Новини

Стейкхолдерський підхід в освіті як засіб підвищення рівня якості навчання студентів освітньої програми “Облік, аналіз та фінансові розслідування”

22.01.2023 | 15:20

Стейкхолдерський підхід в освіті як засіб підвищення рівня якості навчання студентів
Протягом тривалого часу консалтингова компанія ТОВ «ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ» є надійними партнером та стейкхолдером освітньої програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування», підготовка за якою ведеться на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Практично орієнтованими дієвими заходами є проведення керівником компанії, кандидатом економічних наук, сертифікованим аудитором України- Інною Панченко вебінарів, в яких протягом 1го семестру 2022-2023н.р. приймали участь студенти- магістри в рамках вивчення дисципліни «Звітність підприємств за...

Читати »

Відбувся захист курсових робіт зі спеціалізації магістрами ОП «Інформаційні технології в бізнесі»

04.01.2023 | 11:48

2 січня 2023 р. відбувся захист курсових робіт студентів групи УФЕМ-11с ОП «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка».
Магістрами було представлено широкий спектр прикладних наукових досліджень та практичних розробок, що стосувалися:

візуального аналізу даних використання коштів в школах Львівщини, прояву на наслідків глобальних економічних криз, динаміки заробітної плати в Україні, експорту високорозвинених країн та України;
розробки веб-сайтів для бізнес-структур різних сфер діяльності;
економіко-математичного моделювання змін у зовнішньоторговельних відносинах України з ЄС, інфляційних процесів України, процесу прийняття рішення щодо інвестування в криптовалюту;
розробки програмної платформи...

Читати »

Захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, митна та податкова справа»

31.12.2022 | 12:02

На кафедрі фінансового менеджменту  Львівського національного університету імені Івана Франка протягом  20-28 грудня 2022 р. пройшли успішні захисти кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, митна та податкова справа». Випускники продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Обмін думками та відповіді на додаткові запитання дав змогу їм ширше висвітлити окремі аспекти наукового доробку та представити перспективи подальших досліджень.
Колектив кафедри  щиро вітає здобувачів денної та заочної форми навчання із успішним захистом магістерських робіт та присвоєнням кваліфікації магістра фінансів, банківської справи та...

Читати »

Результати роботи студентського наукового гуртка «Кіберпростір» за І півріччя 2022-2023 н.р.

26.12.2022 | 13:38

Науково-дослідна робота учасників студентського наукового гуртка кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики «Кіберпростір» за І півріччя 2022-2023 н.р. відображена у:

доповідях на засіданнях гуртка

21 листопада 2022 р. відбулося планове засідання Секції 2. «Використання інформаційних технологій в дослідженнях соціально-економічних явищ» (керівник д.е.н, проф. Шевчук І.Б.).
25 листопада 2022 р. відбулося планове засідання Секції 1. «Використання математичних моделей в економічних дослідженнях» (керівник к.е.н, доц. Ярема О.Р.).

публікаціях статей у наукових фахових журналах

«Світові тенденції глобальної електронної комерції» стаття опублікована в Міжнародному науковому журналі «Інтернаука». Випуск 15(134)/2022 Гавришків...

Читати »