Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Денна форма навчання

 

Графік ліквідації академічної заборгованості за І семестр заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. для студентів  1 курсу денної форми навчання за формою “№ 2”   з 27 січня  по 2 лютого 2021 року.

Розклад екзаменів зимової екзаменаційної сесії 2020–2021 навчального року для студентів  факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 1-й курс бакалавр

Розклад екзаменів зимової екзаменаційної сесії 2020–2021 навчального року для студентів  факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 2-й курс бакалавр

Розклад екзаменів зимової екзаменаційної сесії 2020–2021 навчального року для студентів  факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 3-й курс бакалавр

Розклад екзаменів зимової екзаменаційної сесії 2020–2021 навчального року для студентів  факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 4-й курс бакалавр

Розклад екзаменів зимової екзаменаційної сесії 2020–2021 навчального року для студентів  факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 1-й курс магістр

РОЗКЛАД ОГЛЯДОВИХ ЛЕКЦІЙ  IІ курсу освітнього ступеня магістр до атестаційного кваліфікаційного екзамену 2020-2021 навчального року денної форми навчання Факультет управління фінансами та бізнесу


Р О З К Л А Д проведення атестаційного кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи на ІІ курсі освітнього ступеня магістр денної форми навчання факультету управління фінансами та бізнесу у грудні місяці 2020 року


 

Заочна форма навчання

Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (бакалаври) заочного навчання з 12 січня по 26 січня 2020/2021 н.р.


Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (магістри) заочного навчання з 12 січня по 26 січня 2020/2021 н.р.