Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Денна форма навчання

Розклад захисту курсових робіт 4 курс бакалавр

Розклад проведення атестаційних екзаменів, атестаційних кваліфікаційних екзаменів, захист кваліфікаційної роботи,кваліфікаційного іспиту, присвоєння кваліфікації студентам ( ІV курс)

Розклад проведення захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт присвоєння кваліфікації за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньо-науковою програмою «Фінанси та банківська справа»

Розклад оглядових лекцій IV курсу на ІІ семестр 2022-2023 навчального року денна форма навчання

Розклад заліків ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Розклад екзаменів І курс бакалавр

Розклад екзаменів ІІ курс бакалавр

Розклад екзаменів ІІІ курс бакалавр

Розклад екзаменів ІV курс бакалавр

Розклад екзаменів УФФ-45с, УФФ46с 4 курс бакалавр

Розклад екзаменів I курс магістр

Розклад заліків  4 курс бакалавр

Розклад ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р. для студентів 4 курсу денної форми здобуття освіти

 


Заочна форма навчання

Графік ліквідації академічної заборгованості в системі онлайн за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р. для студентів  освітнього ступеня бакалавр

Розклад проведення атестаційних екзаменів, атестаційних кваліфікаційних екзаменів, захист кваліфікаційної роботи,кваліфікаційного іспиту, присвоєння кваліфікації студентам, які завершили навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти заочної форми здобуття освіти ( ІV курс)