Міжнародна співпраця

Міжнародні освітні проєкти

Проект спрямований на покращення знань та компетентностей жінок у сфері бізнесу, посилення їх лідерських здібностей, що сприятиме створенню нових робочих місць та зростанню  ефективності підприємництва.
Цільовою аудиторією є жінки, зацікавлені у розвитку своєї професійної кар’єри не залежно від віку, соціального статусу та місця проживання.

https://lnu.edu.ua/startuvala-ukrains-ko-amerykans-ka-zymova-shkola-uspishna-zhinka-v-biznesi/
https://international.lnu.edu.ua/ukrainian-american-winter-school-successful-woman-in-business/

Міжнародні наукові проєкти

Академічна мобільність

2022 рік

 • Міжнародна програма підвищення кваліфікації “Global Challenges of Modernity”. Вересень-листопад 2021 р. Польща (6 кредитів). Сертифікат № 086.11/2021-PL (проф. Ситник НС.).
 • Підвищення кваліфікації за міжнародною програмою «English-language Academic Communication» / «Англомовна академічна комунікація». Квітень-червень 2022 р. Сертифікат АК № 02070987/000022-22 (6 кредитів) (доц. Дубик В.Я.).
 • Підвищення кваліфікації за міжнародною програмою «English-language Academic Communication» / «Англомовна академічна комунікація» (квітень-червень 2022) Сертифікат AK№ 02070987/000021-22 (6 кредитів ECTS) (доц. Сич О.А.).
 • Стажування шляхом участі у ІІІ міжнародній конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (сертифікат №13-2021/03) (проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.).
 • Онлайн-курс «Місцеве самоврядування та цифрова трансформація в Україні» від Школи місцевого самоврядування (27 учбових годин) (проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.).
 • Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. (0,8 ECTS credits) (проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.).
 • for being an active participant in II International Scientific and Practical Conference “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE” 24 Hours of Participation (0,8 ECTS credits)
 • Онлайн-курс “Інформаційна безпека в умовах війни з росією“ від Школи місцевого самоврядування (27 учбових годин) (проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.).
 • Онлайн-форум на тему: «Фінансова грамотність», пройшла підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції). Обсяг (тривалість) 6 годин (0,2 кредити ЄКТС), форма: дистанційна (доц. Західна О.Р.)
 • Науково-педагогічне стажування на тему “Вища економічна освіта в Європейському Союзі: досвід, особливості, цифровізація” у галузі знань “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” обсягом 6 кредитів ECTS (180 годин). Куявський університет у Вроцлавеку (Республіка Польща). 16 травня – 26 червня 2022 р. Сертифікат № ESI-162604-KSW від 26.06.2022 р. (доц. Гринчишин Я.М.)
 • Всеукраїнський проект з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присв’ячений розвитку soft skills для викладача. Компанії UGEN, SoftServe, Національний банк України. 11-14.07.2022 р. Обсяг 10 академічних годин. Сертифікат № 307. (доц. Гринчишин Я.М.)
 • Базовий курс “Обережно! Кібершахраї”. Дія. Цифрова освіта. Обсяг 0,1 кредиту ECTS. 17 лютого 2022 р. Сертифікат № Т0039263241. (доц. Гринчишин Я.М.)
 • Цикл навчальних вебінарів з наукометрії: «Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science». Консалтингова компанія «Наукові Публікації». 16-19.11.2021 р. Обсяг 30 годин (1 кредит ECTS). Сертифікат № АА3093/19.11.2021. (доц. Гринчишин Я.М.)
 • Міжнародне наукове стажування «German Ukrainian Teсhnology Transfer Internships University Program (GUTT.INUP) (180 год) (18 жовтня – 1 грудня 2021 р.). (доц. Ясіновська І.Ф.)
 • Курс «Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами» в Державній установі “Відкриті публічні фінанси”, Липень 2022 р. Ідентифікаційний номер сертифікату 92353899d6fc43bfb2fbcb1b16c96218. Автентичність сертифікату за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/92353899d6fc43bfb2fbcb1b16c96218. (проф. Назаркевич І.Б.)
 • Наукове стажування (проведення лекційних занять англійською мовою) по програмі «Еразмус+» у Бізнес-університеті прикладних наук (Литва), 25-31 березня 2022 р. (доц. Фостяк В.В.).
 • Участь у грантовій програмі Expertise France «International justice» (вересень 2022-вересень 2023). (доц. Дунас Н.В.)
 • Стажування у PKO Bank Polski (м.Перемишль, Польща), відділення №1, 1-22 березня 2022 р. (проф. Гірченко Т.Д.).
 • Короткострокові наукові стажування у науково-освітній компанії ScientificPublications, які включали серію наукових вебінарів на тему: «International experience in the field of publishing. Successful publications in the Scopus and Web of science”, (30 год – 1 ECTS). Сертифікат № AA3690/11.02.2022.(доц. Грудзевич У.Я.)
 • Короткострокові наукові стажування у науково-освітній компанії Scientific Publications, які включали серію наукових вебінарів на тему: «International experience in the field of publishing. Successful publications in the Scopus and Web of science”, (30 год – 1 ECTS). Сертифікат №АА3676, 11.02.2022 (30 год – 1 ECTS). (доц. Лапішко З.Я.)
 • Стажування Seminarium KNoF PAN «Agresja Rosji na Ukrainę – implikacje dla systemów finansowych”, 24 marca 2022 r., Польща. (проф. Вовчак О.Д.).
 • Міжнародна програма підвищення кваліфікації “German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program (GUTT.INUP)”. Жовтень-грудень 2021 р., Німеччина-Україна (6 кредитів). Сертифікат № 0114/GUTT.INUP/2021 (доц. Стасишин А.В.)
 • Рrofessional qualification improvement through an international internship in 180 hours by the course (72 class hours, 108 hours of distance learning) by the course «GLOBAL CHALLENGES OF MODERNITY», Ukraine, Polska, September-November 2021 (3081.11/2021-PL, 30.11.21). (доц. Капленко Г.В.)
 • Участь у програмі дистанційного міжнародного стажування з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій обсягом 180 год. (6 ECTS). Стажування відбувалося у жовтні – грудні 2021 року та організовувалось Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Київським академічними університетом. (ас. Сновидович І.Г.)
 • Участь у програмі стажування Erasmus + на базі Freie Universität Berlin з 13 по 17 червня 2022 року за напрямком “Career Service: How to prepare students for the future world of work”. Участь у VІ фестиваль освітнього лідерства «Clever» 24 вересня 2022 року. Отримані результати: – розуміння поняття освітнього лідерства – розширення уявлення про можливості проведення занять у форматі онлайн – визначення вектору особистісного розвитку. (ас. Сновидович І.Г.)
 • Стажування в університеті”Вища школа інформатики та менеджменту”, Жешув, Польща. (доц. Руда І.І.)

