Видання

Наукові видання 2020 року:

 1. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 4 / ред. кол. : Н.С. Ситник, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О. Петик, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський, О.А. Сич, С.Д. Смолінська (відп. ред. Н.С. Ситник). Львів : ЛНУ, 2020. – 381 с.
 2. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та ін.]; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 455 с.
 3. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова В.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 256 с.
 4. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 402 с.
 5. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.
 6. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
 7. Шушкова Ю. В. Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика: Монографія. / Ю.В. Шушкова – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 430 с.

Наукові видання 2019 року:

 1. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 533 с.
 2. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Дубик В.Я., Голинський Ю.О. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 460с.
 3. Фінанси бізнесу: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за ред Н. С Ситник ¬- Львів. Видавництво «Апріорі», 2019. – 432с.
 4. Сучасна парадигма публічного управління. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доц. Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 616 с.
 5. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 3 / ред. кол. : Н.С.Ситник, Я.Р. Ярема, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О.Петик , О.А. Сич, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський  (відп. ред. Н.С.Ситник). Львів : ЛНУ, 2019. – 314 с.
 6. Круглякова В.В. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової промисловості України: монографія / В. Круглякова, З. Юринець. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 132 с.
 7. Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування: монографія / За заг. ред. К. В. Васьківської. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 192 с.
 8. Шевчук І.Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання. Монографія / І.Б. Шевчук. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. – 448 с.
 9. Пелехатий А.О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації: монографія / А.О. Пелехатий. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 386 с.
 10. Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до економетрики. Навчальний посібник. 2-ге вид. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 292 с.
 11. Економіка у європейській інтеграції: навчальний посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464
 12. Публічне управління: навчальний посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. / за заг ред. А.В. Стасишина. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 460 с.