Про факультет

Факультет управління фінансами та бізнесу навчає оволодівати знаннями, мислити, ефективно використовувати теоретичні знання на практиці

Промо ролик                   

Дайте мені хорошу політику і я дам вам хороші гроші.

Ж. Тюрго

     Місія факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка – освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність, спрямована на формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері фінансів та бізнесу: в державних фінансових і фіскальних органах, фондах, інвестиційних компаніях, фінансово-кредитних установах, підприємствах різних форм власності та видів діяльності, наукових, освітніх установах держави з метою подальшої інтеграції України в світовий економічний простір як рівноправного партнера, у тому числі на ринку надання освітніх послуг.
Стратегічна мета розвитку факультету – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань; підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти; інтеграція у європейський і світовий освітній й науковий простір, зміцнення і розширення зв’язків з науковцями України та зарубіжжя, всебічний розвиток наукової діяльності, зокрема наукової школи; зміцнення та нарощування взаємозв’язків з іншими вищими навчальними закладами та органами фінансової системи України; виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

       Необхідною умовою успішної конкуренції на вітчизняному та світовому ринку знань є визначення стратегічних цілей факультету:
• формування та утримування конкурентного статусу факультету у підготовці компетентних і конкурентоспроможних фахівців із фінансів та бізнесу.
• формування висококваліфікованих професіоналів із фінансів та бізнесу – еліти суспільства у економічній сфері;
• забезпечення, із урахуванням розвитку науки і вимог ринку праці, відповідності освітніх програм потребам держави і суспільства;
• інтенсифікація освітнього процесу завдяки широкому впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій і зменшенню частки репродуктивної складової;
• запровадження системи мотивації науково-педагогічних працівників до вдосконалення навчальних програм і забезпечення якості освіти;
• диверсифікація джерел фінансування освітньої діяльності як основа реальної академічної автономії і необхідна умова оновлення матеріально-технічної бази для навчання і наукових досліджень;
• формування максимально ефективної системи відбору талановитої молоді на навчання як за рахунок профорієнтаційної роботи з випускниками (за попереднім рівнем освіти), так і в результаті розвитку інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки кадрів за схемою “коледж – Університет”;
• забезпечення довіри ринку праці до присвоєних кваліфікацій випускникам факультету.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

    Історія факультету управління фінансами та бізнесу у складі Львівського національного університету імені Івана Франка веде свій відлік з 2015 року.
Розташований факультет у двох корпусах – у центрі міста, на відомій ще з цісарських часів вулиці аристократів, банкірів та фінансистів – Коперника, 3, та по вулиці Медова Печера, 53.

     Наші викладачі. Викладачі передають студентам знання і свій професійний досвід, щоб виплекати ерудованих професіоналів, патріотів і громадян, які свідомо працюють для розвитку фінансової системи України. Навчальний процес забезпечують 8 кафедр: державних та місцевих фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, міжнародної економіки та теорії фінансів, обліку і аудиту, економічної кібернетики, економічної теорії, математичних методів в економіці, економіки та менеджменту, на яких працюють 9 професорів та докторів наук, 55 доцентів та кандидатів наук. До викладання, керівництва практикою, дипломними роботами залучаються провідні фахівці фінансових, фіскальних, контролюючих органів, установ банків, страхових компаній, підприємств, установ освіти, охорони здоров’я та ін.
Високий академічний статус нашого факультету вимагає не лише якісної підготовки фахівців для потреб органів фінансової системи України, але й проведення наукових досліджень. Важливою складовою є науково-дослідна робота викладачів та студентів. Науковці навчального закладу проводять фундаментальні дослідження з проблем становлення та розвитку фінансової системи, оптимізації функціонування податкової системи України, інвестиційної політики на державному та регіональному рівнях, беруть участь у науково-дослідних проектах. Факультет розвиває наукові та ділові контакти із зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами економічного профілю, зокрема, з Технічним університетом (м. Лодзь, Польща), Вищою школою економіки та адміністрування ім. професора Едварда Ліпінського (Польща), Державною вищою фаховою школою (м. Ярослав, Польща), Вищою фаховою школою Університету прикладних наук (м. Ляузіц, Німеччина) та ін.

    Дозвілля студентів. З метою морально-естетичного виховання студентів у тісному взаємозв’язку з традиціями українського народу здійснюються важливі, змістовні і цікаві виховні заходи: урочиста Посвята першокурсників у студенти, проведення Днів Університету, зустрічі з випускниками, урочисті засідання колективу факультету до Дня пам’яті жертв голодомору, Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, річниці створення УПА, зустрічі з відомими політичними діячами, театралізовані свята “Андріївські вечорниці”, концерти, Різдвяні та Великодні святкування. Традиційним стало для нашого факультету щорічно проводити свято “Рідної мови”, тематичні вечори “О слово рідне, орле скутий”, “Моє ти диво калинове – чарівна українська мово”, “Народе мій, до тебе я ще верну…”, Шевченківські дні; влаштовувати диспути, круглі столи з проблем культури спілкування, мовленнєвого етикету, діють різноманітні художні колективи, гуртки, а також гуртки за інтересами: вокальний ансамбль “Майоран”, ансамбль естрадної пісні “Водограй”, драматичний гурток “Золоте слово”, ансамбль естрадного танцю “Відлуння”, гурток інструментальної музики.

     Спорт. На факультеті створені 12 спортивних секцій з різних видів спорту, проводяться спортивні змагання серед студентів різних курсів, навчальних груп з ігрових видів спорту, армреслінгу, спортивного туризму, спортивного орієнтування, легкої атлетики. Туристичні походи організовуються з елементами спортивних змагань і цікавими естафетами. Переможці нагороджуються грамотами, цінними подарунками як правило в урочистій обстановці. Прізвища переможців змагань ми постійно бачимо на дошках оголошень. Збірні команди факультету традиційно беруть участь у змаганнях за програмою обласної Універсіади з 12 видів спорту.
       Матеріально-технічна база. Навчальний процес організований в двох навчальних корпусах по вул. Медова Печера, 53 та вул. Коперника, 3, в яких облаштовані понад 60 навчальних аудиторій, 9 комп’ютерних лабораторій, бібліотека з читальними залами, актовий зал, центр технічних засобів навчання, спортивний зал, тренажерний зал, кімнати для занять гуртків.
Студенти факультету забезпечуються гуртожитком по вул. Плужника, 2 на 344 місця. Чимало приміщень, де живуть студенти витримано в стилі народних традицій, притаманних нашому регіону. Використовуються ткані килими, вишиті рушники, обруси, серветки.

      Працевлаштування випускників. Випускники працюють в установах Державної фіскальної служби, Державної казначейської служби, Державної фінансової інспекції, Рахункової палати, Митної служби України, на підприємствах та в організаціях різних форм власності та видів діяльності.
Потужні навчальна та матеріально-технічна бази, науково-педагогічні кадри, оновлений зміст навчальних програм, впровадження сучасних інформаційних технологій сприяють ефективному оволодінню професією і формуванню особистості майбутнього фахівця. Найкращих студентів відзначають іменними стипендіями Президента України, Верховної ради України і обласної державної адміністрації.