Кафедра фінансових технологій та консалтингу

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Практики
  • Новини

Кафедра фінансових технологій та консалтингу є структурним підрозділом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка з червня 2022 року. Робота кафедри скерована на формування наукової школи кафедри, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, підвищення якості організації навчання студентів відповідно до основних напрямів діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка факультету управління фінансами та бізнесу.
Завдання кафедри – формування висококваліфікованих фахівців фінансово-кредитної системи, готових до творчого пошуку, ґрунтовного аналізу фінансової діяльності підприємств, організацій та установ, нестандартного вирішення проблемних завдань у галузі фінансів та консалтингу.
Кафедра розробляє та забезпечує навчально-методичні та науково-методологічні засади сучасної вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (Освітньо-професійні програми: «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК», магістерський рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до Навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова екосистема», 2022/2023 н р.

Відповідно до наказу ректора № 1293 від 04.04.2023 на базі кафедри фінансових технологій та консалтингу факультету управління фінансами та бізнесу проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова екосистема».

На конкурс надійшло 10 робіт з 5 закладів вищої освіти. За результатами рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією визначено переможців та номінатів конкурсу.

Рейтинговий список наукових робіт Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2022 навчальному році зі спеціалізації «Фінансова екосистема».

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра фінансових технологій та  консалтингу

вул. Миколи Коперника, 3

м. Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена в каб. 405

Тел. (098) 450 14 19

e-mail: ftc.dep.financial@lnu.edu.ua

                                Facebook:   Кафедра фінансових технологій та консалтингу – ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка

 

 

 

Співробітники

в.о. завідувача кафедриСІДЕЛЬНИК Олена Петрівнав.о. завідувача кафедри
професорВОВЧАК Ольга Дмитрівнапрофесор
професорПШИК Богдан Івановичпрофесор
доцентГОЛУБ Роксолана Ростиславівнадоцент
доцентГРУДЗЕВИЧ Уляна Ярославівнадоцент
доцентДРУГОВА Віра Теодорівнадоцент
доцентЛАПІШКО Зоряна Ярославівнадоцент
доцентРУДЕВСЬКА Вікторія Ігорівнадоцент
доцент, доцент (сумісник)СЛОБОДА Лариса Ярославівнадоцент, доцент (сумісник)
доцентТЯЖКОРОБ Ірина Володимирівнадоцент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Програма кваліфікаційного іспиту, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійні програми «Фінанси, банківська справа та страхування», «Банківська справа та фінансові технології» освітній ступінь бакалавр, денної/ заочної форми навчання

Дослідження

Конференція

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування», «Банківська справа та фінансові технології» освітнього ступеня бакалавр денної/ заочної форми навчання.виробнича практика 2022р._ct (1)

 

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання Методичка виробничої практики (зі спеціалізації)магістри 2023

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ” У ГОСТЬОВІЙ ЛЕКЦІЇ

21.05.2024 | 23:54

17 травня 2024 року здобувачі вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” ОП “Облік, аналіз та фінансові розслідування” та викладачі кафедри обліку, аналізу і контролю д.е.н., проф. Петришин Л.П. та к.е.н., доц. Лобода Н.О. в рамках академічного співробітництва на запрощення кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ приєдналися до гостьової лекції на тему: “Система оподаткування в Україні” (лектор – Купчишина Ольга Анатоліївна, Заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області, к.е.н.), яка проходила в режимі он-лайн із використанням платформи Zoom.
  
Під час...

Читати »

Результати виконання здобувачам ОП «Облік, аналіз та фінансові розслідування» ((група УФО-11с) ) індивідуальної роботи з дисципліни «Юридичне документування»

21.05.2024 | 23:21

Індивідуальна робота є однією з форм самостійної роботи студента, яка передбачає створення умов для повної реалізації його творчих можливостей і застосування набутих знань на практиці. В якості виконання індивідуальної роботи при вивченні дисципліни «Юридичне документування» (лектор- д.е.н.,доц.Л.П. Петришин ) здобувачам ОП «Облік, аналіз та фінансові розслідування» першого(бакалаврського) рівня рекомендовано переглянути освітній серіал на платформі «Дія.Освіта» і пройти тест.
Переглянувши серіал, студенти дізналися, що таке електронний підпис, чому він корисний, як його отримати, які бувають електронні підписи та як ним користуватись;...

Читати »

ПРОГРЕСИЛЬНІ ОСТРІВЦІ: тренінг для координаторів

21.05.2024 | 12:04

18 травня у Львові відбувся тренінг для координаторів Острівців Прогресильності за підтримки фонду ім. Фрідріха Еберта. Координатор Острівця Прогресильних Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Ганна Комарницька взяла участь у цьому заході.

Офлайн заходи ГО «Прогресильні» надихають на нові звершення, про що свідчить зростаюча кількість Острівців Прогресильності у різних закладах освіти. Від початку ініціативи їх вже налічується понад 50 по всій Україні. Маштабування проєкту потребує якісного наповнення, а координатори –...

Читати »

Відкрита гостева лекція із серії публічних виступів представників Української школи архетипіки (УША)

21.05.2024 | 11:56

10 травня 2024 року відбулася дев’ята відкрита гостева лекція із серії публічних виступів представників Української школи архетипіки (УША) на тему «Громадський майданчик УША – технічні, технологічні, методичні завдання та досягнення 2016-2024». До заходу долучилася Ганна Комарницька, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Доповідачами на лекції виступили незалежні дослідники УША Павло Мельник та Костянтин Ладуренко, які є незалежними дослідниками Української Школи Архетипіки (УША), викладачі Центру Еймса...

Читати »

Вихід з друку монографії кафедри обліку, аналізу і контролю «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції»

20.05.2024 | 21:34

Вийшла з друку монографія кафедри обліку, аналізу і контролю «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції».
У монографії сформовано інтегроване поняття «гармонізація обліку і аудиту», що дає змогу гармонізувати принципи і методологію обліку і аудиту, а також їх практичний інструментарій стосовно гармонізації практики ведення обліку, складання фінансової звітності та проведення аудиту. Розроблено рекомендації щодо ведення обліку аутсорсинговою компанією, впровадження інформаційних технологій і цифрової трансформації в обліку і аудиті та вдосконалення вітчизняного законодавства. Удосконалено: прикладні інструменти державної політики в галузі обліку і...

Читати »