ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПАРТНЕРСТВА ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий керівник – д-р екон. н., доц. Комарницька Г.О.

Проаналізовано стан партнерства і розвитку українського бізнесу під час воєнного часу, та стан суб’єктів господарювання (аграрна, ІТ-галузь, енергетика). Проаналізовано функціонування бізнесу у порівнянні із періодом до 23.02.2022 року. Досліджено зміни в законодавстві, які стосуються політики оподаткування суб’єктів господарювання в особливий період, зокрема щодо нарахування і сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску. Розглянуто найважливіші програми підтримки малого та середнього бізнесу, які було започатковано державою під час воєнного стану. До них відносяться: державна програма релокації бізнесу, Проаналізовано та обґрунтовано важливість та необхідність звертання до світового досвіду країн в умовах форс-мажорних обставин. Запропоновані такі заходи: розширення доступу до капіталу для малого та середнього бізнесу; розширення доступу малого та середнього бізнесу до програм навчальної та консультаційної підтримки. Окрім того, розроблено рекомендації щодо впровадження партнерства інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу  в Україні:

Створення сприятливого правового та інституціонального середовища. Необхідно розробити законодавчі та нормативні акти, які сприятимуть розвитку партнерства.

Посилення взаємодії між інститутами публічної влади, громадянським суспільством та бізнесом. Необхідно проводити заходи, спрямовані на підвищення рівня довіри та взаєморозуміння між цими трьома групами.

Розробка та впровадження конкретних проектів та програм партнерства. Необхідно реалізувати практичні проекти та програми, які продемонструють ефективність партнерства.

За результатами дослідження опубліковано:

Монографії:

  1. Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Пфістер Д. Г. Формування збалансованої управлінсько-стратегіологічної системи smart-інфраструктури в міських агломераціях України. Трансформація суспільних відносин в умовах цивілізаційних змін : монографія. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2023. С. 260–275
  2. КарпінськийБ. А., КарпінськаО. Б. Правничо-стратегіологічні пріоритети активізації державотворчого патріотизму нації за міграційної доктрини в умовах воєнного стану. Нові реалії сучасної України та світу : монографія. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2023. С. 205–217
  3. Janusz Nesterak NOWOCZESNE TECHNOLOGIE USPRAWNIAJĄCE PROCESY ZARZĄDZANIA DANYMI – BADANIA PILOTAŻOWE WŚRÓD POLSKICH I UKRAIŃSKICH STUDENTÓW / Janusz Nesterak, Olga Malinovska, Sylwia Szewczyk // KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW EKONOMICZNYCH WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY – Warszawa : nstytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2021. – P. 119-139
  4. Olga Malinovska ANTI-CRISIS MANAGEMENT: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL PECULIARITIES / Olga Malinovska, Uliana Motorniuk, Marta Terebukh – Kaunas, Lithuania : Vytautas Magnus University, 2022. – 16 p.
  5. Трансформація моделей управління освітою в територіальних громадах: стан, проблеми перспективи: колективна монографія / За заг. ред. Клясен Н. Л., Пушкарьова Т. О. // Kиїв : ТОВ НВП «Росток А. В. Т.», 2022. 428 с. Маліновська О. Я., Вітчизняні моделі управління розвитком освітніх програм: правові аспекти (підрозділ 2.2., розділ 2, С. 71 – 89).

Підручники:

  1. ЕКСАБАЙТОВА ЕКОНОМІКА: підручник / За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.техн.н., доц. Шульжика Ю.О. / [Маліновська О. (п.3.1 Значимість соціальних мереж для проведення маркетингової політики)]. – 2022, Трускавець: ПОСВІТ. – С. 72-81.

Також, опубліковано 18 статей, та 46 тез доповідей на конференціях.