2021 рік

 • Д.е.н., доц. Капленко Г.В. та к.е.н, доц. Куліш І.М. пройшли в лютому 2021 р. міжнародне стажування «Новації вищої освіти України та ЄС в сучасному інформаційному суспільстві» / «Innovations of higher education of Ukraine and the EU in the modern information society» (Сертифікат №032.02/2021-EU від 26.02.2021).
 • Доц. Ярема О. пройшов з 25.02.21 р. по 25.05.21 р. міжнародне стажування VUZF Univercity of Finance, Business and Entrepreneurship intership on: Modern teaching methods and innovative technologies in Higher education:European experience and Global Trend – Sofia, Bulgaria Number BG/VUZF/765-2021
 • Д.е.н., доц. Комарницька Г.О. пройшла  в травні-вересні 2021р міжнародне стажування у Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach на тему «Innovations in education: Innovative technologies for teaching professional disciplines».
 • К.е.н., доц. Решота О.А. 12 -19 липня 2021 року пройшла міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopusта Web ofScience». м. Люблін, Польща. (Сертифікат ES №6992/2021)

2020 рік

 • доц. Решота О.А. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування з державного управління «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів з державного управління», 6 кредитів (180 годин), 20 січня – 28 лютого 2020 року, м. Загреб, Республіка Хорватія.
 • проф. Ватаманюк-Зелінської У.З. пройшла наукове стажування у ТМ “CLM Consulting” (Варшава, Польща, листопад 2019 р.).
 • доц. Сич О.А. пройшла он-лайн навчання на платформі Coursera, курси «Ініціювання та планування проектів» (Університет Каліфорнії в Ірвайні, США) та «Фінансові ринки» (Єльський університет, США, курс Нобелівського лауреата Р. Шіллера), 2020 р.
 • доц. Старух А.І. пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 051 «Економіка» (Рига, Латвія, 20.06.2020р.- 07.08.2020р., Сертифікат № С 20200745). Професійна програма стажування 180 годин (6 кредитів ECTS)
 • доц. Шевчук І.Б. пройшла онлайн-стажування на базі Економічного Університету у Кракові (Польща, 14.09.2020р. – 09.10.2020р.) Програма стажування «Нові та інноваційні методи викладання» включала три модулі: 1. Вступ. Мобільність в освіті. 2. Європейська та польська система вищої освіти. 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання. Отримано сертифікат про стажування № NR 2453/MSAP/2020 на 4 кредити ECTS

2019 рік

 • К.е.н., доц. Сич. О.А. – брала участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», згідно чого пройшла наукове стажування (квітень 2019 р.) в Шяуляйському університеті (м. Шяуляй, Литва).
 • Д.е.н., доц. Ярема Я.Р. – брала участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», згідно чого пройшов наукове стажування (лютий 2019 р.) в Жешівському університеті (Республіка Польща).

2018 рік

 • К.е.н. Шпарик Х.В. брала участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», згідно чого пройшла наукове стажування в університеті Париж ХІІ Валь-де-Мар н (Франція) в рамках проекту Ерасмус + з 12 по 16 лютого 2018 року.
 • Доц. Пасінович І.І. брала участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», згідно чого проходила стажування в Жешівському університеті (Республіка Польща) на кафедрі економіки і менеджменту з 18.02.2018 р. по 24.02.2018 р..
 •  доц. Герасименко О.В. у рамках програми міжнародної мобільності Еразмус+ (Іnternational days IAE Gustave Eiffel on 12-17 February, 2018, department of management UPEC), Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн, Франція (м. Париж / Кретей), лютий 2018р.

2017 рік

 • К.е.н., доцент Пасінович І.І. в квітні 2017 року проходила стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича у м. Ярослав (Польща) за Програмою академічної мобільності «Еразмус+». Прочитала 4 лекції на страхову тематику, взяла участь у конференції та підготувала до публікації наукову статтю у збірнику PWSTE
 • К.е.н., доц. Голинський Ю.О. з 23.04.2017 р. по 30.04-2017 р. проходив закордонне стажування в Шяуляйському університеті у м. Шяуляй (Литва) за Програмою академічної мобільності «Еразмус+».

2016 рік

 • К.е.н., доцент Сич О.А. з 06 березня по 12 березня 2016 року проходила стажування в Університеті прикладних наук (м. Каунас, Литва) за Програмою академічної мобільності «Еразмус+». Прочитала 4 лекції на страхову тематику, взяла участь у круглому столі з науковометодичних проблем викладання та міжнародній науково-практичній конференції

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти факультету в рамках проекту ERASMUS+

 • Баранова А.О. була направлена на навчання до Університету Грогнінгена (Нідерланди). 2022 рік
 • Боднар Р.В. була направлена на навчання до Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича у Ярославі (Польща) . 2021 рік
 • Борзак Ю.В. була направлена на навчання до Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича у Ярославі (Польща) . 2019 рік
 • 2017 рік
 • Вольська Н.Р. була направлена на навчання до Політехніки Лодзької (Польща) – 2017 рік
 • Масник М.О. був направлений на навчання до Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича у Ярославі (Польща). 2017 рік
 • Лозовська І. В. та Якимик В. Я. були направлені на навчання до Технічного Університету м. Лодзь (Республіка Польща) . 2016 рік
 • Гнатенко О.Г. та Клим Р.С. були направлені на навчання до Університету прикладних наук Каунаської колегії (Литва) 2016 рік

Міжнародні освітні і наукові заходи

 • 28 вересня 2018 року в рамках двосторонньої угоди між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Вроцлавським університетом відбулася лекція завідувача кафедри управління фінансами Вроцлавського Університету, професора Анни Цвьонкали-Мались. https://financial.lnu.edu.ua/news/mizhnarodna-spivpratsia-kafedry-derzhav
 • 2 – 28 лютого 2018 року на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулася лекція професора Університету Париж XII Валь-де-Марн Boris Najman на тему “Informal Economy in Ukraine”. А в рамках двосторонньої угоди між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Вроцлавським університетом та на запрошення кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу.https://financial.lnu.edu.ua/news/zustrich-iznaukovtsem-universytetu-paryzh-xii-val-de-marn-prof-boris-najman
 • 20 жовтня 2016 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного Університету імені Івана Франка відбулась презентація проекту за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір». У межах заходу було проведено відкриту лекцію для здобувачів вищої освіти магістратури проф. Роберта Станіславського (кафедра європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Університету «Політехніка Лодзька»). https://financial.lnu.edu.ua/news/prezentatsiya-proektu-za-prohramoyu-zhana-mone-