Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Денна форма навчання

Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. за формою “№ К”для студентів денної форми навчання 


Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр літньої  заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. для студентів  1, 2, 3 курсів денної форми навчання за формою “№ 2”  з 22 по 30 червня 2020 року.


Розклад проведення державних екзаменів з економічної теорії та зі спеціалізації на ІV курсі за освітнім ступенем бакалавр денної форми навчання


Графiк залiкiв в II семестрі 2019-2020н.р. для 1,2,3,5 курсiв


Розклад екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2019 – 2020р. 1-й курс


Розклад екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2019 – 2020р. 2-й курс


Розклад екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2019 – 2020р. 3-й курс


Розклад екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2019 – 2020р. 4-й курс


Розклад екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2019 – 2020р. 5-й курс

 

Графік проведення заліків для студентів 4 курсу денної форми навчання в ІІ семестрі 2019-2020 н.р.


Розклад проведення комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на II курсі освітнього ступеня магістр денної форми навчання

 

Заочна форма навчання

Розклад оглядових лекцій до  комплексного екзамену  з економічної теорії  та державного екзамену зі спеціалізації факультету управління фінансами та бізнесу для студентів 2 курсу заочної форми навчання з 9 по 12 червня 2020р.


Розклад проведення комплексного екзамену з економічної теорії та державного екзамену зі спеціалізації студентів 2 курсу заочної форми навчання групи УФП -21з у червні 2020 року


Розклад проведення  весняної лабораторно-екзаменаційної  сесії для студентів 6 курсу (магістри) заочного навчання з 01 червня по 20 червня 2020/2020 н.р.


Розклад проведення весняної лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу (бакалаври) заочного навчання з 09 червня по 23 червня 2019/2020 н.р.


Додатковий розклад проведення весняної лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 2 курсу (бакалаври)  заочної форми навчання з 12 травня  по 21 травня 2019/2020 н.р.