Проекти та теми

Тематика наукових досліджень кафедр факультету управління фінансами та бізнесу зорієнтована на виконання низки актуальних концептуальних положень та завдань сучасного розвитку України, що ґрунтуються на потребі підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі економіки, фінансів та бізнесу. Відтак, на кафедрах факультету виконуються наступні науково-дослідні роботи:

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики
Науковий керівник – д-р екон. н., проф. Шевчук І.Б.


ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кафедра обліку, аналізу і контролю
Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.


МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ

Кафедра фінансового менеджменту

Науковий керівник – д-р економ. наук, професор Ситник Н.С.


ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПАРТНЕРСТВА ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом
Науковий керівник – д-р екон. н., доцент Комарницька Г.О.


ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ ТА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кафедра економіки та публічного управління
Науковий керівник – д-р екон. н., доцент Капленко Г.В.