Видання

Наукові видання 2024 року:

 1. Фінансова безпека держави: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Гукалюк А.В., Стасишин А.В., Слобода Л.Я.] – Львів: ЛНУ  імені Івана Франка, 2024. – 680 с.

Наукові видання 2023 року:

 1. Anti-crisis management: global trends and national peculiarities: Scientific monograph edited by R. Bendaravičienė, K. Shaposhnykov. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – 400 p.
 2. Трансформація моделей управління освітою в територіальних громадах: стан,  проблеми, перспективи: колективна монографія / За заг.ред. Клясен Н. Л., Пушкарьова Т.О., // Kиїв : ТОВ НВП «Росток А. В. Т.», 2022. 428 с.
 3. Теорія і історія фінансової системи / Клепанчук О. Ю., Татарин Н.Б., Нагорнюк О. П., Юрків Р. Р. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. – 272 с.
 4. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 7 / ред. кол. : Н.С. Ситник, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський, О.А. Сич, С.Д. Смолінська  (відп. ред. Н.С. Ситник). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 235 с.
 5. Міжнародні практики у сфері європейських студій: український досвід (до двадцятиріччя програми імені Жана Моне в Україні) =Best International Practices in European Studies: Lessons from Ukraine (20 years of Jean Monnet Activities in Ukraine) : монографія/ [О. Адамов, А. Бояр, О. Виговська та ін.; за ред. Р. Калитчака. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 220 с

Наукові видання 2022 року:

 1. Бюджетний менеджмент / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.С. Ситник, А.В. Стасишин, В.В. Круглякова. – Львів : «Магнолія», 2021, 2021. – 511  с.
 2. Приймак С.В. Аналіз господарської діяльності. Практикум. – Львів, Ліга-Прес, 2022. – 277 c.
 3. С. С. Вітвіцький, О. М. Мердова, Л. П. Петришин, А. П. Сахно, І. К. Хозлу Юридичне документознавство  /за заг. ред. С. С. Вітвіцького/. 2-ге вид. доповн. та переробл. – Кропивницький : ДонДУВС, 2022. – 203 с.
 4. Парубчак І.О., Радух Н.Б., Гринишин Г.М. Державна політика гуманітарної безпеки у контексті становлення громадянського суспільства в Україні. – Херсон : Олді+, 2022. – 190 с.
 5. Маліновська О.Я. Поведінкова економіка: від теорії до практики / За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. – Трускавець: ПОСВІТ, 2022. – 408 с. 
 6. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 6 / ред. кол. : Н.С. Ситник, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський, О.А. Сич, С.Д. Смолінська  (відп. ред. Н.С. Ситник). Львів : ЛНУ, 2022. – 245 с.
 7. Вовчак О.Д., Дмитренко І.Б. Оцінка достатності капіталу банку в умовах ринкової невизначеності: теорія і практика. – Львів : Університет банківської справи, 2021. – 259 с.
 8. Гірченко Т. Д., Панченко О. В. Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні. – Львів : УБС, 2021. – 244 с.
 9. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект / за заг. ред. Кузнєцової А.Я., Хуторної М.Е. Львів : Університет банківської справи, 2021. – 675 с.
 10. Druhova Vira, Fostyak Vira, Tanchak Yaryna, Druhov Oleksiy. Chapter 4. The analysis of the deposit policy of Ukrainian banks and the fore- cast of influencing factors on it in the context of the COVID-2019 / Restructuring management: threats, adaptations and development in face of changes. – Krakow: Wydawnictwo “Towarzystwo naukowe organizacji I kierownictwa”, 2022. – P. 55-67. 
 11. Vaskivskyy Y., Vaskivska K., Galimuk J., Tymchyshyn M. ADVERTISING ON THE INTERNET MEDIA (EXAMPLE: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA).  // Theoretical Foundations in Economics and Management / Toporkova O., Lytovchenk O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. – рр. 646-656 (872 р.)

