Вартість навчання

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка

факультету управління фінансами та бізнесу

І-го курсу денної та заочної форм здобуття освіти за освітніми ступенями БАКАЛАВР та МАГІСТР

на 2020-2021 навчальний рік

 

Код та назва галузі знань Код та назва спеціальності Освітня програма Вартість навчання

на 2020/2021 н.р. (грн.)

Денна форма Заочна

форма

Освітній ступінь БАКАЛАВР (на основі повної загальної середньої освіти)
05  Соціальні та поведінкові науки 051  Економіка Інформаційні технології в бізнесі 20995
07  Управління та адміністрування 071  Облік і оподаткування Облік, аналіз та фінансові розслідування 20995
07  Управління та адміністрування 072  Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, митна та податкова справа 20995
28  Публічне управління та адміністрування 281  Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування та управління  бізнесом 20995 14696
28  Публічне управління та адміністрування 281  Публічне управління та адміністрування Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах 20995
Освітній ступінь МАГІСТР
05  Соціальні та поведінкові науки 051  Економіка Інформаційні технології в бізнесі 26244 18371
07  Управління та адміністрування 071  Облік і оподаткування Облік, аналіз та фінансові розслідування 26244 18371
07  Управління та адміністрування 072  Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, митна та податкова справа 26244 18371
28  Публічне управління та адміністрування 281  Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування та управління бізнесом 26244 18371
28  Публічне управління та адміністрування 281  Публічне управління та адміністрування Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах 26244 18371

 

 

Факультет управління фінансами та бізнесу
Калькуляція вартості навчання студентів
Львівського національного університету імені Івана Франка
IІ-IV курсів денної  форм навчання за освітнім рівнем “бакалавр”
на 2020-2021 н.р.

№                    з/   п факультети /спеціалізації Вартість навчання у 2019-2020 н.р. Вартість навчання у 2020-2021 н.р.
курс (денна ф-ма навчання) сума в грн                         за навч. рік курс (денна ф-ма навчання) сума в грн                         за навч. рік
1 2 8 9 8 9
                                                   інформаційні технології в бізнесі І 14788
II 10766 II 15384
III 10132 III 11207
IV 11547
                                                                  облік, аналіз та фінансові розслідування I 16064
II 14042 ІІ 16723
IIІ 14618
                                                                бухг.  облік, аналіз та аудит ІІІ 13214
IV 13756
публічне управління та адміністрування I 16064
II 14042 II 16723
III 13214 III 14618
IV 13756
управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах I 16064
ІІ 16723
                                                                 фінанси, митна та податкова справа I 17027
II 15498 II 17725
III 14585 III 16133
IV 15183
Оплата за навчання денної форм навчання  проводиться посеместрово до 25 серпня  та до 25 січня