Студентське самоврядування

Вітаємо, абітурієнти та студенти Львівського Університету!

Ви, мабуть, неодноразово чули про вагому роль у житті факультету Студентської ради. Ця форма організації є своєрідним двигуном освітнього процесу та, що не менш важливо, серцем і душевним наповненням робочого колективу!

Студентська рада — це виконавчий орган студентського самоврядування факультету, метою якого є захист прав та інтересів студентів, забезпечення можливостей для їх гармонійного інтелектуального і творчого розвитку, національно-патріотичного виховання і соціально-громадської активності.

Основними завданнями діяльності студентського самоврядування є:

  • представлення інтересів студентів у відносинах із адміністрацією факультету, звернення від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями та скаргами;
  • сприяння вдосконаленню рівня освітнього процесу на факультеті;
  • участь в обговоренні та вирішенні питань щодо навчання, проведення науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів;
  • визначення кількісного складу організацій, що діють на факультеті;
  • надання студентам та студентським організаціям підтримки у погодженні із адміністрацією факультету організаційних питань щодо проведення наукових, спортивних, оздоровчих, благодійних заходів;
  • участь у підготовці нормативних актів, що стосуються прав і обов’язків студентів;
  • інформування студентів відповідного факультету про власну діяльність та її результати;
  • створення тимчасових комісій, робочих груп задля вирішення поточних питань, а також встановлення порядку їх діяльності;
  • розпорядження коштами, виділеними з фонду студентського самоврядування, у межах кошторисних призначень;
  • погодження рішень про відрахування студентів факультету з Університету та/чи про можливість поновлення їхнього навчання; переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням.

 

До складу Студентської ради входять: 

➢ Голова;

➢ Заступники голови;

➢ Секретар ради;

➢ Голови комітетів;

➢ Члени Студентської ради факультету.

У складі Студентської ради факультету управління фінансами та бізнесу діє 5 комітетів:

Освітній комітет, головним призначенням якого є організація заходів навчального характеру; нагородження переможців та учасників подій, що пов’язані з науковою діяльністю; створення гуртків, товариств, об’єднань, клубів просвітницького напрямку;

Прес-центр факультету, що налагоджує зв’язки з громадськістю, забезпечує соціальні мережі фото- і відеоконтентом та інформує студентів про головні події на факультеті;

Комітет з розвитку культурно-масової діяльності, що працює в напрямку художнього саморозвитку; сприяє реалізації оригінальних здібностей студентів, дає змогу втілити в життя креативні наміри молоді, займається організацією заходів на творчу тематику;

Спортивний комітет, який розвиває фізичний потенціал студентства, просуває ідею важливості здорового способу життя серед молоді та реалізовує події спортивного характеру на загальноуніверситетському рівні;

Благодійний комітет, робота якого зосереджена на координуванні доброчинних проєктів; організації зборів та заходів на актуальну тему; вихованні свідомих вчинків сучасного студентства.

Детальніше із результатами роботи Студентської ради ФУФБ та важливою інформацією з життя факультету можна ознайомитися на наших сторінках у соцмережах https://linktr.ee/FUFB_