Напрями досліджень

  Пріоритетними напрямами наукової діяльності на факультеті є : дослідження інтеграційних процесів у сфері фінансів і бізнесу, фінансово-економічної безпеки держави, фінансів домогосподарств, фінансів суб’єктів господарювання, конкурентоспроможності країни та можливостей її підвищення, реформування державного і незалежного фінансового контролю в різних галузях економіки; фінансово-економічних механізмів та ефективності цільових бюджетних програм, дослідження в галузі економічного аналізу, дослідження особливостей формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу та покращення їх фінансового забезпечення тощо.

  На факультеті управління фінансами і бізнесу функціонує наукова школа, започаткована  професором Карпінським Б.А. Основним науковим напрямом досліджень є «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства».

  Зокрема, сформовано базові основи стратегіології розвитку економічної системи держави зі спрямованістю на фінансове благополуччя, зростання здоров’я і довголіття нації, визначено місце глобальних фінансових викликів. Вперше виділено негативну синергічність на прикладі фінансової продуктивності, яка підтверджується значним її падінням порівняно зі змінами окремих складових при впливі фінансової кризи. Проведено оцінювання і порівняння впливу глобальних фінансових викликів на динаміку диспропорцій фінансової продуктивності в Україні. Запропоновано заходи вдосконалення моніторингу фінансової ситуації, що дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення в інтересах розвитку економічних систем.

  Проведено системні дослідження щодо визначення сутності держави-анексора та проведено оцінювання фінансових втрат України від її дії (Крим), запропоновано комплексні заходи з мінімізації даних втрат.

  Синтезовано парадигму державотворчого патріотизму нації на основі податкової домінанти, що дозволяє вперше в світовій практиці перейти від досліджень на якісному рівні до кількісного оцінювання і порівняння.