Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Денна форма навчання

Графік заліків для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 4-й курс на денній формі навчання у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. 

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ літньої екзаменаційної сесії   2020 –2021 навчального року для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 4-й курс


Графік ліквідації академічної заборгованості за І семестр заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. для студентів  денної форми навчання за формою “№ К” з 03  по 08  лютого 2021 року.

РОЗКЛАД ОГЛЯДОВИХ ЛЕКЦІЙ  IІ курсу освітнього ступеня магістр до атестаційного кваліфікаційного екзамену 2020-2021 навчального року денної форми навчання Факультет управління фінансами та бізнесу


Р О З К Л А Д проведення атестаційного кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи на ІІ курсі освітнього ступеня магістр денної форми навчання факультету управління фінансами та бізнесу у грудні місяці 2020 року


 

Заочна форма навчання

Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (бакалаври) заочного навчання з 12 січня по 26 січня 2020/2021 н.р.


Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (магістри) заочного навчання з 12 січня по 26 січня 2020/2021 н.р.