Про факультет

Місія факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка – освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність, спрямована на формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері фінансів та бізнесу: в державних фінансових і фіскальних органах, фондах, інвестиційних компаніях, фінансово-кредитних установах, підприємствах різних форм власності та видів діяльності, наукових, освітніх установах держави з метою подальшої інтеграції України в світовий економічний простір як рівноправного партнера, у тому числі на ринку надання освітніх послуг.

На факультетi функцiонує шість кафедр:

  • економіки та публічного управління;
  • обліку, аналізу і контролю;
  • публічного адміністрування та управління бізнесом;
  • фінансового менеджменту;
  • фінансових технологій та консалтингу;
  • цифрової економіки та бізнес-аналітики.

Факультет готує фахівців за такими освітніми програмами як «Фінанси, митна та податкова справа», «Фінансовий менеджмент», «Інформаційні технології в бізнесі», «Облік, аналіз та фінансові розслідування», «Публічне адміністрування та управління бізнесом», «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах». Більше 80 викладачів, серед яких понад 20 професорів та докторів наук, більше 60 доцентів та кандидатів наук – усі вони допомагають здобувачам освіти успішно оволодіти знаннями в обраній сфері, а також заохочують до участі у науковому житті університету.

Здобувачі вищої освіти факультету є щорічними учасниками та переможцями престижних всеукраїнських та міжнародних конференцій, олімпіад та конкурсів. Найкращі з них нагороджуються стипендіями Кабінету Міністрів України та Президента України. Студенти, які є відмінниками освіти та добре зарекомендували себе у науковій і громадській роботі, мають змогу отримати іменні стипендії.

Факультет додатково пропонує здобувачам вищої освіти брати участь у програмах академічної мобільності в рамках загальноуніверситетських партнерських угод з іноземними університетами. Академічна мобільність створює можливість для учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами. Щорічно представники факультету залучаються до участі у програмах академічної мобільності ЗВО Литви, Польщі, Франції, Японії, Німеччини, Італії, Туреччини, Нідерландів та ін.

Професійні навики здобувачі вищої освіти отримують в межах проходження виробничої та переддипломної практики у Державній податковій службі, Державній митній службі, Рахунковій палаті, в іноземних компаніях і фірмах, в банках, страхових та інших фінансових установах, на підприємствах малого й середнього бізнесу, в ІТ-компаніях, SEO-компаніях, аутосорсингових компаніях, компаніях сфери рітейлу, SMM-агентствах, органах державного і місцевого управління, юридичних службах та органах фінансових розслідувань, органах державної влади, місцевого самоврядування та ін.

Наші випускники, висококваліфіковані фахівці для сфери фінансів та бізнесу, мають широкі можливості для працевлаштування як в Україні, так і за її межами.