Працівники

Деканат

Секретаріат деканату

Кафедра економіки та публічного управління

завідувач, (сумісник)КАПЛЕНКО Галина Вікторівназавідувач, (сумісник)
професорБІЛЬ Мар’яна Михайлівнапрофесор
професорВОЗНЯК Галина Василівнапрофесор
професорПАРУБЧАК Іван Орестовичпрофесор
професорРУДЕНКО Ольга Мстиславівнапрофесор
доцентБАЗАРКО Іван Михайловичдоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцентКУЛІШ Інна Михайлівнадоцент
доцентНАГОРНЮК Оксана Петрівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ПОДВІРНА Наталія Степанівнадоцент (сумісник)
доцентСНОВИДОВИЧ Ірина Григорівнадоцент
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
доцентТАБАЧУК Андрій Ярославовичдоцент
доцентФЕДИК Сергій Євгеновичдоцент
доцентЮРКІВ Руслан Руслановичдоцент

Кафедра обліку, аналізу і контролю

завідувачРОМАНІВ Євген Миколайовичзавідувач
професорПЕТРИШИН Людмила Петрівнапрофесор
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентГОНЧАРУК Світлана Марковнадоцент
доцентДОЛБНЄВА Деніза Вадимівнадоцент
доцентЛОБОДА Наталія Олександрівнадоцент
доцентПРИЙМАК Світлана Вікторівнадоцент
доцентШЕВЦІВ Любов Юліанівнадоцент
доцентШОТ Анна Петрівнадоцент

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

завідувачКОМАРНИЦЬКА Ганна Омелянівназавідувач
професорBАСЬКІВСЬКА Катерина Володимирівнапрофесор
професорКАРПІНСЬКИЙ Борис Андрійовичпрофесор
доцентГЕРАСИМЕНКО Олена Вікторівнадоцент
доцентДЗЯНА Галина Олексіївнадоцент
доцентМАЛІНОВСЬКА Ольга Ярославівнадоцент
доцентРЕШОТА Олена Анатоліївнадоцент
асистент (сумісник)ПАТЕРУХА Наталія Григорівнаасистент (сумісник)
лаборантКОРМИЛО Марія Романівналаборант

Кафедра фінансових технологій та консалтингу

в.о. завідувача кафедриСІДЕЛЬНИК Олена Петрівнав.о. завідувача кафедри
професорВОВЧАК Ольга Дмитрівнапрофесор
професорПШИК Богдан Івановичпрофесор
доцентГОЛУБ Роксолана Ростиславівнадоцент
доцентГРУДЗЕВИЧ Уляна Ярославівнадоцент
доцентДРУГОВА Віра Теодорівнадоцент
доцентЛАПІШКО Зоряна Ярославівнадоцент
доцентРУДЕВСЬКА Вікторія Ігорівнадоцент
доцент, доцент (сумісник)СЛОБОДА Лариса Ярославівнадоцент, доцент (сумісник)
доцентТЯЖКОРОБ Ірина Володимирівнадоцент

Кафедра фінансового менеджменту

завідувачСИТНИК Наталія Степанівназавідувач
професорВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАпрофесор
професорНАЗАРКЕВИЧ Ігор Богдановичпрофесор
професорШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАпрофесор
доцентБЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК Ольга Юріївнадоцент
доцентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики

завідувачШЕВЧУК Ірина Богданівназавідувач
доцентБОРЩУК Ірина Володимирівнадоцент
доцентДЕПУТАТ Богдан Ярославовичдоцент
доцентЗАДОРОЖНА Анна Володимирівнадоцент
доцентМИЩИШИН Орест Яковичдоцент
доцентРОМАНИЧ Ігор Богдановичдоцент
доцентРУДА Ірина Ігорівнадоцент
доцентСТАДНИК Юліанна Андріївнадоцент
доцентЯРЕМА Олег Романовичдоцент
старший викладачВАСЬКІВ Оксана Миколаївнастарший викладач
старший викладач (сумісник)СИТНИК Володимир Юрійовичстарший викладач (сумісник)
старший лаборантЛУКОВСЬКА Оксана Григорівнастарший лаборант

Міжкафедральна навчальна лабораторія інформаційного та технічного забезпечення

завідувачСИТНИК Володимир Юрійовичзавідувач
інженер 2 категоріїБУДЗИН Лідія Орестівнаінженер 2 категорії
старший лаборантВОРОНЯК Івання Ярославівнастарший лаборант
лаборантПАУК Любов Євгенівналаборант