Кафедра державних та місцевих фінансів

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2016 р

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2017 р

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Співробітники

професорВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАпрофесор
професорСИТНИК Наталія Степанівнапрофесор
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентБУГІЛЬ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентДУБ АНДРІЙ РОМАНОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК ОЛЬГА ЮРІЇВНАдоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент
старший викладачЛУЦІВ ЛІДІЯ МИРОНІВНАстарший викладач
асистентКОГУТ МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНАасистент
асистентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 5, 6 курсах у 2018-2019 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри державних та місцевих фінансів 

Освітній ступінь: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

 

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (бакалавр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (спеціаліст, магістр)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт за спеціалізованими програмами (магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (бакалавр)

Робоча програма та методичні рекомендації виробничої переддипломної практики (спеціаліст)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (магістр)

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену з фахових дисциплін для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр (денна та заочна форми навчання):

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації з навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання)

Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни “Оподаткування в бізнесі” для студентів,  які навчаються за галуззю знань 07  “Управління та адміністрування”, за напрямом підготовки 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

Дослідження

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2016 р.

 

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ (2016 – 2017 н.р.)

 

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У 2017 р

 

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ (2017 – 2018 н.р.)

 

НАУКОВІ ТЕМИ

 

СЕМІНАРИ

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

 

НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ

 

НАУКОВО-ПОШУКОВА РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Фотовиставка “Цікавинки рідного краю”.

22.03.2018 | 11:18

19 березня на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулася студентська фотовиставка “Цікавинки рідного краю”. 
Мета фотовиставки – розвиток творчого потенціалу студентської молоді, які засобами фотомистецтва прагнули відобразити неперевершену красу рідного краю, її історико-культурні перлини, а також передати свою любов та відданість Україні.

 
У заході взяли участь студенти першого та другого курсів. Які пам’ятки слід оглянути в Україні? Куди варто вирушити в мандрівку? Саме на ці запитання спробували відповісти студенти, адже через свої фотороботи вони намагались донести до присутніх такий образ України, яким його...

Читати »

Участь у громадському віче “Ні “виборам” в Криму”

21.03.2018 | 12:55

18 березня 2018 р. на площі біля пам’ятника Т.Г. Шевченку відбулось громадське віче “Ні “виборам” в Криму!”.

Незважаючи на негоду, на громадську акцію, аби виявити свою свідому українську позицію, прийшли сотні небайдужих, у тому числі керівництво, викладачі та студенти факультету управління фінансами та бізнесу.

 
До присутніх звернувся український військовий, морський офіцер, капітан ІІ рангу запасу військово-морських сил Збройних Сил України, заступник голови Спілки офіцерів України в Севастополі, громадський діяч та актор Тимур Баротов.
“Сьогодні в Криму чиниться черговий злочин Кремля. І ми всі...

Читати »

Відкрита лекція з навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси»

15.03.2018 | 17:35

13 березня 2018 року на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулася відкрита лекція на тему «Світова валютна система» (навчальна дисципліна «Міжнародні фінанси»), проведена доцентом кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н. Голинським Ю. О.

Було розглянуті питання сутності валютної системи, її видів та елементів, поняття валютного курсу, розрахункових видів валютних курсів та їх класифікації залежно від ступеня гнучкості. Особливу зацікавленість у студентів викликало питання чинників впливу на валютний курс, можливості та доцільності активного втручання держави в процес формування валютного курсу та наслідки...

Читати »

Зустріч із представниками молодіжної неприбуткової організації  AIESEC

15.03.2018 | 17:25

14 березня на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулася зустріч представників найбільшої в світі молодіжної неприбуткової організації  AIESEC із студентами.

Президент і віце-президенти AIESEC LC Lviv презентували студентам можливості участі у міжнародних стажуваннях, а також розповіли про інші способи активізації міжнародної діяльності.
Зокрема, йшлося про такі види стажувань, як Global Volunteer (волонтерська програма на 6 тижнів, яка спрямована на розвиток лідерських якостей, практичне навчання через міжкультурний досвід за кордоном) та Global Talent (міжнародна програма стажувань для студентів старших курсів і недавніх випускників...

Читати »

Зустріч із науковцем Університету Париж XII Валь-де-Марн проф. Boris Najman

28.02.2018 | 21:16

28 лютого на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулася лекція професора Університету Париж XII Валь-де-Марн Boris Najman на тему “Informal Economy in Ukraine”.

 

В процесі дискусії, студенти особливо активно цікавились можливостями та інструментами впливу молоді на вирішення проблеми існування та збільшення обсягів тіньової економіки.

Крім того, були укладені попередні домовленості щодо майбутньої співпраці між відповідними кафедрами та факультетами, в т. ч. щодо академічної мобільності студентів та викладачів.

Читати »