Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Денна форма навчання

Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. для студентів 1,2,3 курсу денної форми навчання та 1 курсу денної форми навчання магістр за формою “№ К” з 27 по 30 червня 2022 року.


Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. для студентів 1, 2, 3 курсу денної форми навчання за формою “№ 2” з 22 по 26 червня 2022 року


Розклад оглядових лекцій IV курсу на ІІ семестр 2021-2022 навчального року факультет управління фінансами та бізнесу денна форма навчання 


Розклад проведення комплексних екзаменів з економічної теорії та державних екзаменів зі спеціалізації на ІV курсі за освітнім ступенем бакалавр денної форми здобуття освіти факультету управління фінансами та бізнесу у червні 2022 року


Розклад екзаменів літньої  екзаменаційної сесії   2021 –2022 н. р. (1-й курс освітнього ступеня бакалавр)


Розклад екзаменів літньої  екзаменаційної сесії   2021 –2022 н. р. (2-й курс освітнього ступеня бакалавр)


Розклад екзаменів літньої  екзаменаційної сесії   2021 –2022 н. р. (3-й курс освітнього ступеня бакалавр)


Розклад екзаменів літньої  екзаменаційної сесії   2021 –2022 н. р. (1-й курс освітнього ступеня магістр)


Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. для студентів 4 курсу денної форми здобуття освіти за формою “№К”  13 травня  2022 року.

Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. для студентів 4 курсу денної форми здобуття освіти за формою “№ 2” з 04 по 06 травня 2022 року.


Графік проведення заліків  на денній формі навчання (1, 2, 3, 5 курси) у ІI семестрі 2021-2022 н.р.


Графік проведення заліків на денній формі (4 курс) навчання у ІI семестрі 2021-2022 н.р. 


Розклад екзаменів на 2021-2022 навч. рік (літня сесія) 4 курс бакалавр денна форма навчання


Заочна форма навчання

Графік літньої сесії 2021-2022 н.р. заочна форма

Розклад проведення атестації здобувачів вищої освіти 2 курс магістр заочна форма навчання на 2021-2022 навчальний рік


Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (бакалаври) заочного навчання з 12 січня по 26 січня 2020/2021 н.р.


Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (магістри) заочного навчання з 12 січня по 26 січня 2020/2021 н.р.