Наукові видання 2021 року:

 1. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 5 / ред. кол. : Н.С. Ситник, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський, О.А. Сич, С.Д. Смолінська  (відп. ред. Н.С. Ситник). Львів : ЛНУ, 2021. – 248 с.
 2. Куліш І. Трудова міграція: український зріз / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с.
 3. Парубчак И., Балашов А. Оновопологающие тенденции влияния транспортного сотрудничества на развитие интеграционнииых процесов между Европейским Союзом и Украиной в экономической сфере / Между Азией и Европой. Мысли о литературе и языке / за ред.І.Маршалек-Кава. – Торунь. – 2020. – 181 с.
 4. Парубчак I. State Policy on Youth’s Socialization at the Stage of Development of Civil Society in the Post-Soviet States // MIĘDZY TRADYCJĄ A MODERNIZACJĄ: Teoria i praktyka badań politologicznych państw eurazjatyckich / за.ред. А.Вежбицький. – Торунь. – 2021. – 792 с.
 5. Komarnytska H. O. Essence and significance of activation of public-private partnership under the conditions of investment-innovative activity development (p.5-2); Development of public interaction with local governments (p. 150-170) // Development and Security of the State, Citizens and Business Entities in the Modern World: Challenges and Perspectives.  Prague: Oktan Print. Czech Republic, Prague. – 2021. – 661 p.
 6. Назаркевич І. Б. Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми та перспективи / І. Б. Назаркевич // ЛНУ ім. Івана Франка. Львів. – 2020. – 356 c.
 7. Петришин Л.П. Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі розвитку. – 2-ге вид., перероб. і доп. Львів : Сполом, 2021. – 466с.
 8. Слобода Л. Я. Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні проблеми та механізм забезпечення / за заг.ред д.е.н., професора Б.І. Пшика. – Львів, СПОЛОМ. – 2020. – 138 с.
 9. Приймак С.В. Фінансовий аналіз. Львів, 2021. – 264 c.
 10. Шевчук І. Б. Бізнес у соціальних мережах / І. Б. Шевчук // Львів: Видавництво ННВК «АТБ». – 2021. – 219 c.

Наукові видання 2020 року:

 1. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 4 / ред. кол. : Н.С. Ситник, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський, О.А. Сич, С.Д. Смолінська (відп. ред. Н.С. Ситник). Львів : ЛНУ, 2020. – 381 с.
 2. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та ін.]; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 455 с.
 3. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 256 с.
 4. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 402 с.
 5. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.
 6. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
 7. Шушкова Ю. В. Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика: Монографія. / Ю.В. Шушкова – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 430 с.

Наукові видання 2019 року:

 1. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 533 с.
 2. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Дубик В.Я., Голинський Ю.О. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 460с.
 3. Фінанси бізнесу: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за ред Н. С Ситник ¬- Львів. Видавництво «Апріорі», 2019. – 432с.
 4. Сучасна парадигма публічного управління. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доц. Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 616 с.
 5. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 3 / ред. кол. : Н.С.Ситник, Я.Р. Ярема, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О.Петик , О.А. Сич, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський  (відп. ред. Н.С.Ситник). Львів : ЛНУ, 2019. – 314 с.
 6. Круглякова В.В. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової промисловості України: монографія / В. Круглякова, З. Юринець. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 132 с.
 7. Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування: монографія / За заг. ред. К. В. Васьківської. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 192 с.
 8. Шевчук І.Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання. Монографія / І.Б. Шевчук. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. – 448 с.
 9. Пелехатий А.О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації: монографія / А.О. Пелехатий. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 386 с.
 10. Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до економетрики. Навчальний посібник. 2-ге вид. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 292 с.
 11. Економіка у європейській інтеграції: навчальний посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464
 12. Публічне управління: навчальний посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. / за заг ред. А.В. Стасишина. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 460 с.