробки

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

 

Адміністрування митних платежів

Бюджетна система

Бюджетний менеджмент

Гроші і кредит

Казначейська система

Кошторисне планування у бюджетних установах

Методологія наукових досліджень

Митна справа

Митний контроль і митне оформлення

Митний менеджмент

Міжнародні фінанси

Міжнародні фінанси (н)

Місцеві фінанси

Оподаткування в бізнесі

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Податкова система

Податковий менеджмент

Теорія та історія фінансової системи

Управління державним боргом

Управління державними та місцевими фінансами

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Фінансовий ринок

Фіскальна політика

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (спеціаліст, магістр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт за спеціалізованими програмами (магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (бакалавр)

Робоча програма та методичні рекомендації виробничої переддипломної практики (спеціаліст)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (магістр)

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену з фахових дисциплін для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр (денна та заочна форми навчання):

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

Дослідження

Кафедра державних та місцевих фінансів запрошує на навчання

12.07.2017 | 12:18

Кафедра державних та місцевих фінансів запрошує на навчання на освітній ступінь магістра за спеціалізацією “УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ” спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”.
    Запровадження спеціалізації «Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу» в рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» дає можливість: – знати нормативно-правову базу управління фінансами на рівні держави та у сфері бізнесу; – розуміти фінансово-правові аспекти створення і функціонування бізнесу; – оволодіти навичками орієнтації в законодавстві та його використання  (фінансове право, господарське право) для вирішення проблем управління...

Читати »

Щирі вітання від професорсько-викладацького складу кафедри державних та місцевих фінансів з нагоди успішного захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт

23.06.2017 | 10:27

Бажаєм побільше гарних подій,
Здійснення задумів, планів і мрій,

Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих!

Професорсько-викладацький склад
кафедри державних та місцевих фінансів
 
 

Читати »

Кафедра державних та місцевих фінансів і факультет управління фінансами та бізнесу долучились до міжнародної наукової мережі RENET

22.06.2017 | 22:31

З ініціативи к.е.н. Ю. Голинського кафедра державних та місцевих фінансів і факультет управління фінансами та бізнесу долучились до міжнародної наукової мережі RENET (http://renet.dist.su.lt/mod/page/view.php?id=9) .
Міжнародна наукова мережа RENET була створена наприкінці 2015 року і зараз координується Шяуляйським університетом (Литва). До неї входять науковці та установи з різних країн (США, Тайвань, Нідерланди, Італія, Австрія, Польща, Литва, Латвія, Хорватія, Чехія, Словаччина, Словенія та ін.)
Метою мережі є консолідація наукового потенціалу, яка сприятиме розвитку наукових компетентностей дослідників (особливо аспірантів) та створить майданчик для наукової колаборації...

Читати »

Науковий семінар «Державне регулювання оплати праці в Україні»

01.06.2017 | 18:07

31 травня на кафедрі державних та місцевих фінансів для студентів-першокурсників відбувся науковий семінар «Державне регулювання оплати праці в Україні», зорганізований учасниками наукового гуртка «ФІНАНСІВ І БІЗНЕСУ» (керівник доц. Татарин Н.Б.).
У рамках заходу було обговорено ряд питань, пов’язаних з державним  регулюванням оплати праці працівників, зокрема із підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, яке відбулося в Україні з 1 січня 2017 року. Акцентувалася увага на позитивних, а також негативних моментах проведення реформ у цій сфері.

Наводилися приклади країн ЄС, де  значна частина мінімальної заробітної плати...

Читати »

EU Export Helpdesk – нові експортні можливості вітчизняного виробника на європейських ринках

27.05.2017 | 09:42

24 травня відбувся науковий семінар «EU Export Helpdesk – нові експортні можливості вітчизняного виробника на європейських ринках зорганізований учасниками Науково-практичного гуртка митної справи, який функціонує на кафедрі державних та місцевих фінансів (керівник доц. Голинський Ю.О.) для студентів-першокурсників спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа».

У рамках заходу гуртківці репрезентували нові можливості онлайн-служби підтримки Європейського Союзу «EU Export Helpdesk», що сприяє розвиткові експортних операцій на європейських ринках (доповідач Мидлик Юлія). У ході обговорення відзначено, що саме українські експортери стали лідерами серед користувачів онлайн-служби...

Читати »