Управління та адміністрування (Фінанси, банківська справа та страхування)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня програма 2017 р.

Освітня програма 2020 р.

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Стратегічне управління фінансам, банківською справою та страхуванням32162:1Іспит
Методологія наукових досліджень у фінансах16161:1Залік
Фінансовий менеджмент32322:2Іспит
Проектне фінансування32162:1Іспит
Менеджмент зовнішньоекономічної та митної діяльності (анг. мовою)16161:1Іспит
Управління фінансами об’єднаних територіальних громад16161:1Залік
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі16161:1Залік

2-й семестр

Ринок фінансових послуг32162:1Іспит
Страховий менеджмент32162:1Іспит
Бюджетний менеджмент32162:1Іспит
Податковий менеджмент32162:1Іспит
Фінансова безпека16161:1Іспит
Ризики шахрайства  у сфері фінансових послуг16161:1Залік
Управління фінансовою санацією16161:1Залік

3-й семестр

Банківський менеджмент16161:1Іспит
Управління фінансовими ризиками24161.5:1Іспит
Публічні закупівлі1681:0.5Залік
Бюджетні інвестиції та інститути розвитку1681:0.5Залік
Міжнародні валютно-фінансові відносини1681:0.5Залік