Магістр

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: Публічне адміністрування та управління бізнесом

Галузь знань:  05  Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Галузь знань:  07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Галузь знань:  07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітня програма: Фінанси, митна та податкова справа

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Галузь знань:  07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування