Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Денна форма навчання

 

Графік ліквідації академічної заборгованості за І семестр заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. для студентів  1 курсу денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за формою “№ К” з 26 січня  по 31 січня 2022  року.


Графік ліквідації академічної заборгованості за І семестр заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. для студентів  1 курсу денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за формою “№ 2”  з 19 січня  по 25 січня 2022  року.


Розклад оглядових лекцій II курсу освітнього ступеня магістр до атестаційного екзамену 2021-2022 навчального року денної форми навчання 


Графік проведення заліків на денній формі навчання у І семестрі 2021-2022 н.р.  :


Розклад проведення атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт на II курсі (магістерським) рівнем вищої освіти денної форми навчання у грудні місяці 2021 року


Розклад екзаменів 1 курс магістр денна форма навчання на 2021-2022 навч. рік


Розклад екзаменів 1 курс бакалавр денна форма навчання на 2021-2022 навч. рік


Розклад екзаменів 2 курс бакалавр денна форма навчання на 2021-2022 навч. рік


Розклад екзаменів 3 курс бакалавр денна форма навчання на 2021-2022 навч. рік


Розклад екзаменів 4 курс бакалавр денна форма навчання на 2021-2022 навч. рік


Розклад заліків магістрів 2 курс денна форма навчання на 2021-2022 навчальний рік (семестр 1)


Розклад екзаменів магістрів 2 курс денна форма навчання на 2021-2022 навчальний рік (семестр 1)


Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр літньої  заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р


Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. для студентів 4 курсу денної форми навчання за формою “№ К


Розклад оглядових лекцій IV курсу на ІІ семестр 2020-2021 навчального року факультет управління фінансами та бізнесу денна форма навчання


Заочна форма навчання

Розклад проведення атестації здобувачів вищої освіти 2 курс магістр заочна форма навчання на 2021-2022 навчальний рік


Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (бакалаври) заочного навчання з 12 січня по 26 січня 2020/2021 н.р.


Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (магістри) заочного навчання з 12 січня по 26 січня 2020/2021 н.р.