Працівники

Деканат

Секретаріат деканату

Кафедра економіки та публічного управління

завідувачКАПЛЕНКО Галина Вікторівназавідувач
професорВОЗНЯК Галина Василівнапрофесор
професорПАРУБЧАК Іван Орестовичпрофесор
доцентВІТЕР Олександра Миколаївнадоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцентКУЛІШ Інна Михайлівнадоцент
доцентНАГОРНЮК Оксана Петрівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ПОДВІРНА Наталія Степанівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
доцентТАБАЧУК Андрій Ярославовичдоцент
доцентЮРКІВ Руслан Руслановичдоцент
асистентСНОВИДОВИЧ Ірина Григорівнаасистент

Кафедра обліку, аналізу і контролю

завідувачРОМАНІВ Євген Миколайовичзавідувач
професорЯРЕМА ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧпрофесор
доцентГОНЧАРУК Світлана Марковнадоцент
доцентДОЛБНЄВА Деніза Вадимівнадоцент
доцентЛОБОДА Наталія Олександрівнадоцент
доцентПЕТРИШИН Людмила Петрівнадоцент
доцентПРИЙМАК Світлана Вікторівнадоцент
доцентШЕВЦІВ Любов Юліанівнадоцент
доцентШОТ Анна Петрівнадоцент

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

завідувачКОМАРНИЦЬКА Ганна Омелянівназавідувач
професорBАСЬКІВСЬКА Катерина Володимирівнапрофесор
професорКАРПІНСЬКИЙ Борис Андрійовичпрофесор
доцентБОБКО Лариса Олександрівнадоцент
доцентГЕРАСИМЕНКО Олена Вікторівнадоцент
доцентМАЛІНОВСЬКА Ольга Ярославівнадоцент
доцентРЕШОТА Олена Анатоліївнадоцент
лаборантКОРМИЛО Марія Романівналаборант

Кафедра фінансових технологій та консалтингу

в.о. завідувача кафедриСІДЕЛЬНИК Олена Петрівнав.о. завідувача кафедри
професорБАРАНОВСЬКИЙ Олександр Івановичпрофесор
професорВОВЧАК Ольга Дмитрівнапрофесор
професорГІРЧЕНКО Тетяна Дмитрівнапрофесор
професорПШИК Богдан Івановичпрофесор
доцентГОЛУБ Роксолана Ростиславівнадоцент
доцентГРУДЗЕВИЧ Уляна Ярославівнадоцент
доцентДРЕБОТ Наталія Петрівнадоцент
доцентДРУГОВА Віра Теодорівнадоцент
доцентЄВТУХ Любов Богданівнадоцент
доцентЛАПІШКО Зоряна Ярославівнадоцент
доцентРУДЕВСЬКА Вікторія Ігорівнадоцент
доцентТИМОЩУК Мирослава Романівнадоцент
доцентТЯЖКОРОБ Ірина Володимирівнадоцент
доцентФОСТЯК Віра Володимирівнадоцент

Кафедра фінансового менеджменту

завідувачСИТНИК Наталія Степанівназавідувач
професорВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАпрофесор
професорНАЗАРКЕВИЧ Ігор Богдановичпрофесор
професорШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАпрофесор
доцентБЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК Ольга Юріївнадоцент
доцентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСЛОБОДА Лариса Ярославівнадоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики

завідувачШЕВЧУК Ірина Богданівназавідувач
доцентБОРЩУК Ірина Володимирівнадоцент
доцентДЕПУТАТ Богдан Ярославовичдоцент
доцентЗАДОРОЖНА Анна Володимирівнадоцент
доцентМИЩИШИН Орест Яковичдоцент
доцентРУДА Ірина Ігорівнадоцент
доцентСТАДНИК Юліанна Андріївнадоцент
доцентСТАРУХ Анна Ігорівнадоцент
доцентЯРЕМА Олег Романовичдоцент
старший викладачВАСЬКІВ Оксана Миколаївнастарший викладач
старший викладач (сумісник)СИТНИК Володимир Юрійовичстарший викладач (сумісник)
старший лаборантЛУКОВСЬКА Оксана Григорівнастарший лаборант

Міжкафедральна навчальна лабораторія інформаційного та технічного забезпечення

завідувачСИТНИК Володимир Юрійовичзавідувач
інженер 2 категоріїБУДЗИН Лідія Орестівнаінженер 2 категорії
старший лаборантВОРОНЯК Івання Ярославівнастарший лаборант
лаборантПАУК Любов Євгенівналаборант