Дисципліни за вибором студента

Про організацію вивчення студентами факультету управління фінансами та бізнесу навчальних дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки у 2024-2025 навчальному році


Процедура вибору загальноуніверситетських дисциплін загальної підготовки для вивчення у 2024-2025 навчальному році