Проекти та теми

Тематика наукових досліджень кафедр факультету управління фінансами та бізнесу зорієнтована на виконання низки актуальних концептуальних положень та завдань сучасного розвитку України, що ґрунтуються на потребі підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі економіки, фінансів та бізнесу. Відтак, на кафедрах факультету виконуються наступні науково-дослідні роботи:

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики
Науковий керівник – д-р екон. н., доц. Шевчук І.Б.


ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кафедра обліку, аналізу і контролю
Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.


БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра фінансового менеджменту

Науковий керівник – д-р економ. наук, професор Ситник Н.С.


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Кафедра економіки та публічного управління
Науковий керівник – канд. екон. н., доцент Гупало О.Г.


РОЗРОБКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК, ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИМ ПАТРІОТИЗМОМ НАЦІЇ НА КІЛЬКІСНІЙ ОСНОВІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом
Науковий керівник – д-р екон. н., професор Карпінський Б.А.