Вартість навчання

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка

факультету управління фінансами та бізнесу

І-го курсу денної та заочної форм здобуття освіти за освітніми ступенями БАКАЛАВР та МАГІСТР

на 2020-2021 навчальний рік

 

Код та назва галузі знань Код та назва спеціальності Освітня програма Вартість навчання

на 2020/2021 н.р. (грн.)

Денна форма Заочна

форма

Освітній ступінь БАКАЛАВР (на основі повної загальної середньої освіти)
05  Соціальні та поведінкові науки 051  Економіка Інформаційні технології в бізнесі 20995
07  Управління та адміністрування 071  Облік і оподаткування Облік, аналіз та фінансові розслідування 20995
07  Управління та адміністрування 072  Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, митна та податкова справа 20995
28  Публічне управління та адміністрування 281  Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування та управління  бізнесом 20995 14696
28  Публічне управління та адміністрування 281  Публічне управління та адміністрування Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах 20995
Освітній ступінь МАГІСТР
05  Соціальні та поведінкові науки 051  Економіка Інформаційні технології в бізнесі 26244 18371
07  Управління та адміністрування 071  Облік і оподаткування Облік, аналіз та фінансові розслідування 26244 18371
07  Управління та адміністрування 072  Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, митна та податкова справа 26244 18371
28  Публічне управління та адміністрування 281  Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування та управління бізнесом 26244 18371
28  Публічне управління та адміністрування 281  Публічне управління та адміністрування Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах 26244 18371