Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Денна форма навчання

Розклад захисту курсових робіт 4 курс бакалавр

Розклад заліків 1, 2, 3 курс та 1 курс магістра

4 курс 

РОЗКЛАД ОГЛЯДОВИХ ЛЕКЦІЙ IV КУРСУ

Розклад проведення атестаційних екзаменів, атестаційних кваліфікаційних екзаменів, захист кваліфікаційної роботи, кваліфікаційного іспиту, присвоєння кваліфікації студентам, які завершили навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти денної форми здобуття освіти ( ІV курс)

               

    РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ:

1 курс ОС “бакалавр”

2 курс ОС “бакалавр”

3 курс ОС “бакалавр”

4 курс ОС “бакалавр”

1 курс ОС “магістр

2 курс ОС “магістр

Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2023-2024 н.р. для студентів:

1 курсу денної форми здобуття освіти ОС “бакалавр”

2 курсу денної форми здобуття освіти ОС “бакалавр”

3 курсу денної форми здобуття освіти ОС “бакалавр”

4 курсу денної форми здобуття освіти ОС “бакалавр”

1 курсу денної форми здобуття освіти ОС “магістр”

2 курсу денної форми здобуття освіти ОС “магістр”

4 курсу денної форми здобуття освіти ОС “бакалавр” УФФ-46с


Заочна форма навчання

Розклад проведення атестаційних кваліфікаційних екзаменів, захист кваліфікаційної роботи,кваліфікаційного іспиту, присвоєння кваліфікації студентам 4 курс бакалавр

Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2023-2024 н.р. для студентів:

1 курсу освітнього ступеня магістр

2 курсу освітнього ступеня магістр

1 курсу освітнього ступеня бакалавр

2 курсу освітнього ступеня бакалавр

3 курсу освітнього ступеня бакалавр

4 курсу освітнього ступеня бакалавр