Фінансова безпека

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Ситник Н. С.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФФМ-51сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
1016УФФМ-52сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є сукупність форм та методів виявлення та попередження загроз фінансовій діяльності фінансових установ країни, формування системи їх фінансової безпеки, моніторингу та оцінки її стану, заходів підтримання фінансової безпеки на рівні, що забезпечує фінансову стійкість та незалежність фінансових установ у процесі їх діяльності та України в цілому.

Метою вивчення дисципліни « Фінансова безпека» є формування системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки держави як складової економічної та національної безпеки, а також тих її функціональних елементів, які безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної системи держави в умовах глобальних трансформацій.

Завдання вивчення дисципліни «Фінансова безпека» полягають у:
– з’ясуванні концептуальних засад теорії економічної безпеки;
– вивчення теоретичних, організаційно-правових та практичних засад фінансової безпеки;
– виявлення причинно-наслідкових зв’язків, джерел та механізму виникнення загроз фінансовій безпеці;
– відстеження та попередження існуючих та потенційних загроз фінансовій безпеці;
– розкриття методики та механізму розрахунку основних індикаторів, що забезпечують моніторинг поточного стану фінансової безпеки;
– розгляд методики оцінки фінансової безпеки держави з визначенням інтегрального показника, що формується на основі відповідних критеріїв та індикаторів;
– визначення напрямів мінімізації загроз фінансовій безпеці з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.

Рекомендована література

  1. Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 р. № 964
  2. Стратегія націонанальної безпеки України, затверджена Указом Президента України від  26  травня  2015  року  №  287/2015.
  3. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич [за ред. Т. Г. Васильціва]. – Львів : Видавництво, – 386 с.
  4. Ткачук Т. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового шпигунства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.personal.in.ua/article.php?ida=451.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус