Фінанси, митна та податкова справа (магістр)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 

Освітня програма: Фінанси, митна та податкова справа

Кваліфікація:  магістр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Фахівець фінансів, митної та податкової справи.

 

Рецензії

врпрпр
апрапр
апрапр

Силабуси навчальних дисциплін

2021 р.
2022 р.
2023 р.

Cертифікати

врпрпр
апрапр
апрапр

Угоди

врпрпр
апрапр
апрапр

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Стратегічне управління фінансам, банківською справою та страхуванням 32 16 2:1 Іспит
Методологія наукових досліджень у фінансах 16 16 1:1 Залік
Фінансовий менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Проектне фінансування 32 16 2:1 Іспит
Менеджмент зовнішньоекономічної та митної діяльності (анг. мовою) 16 16 1:1 Іспит
Управління фінансами об’єднаних територіальних громад 16 16 1:1 Залік
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Ринок фінансових послуг 32 16 2:1 Іспит
Страховий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Податковий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Фінансова безпека 16 16 1:1 Іспит
Ризики шахрайства  у сфері фінансових послуг 16 16 1:1 Залік
Управління фінансовою санацією 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Банківський менеджмент 16 16 1:1 Іспит
Управління фінансовими ризиками 24 16 1.5:1 Іспит
Публічні закупівлі 16 8 1:0.5 Залік
Бюджетні інвестиції та інститути розвитку 16 8 1:0.5 Залік
Міжнародні валютно-фінансові відносини 16 8 1:0.5 Залік