Твої перспективи

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 Інформаційні технології в бізнесі

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік, аналіз та фінансові розслідування

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, митна та податкова справа

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінансовий менеджмент

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне адміністрування та управління бізнесом

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах