Слобода Лариса Ярославівна

Посада: доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу, доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-59

Електронна пошта: larysa.sloboda@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

управління банківським капіталом, міжнародний банкінг, фінансова безпека, управління фінансовими ризиками, фінансовий моніторинг, ризик-менеджмент та комплайенс у сфері фінансів, фінансовий консалтинг.

Курси

Публікації

Навчальні посібники:
1. Фінансова грамотність. Дистанційний навч. посіб. / [Текст] [О. І. Білик, О. Д. Вовчак, Т.Д. Гірченко, Л.Я. Слобода та ін.] ; за заг. ред. Т. С. Смовженко, 2015. – 312 с. Слобода Л.Я. Авторський внесок: Розділ. 21. Фінансова складова запозичень, с. 228-263.
2. Фінансова грамотність (2019). Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с. ISBN 978-966-484-311-6 (Від ДВНЗ «Університет банківської справи»: Т. С. Смовженко (керівник), А. Я. Кузнецова (керівник), О. Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко, О. О. Гордєєв, О. С. Гирик, З. Я. Лапішко, Б. І. Пшик, В. В. Рисін, О. П. Сідельник, Л. Я. Слобода, Н. В. Ткаченко, М. І. Хмелярчук (авторський внесок – Розділ Запозичення та кредит. С. 173-225.)

Монографії
1. Фінансові інструменти : оцінка і відображення у звітності банків : [Текст] : моногр. кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2015. – 307 с. ISBN 978-966-484-242-3 (авторський колектив Слобода Л.Я., Табачук Р.П., Лапішко М.Л., Глущенко О.О., Гасюк М.О., та інші).

Наукові публікації
Scopus
1. Larysa Sloboda, Nataliia Dunas, and Andrzej Limański (2018). Contemporary challenges and risks of retail banking development in Ukraine. Banks and Bank Systems , 13(1), 88-97. doi: 10.21511/bbs.13(1).2018.09
2. Larysa Sloboda (2017). Cost management in correspondent banking relationships. Geopolitics under Globalisation. – 1(2), 21-33 // https://doi.org/10.21511/ gg.01(2).2017.03 (doi:10.21511/gg.01(2).2017.03). ISSN 2543-5493 (print), 2543-9820 (online)

Фахові видання України
1. Larysa Sloboda (2020). Licensing E-money Institutions in the European Union as a way of transferring global capital flows / Larysa Sloboda // Вісник Університету Банківської справи. – 2020. – № 1 (37). – С.26-35. ISSN 2221-755X
2. Larysa Sloboda (2020). Prospects and Risks of the Fintech Initiatives in a global banking industry / Larysa Sloboda, O. Demianyk // Проблеми Укономіки. – 2020. – № 1. – С. 20-27.
3. Слобода Л.Я. (2018). Розвиток та імплементація технології блокчейн у проведенні розрахунків фінансоих установ / Л.Я. Слобода, Ю.А. Сенькович // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду Українию Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск 2 (130). – С.40-47. ISSN 2071-4653
4. Слобода Л.Я (2017). Перспективи та ризики клірингових платежів фінансових установ: міжнародний досвід для України (англійською мовою) Prospects and risks in clearing payments financial institutions: international experience for Ukraine / Слобода Л.Я, Цілуйко Д.І.// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : Збірник наукових праць. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. – Львів. – 2017. – Випуск 2 (124). – С. 128-133. – ISSN 2071-4653.
5. Слобода Л.Я. (2017) Регулювання ризиків корпоративного управління в банківському секторі економіки України / Л.Я. Слобода, Г.Г. Голуб // Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України: Збірник наукових праць. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. – Львів. – 2017. – Випуск 2 (124). – С. 137-141. – ISSN 2071-4653. (фахове видання України, база даних Index Сореrnicus)
6. Слобода Л.Я (2016). Регулювання ризиків та формування простору довіри до банків в умовах економічної нестабільності / Г.Г. Голуб, Л.Я. Слобода // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Збірник наукових праць. Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України – 2016. – Випуск 2 (118). – С. 90-94. – ISSN 2071-4653 (фахове видання України, база даних Index Сореrnicus).

Тези доповідей

7. Larysa Sloboda. Development of the Fintech Initiatives in Banking: Ukraine compared to Other European Countries / Larysa Sloboda // Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір : збірник тез ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 травня 2019 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». — Львів, 2 0 1 9 . — с . 7 7 – 8 0 .
8. Larysa Sloboda. Prospects and Risks of the Implementation Fintech initiatives in Ukraine / Larysa Sloboda // Materials of the International Scientific Conference of Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine), in partnership with Cracow University of Economics (Cracow, Poland) and University of Lodz (Lodz, Poland). – 6–7 December. – 2019. – Lviv.
9. Sloboda Larysa. Contemporary role of the family offices on the european private banking market / Larysa Sloboda // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2018. – C . 7 4 – 7 6 .
10. Слобода Л.Я., Голуб Г.Г. Регулювання ризиків корпоративного управління в банківському секторі економіки України / Л.Я. Слобода, Г.Г. Голуб // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» – 25-26 травня 2017 року. – Львів. – 2017.
11. Слобода Л.Я. Сучасні тенденції та напрями регулювання кредитних ризиків банків України / Л.Я. Слобода, В.В. Тофан // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – С. 158-162.

 

 

 

 

Біографія

Освіта:
2013 – присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи Львівського інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;

2006 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.04.04 – гроші фінанси та кредит в Інституті регіональних досліджень НАН України;

2002-2005 – аспірантура денної форми навчання Львівський банківський інститут Національного банку України;

2001-2002 – економічний факультет Львівського банківського інституту Національного банку України, економіст спеціальність “Фінанси”;

1999-2001 – бакалаврат Львівського банківської інституту Національного банку України, спеціальність “Фінанси”

Робота:
2020 – доцент кафедри фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка (на умовах зовнішнього сумісництва)

2020 – доцент кафедри фінансового консалтингу та банківництва Львівського навчально-наукового інституту економічних та соціальних відносин Університету банківської справи (основне місце праці)

2016-2020 – консультант з питань ризик-менеджменту та управління у міжнародній консалтинговій компанії Banks for Institutions UA MGE Group (наукове консультування)

2017-2020 – доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування Львівського інституту банківської справи ДВНЗ “Університету банківської справи”

2015-2017 – доцент кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи ДВНЗ “Університету банківської справи”

2006-2015 – доцент кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

2007-2010 – Вчений секретар Вченої ради Львівського інституту банківської справи Університету банківськоїсправи Національного банку України

2006-2007 – завідувач аспірантури Львівського банківського інституту Національного банку України

 

Проекти

2010-2019 проект USAID, Національного банку України та Університету банківської справи з питань фінансової грамотності (USA, Ukraine).
2016 року – по даний час фінансовий експерт, бізнес-консультант та аналітик з питань корпоративного управління та ризик-менеджменту міжнародної консалтингової групи MGE у компаніях Bnks for Institutions (Hong Kong, Ukraine)), Pay Compliance (United Kingdom), Pay Capital (Lithuania).

Розклад