Дисципліни за вибором студента

1. Розпорядження “Про організацію вивчення студентами факультету управління фінансами та бізнесу навчальних дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки у 2022-2023 навчальному році”

2. Оголошення

2.1. Додаток 1 ( Перелік та описи дисциплін)

2.2. Додаток 2. (Процедура вибору)