Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Денна форма навчання

 Графік ліквідації академічної заборгованості за І семестр заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. для студентів 1 курсу денної форми навчання за формою “№ 2” з 27 січня по 2 лютого 2020 року.


Графiк залiкiв I сем. 2019-2020н.р. (1-5 курс)


Розклад   екзаменів зимової екзаменаційної сесії   2019 – 2020р.  1-й курс


Розклад   екзаменів зимової екзаменаційної сесії   2019 – 2020р.  2-й курс


Розклад   екзаменів зимової екзаменаційної сесії   2019 – 2020р.  3-й курс


Розклад   екзаменів зимової екзаменаційної сесії   2019 – 2020р.  4-й курс


Розклад   екзаменів зимової екзаменаційної сесії   2019 – 2020р.  5-й курс


Розклад   екзаменів зимової екзаменаційної сесії   2019 – 2020р.  6-й курс


Розклад проведення комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на II курсі освітнього ступеня магістр денної форми навчання

 

Заочна форма навчання

Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (бакалаври) заочного навчання з 09 грудня по 23 грудня 2019/2020 н.р.

Розклад проведення  атестації з комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на 7 курсі освітнього ступеня магістр заочної форми навчання

Розклад  проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 2 курсу (бакалаври) заочного навчання з 25 листопада по 14 грудня 2019/2020 н.р.

РОЗКЛАД проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу
(бакалаври) заочного навчання з 29 жовтня по 18 листопада 2018/2019 н.р.

Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 6 курсу (магістри) заочного навчання з 05 листопада по 24 листопада 2018/2019 н.р.