Дисципліни за вибором студента

Про організацію вивчення студентами факультету управління фінансами та бізнесу навчальних дисциплін вільного вибору циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки у 2021-2022 навчальному році

Оголошення


Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, у 2021-2022 навчальному році. Денна форма навчання. Спеціальність 051 Економіка

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, у 2021-2022 навчальному році. Денна форма навчання. Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, у 2021-2022 навчальному році. Денна форма навчання. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, у 2021-2022 навчальному році. Денна форма навчання. Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, у 2021-2022 навчальному році. Денна форма навчання. Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування