_

Шановний друже!

  Радо вітаємо тебе на сторінці факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Якщо ти хоч коли-небудь мріяв стати кваліфікованим фінансистом, чи менеджером, об’єктивним та висококласним бухгалтером-ревізором, аудитором, або солідним працівником фіскальних органів і при цьому володіти комп’ютером, іноземною мовою та сучасними технологіями – то перед тобою відчиняються двері факультету управління фінансами та бізнесу.

   Не забуваймо, що фінанси є основою сучасного цивілізованого суспільства, тому підготовка кваліфікованих фахівців фінансової сфери на факультеті зорієнтована на оволодіння основами організації і функціонування фінансової системи, страхування, банківської справи, податків і оподаткування, управління фінансами домогосподарств, тощо. А в майбутньому на тебе чекають в системі Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку, а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі: у національних та міжнародних компаніях; фінансових установах і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах, тощо).

    Обізнані і підготовлені фахівці з професійними знаннями національного та міжнародного обліку, аудиту, фінансового аналізу та вмінням брати участь у розробці обліково-інформаційних систем управління, здійснювати управлінський, фінансовий, стратегічний, соціально-економічний облік, облік податкових розрахунків, з навиками роботи керівника відділу, головного бухгалтера, начальника управління обліку та звітності, керівника підприємства, викладача навчального закладу – це не мрія, а реальність. З огляду на структурні зміни різко зростає рейтинг фахівців у сфері бухгалтерського обліку, звітності, аудиту.

   Абсолютно неможливо уявити фахового юриста чи економіста, бухгалтера чи дизайнера, викладача чи керівника фірми, які прямо чи опосередковано не використовують комп’ютер. Тому інформаційні технології – передовий напрям, незважаючи на економічні кризи та негаразди в економіці.

   Зростає попит на фахівців в цій галузі. Крім економічних знань, практичні навички дозволять проводити дослідження та аналіз статистичних даних, розробляти програмне забезпечення, створювати бази даних та підтримувати їх. Випускник одержить навички використання методів прогнозування та дослідження економічних процесів, моделювання економіки, розподілу ресурсів різних інформаційних систем.

   А допоможуть на цьому шляху викладачі кафедри економічної кібернетики факультету, а також викладачі кафедри прикладної інформатики факультету електротехніки, електроніки, інформатики та автоматики Лодзької Політехніки, на базі якої щорічно проходить практика студентів.

Потреба у фахівцях нової генерації з публічного управління та адміністрування є великою та буде зростати як необхідна умова запровадження змін у країні, забезпечення сталого розвитку держави та підвищення рівня і якості життя населення до європейських стандартів.

Кафедра економіки та менеджменту докладає всіх зусиль у підготовці студентів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. Кафедра забезпечує формування випускника високого фахового рівня, який зможе приймати участь в управлінських процесах на державному та регіональному рівні (центральні та регіональні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, неурядові організації, територіальні громади, тощо) та у бізнес-структурах (управлінці-консультанти в різних сферах та галузях національного господарства, ризик-аналітики, ризик-менеджери, управління власним бізнесом, тощо).

Нова спеціалізація “Публічне адміністрування та управління бізнесом” дає можливість більш детально і глибинно аналізувати особливості публічної сфери та бізнес-середовища, як об’єктів управління, які суттєво відрізняють їх від інших, застосовуючи сучасні моделі і методи управління останніми.

Успіх ринкових перетворень в економіці країни, добробут твоєї родини залежить від людей, які здійснюють ці перетворення, і тих, хто керуватиме ними!

Адміністрація