Дисципліни за вибором студента

Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки для студентів 2-3 курсів (3,4,5,6 семестри)


Про організацію вивчення студентами факультету управління фінансами та бізнесу навчальних дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки у 2023-2024 навчальному році


Процедура вибору загальноуніверситетських дисциплін загальної підготовки для вивчення у 2023-2024 навчальному році