Управління фінансами об’єднаних територіальних громад

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ЗАХІДНА О. Р.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФФМ-51сдоцент ЗАХІДНА О. Р.
916УФФМ-52сдоцент ЗАХІДНА О. Р.

Опис курсу

Предметом дисципліни «Управління фінансами об’єднаних територіальних громад» є процес формування, використання та розвитку територіальних, земельних та фінансових ресурсів об’єднаної територіальної громади.

Метою вивчення дисципліни «Управління фінансами об’єднаних територіальних громад» є надання студентам теоретичних та практичних знань щодо управління фінансовими ресурсами об’єднаних територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування.

Завдання вивчення дисципліни «Управління фінансами об’єднаних територіальних громад» полягають у:

  • розкритті основних засад об’єднання територіальних громад в умовах децентралізації;
  • розумінні особливостей функціонування та стратегічного планування розвитку, формування та реалізації фінансової політики ОТГ;
  • засвоєнні теоретичних основ механізму формування доходів і видатків бюджетів ОТГ;
  • оволодінні методикою розрахунку фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади та інструментів забезпечення її стабільного функціонування.

Рекомендована література

1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України.
2. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України.
3. Податковий кодекс України від від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України.
4. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України вiд 14.01.2020 № 436-ІХ
5. Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Дехтяренко Ю .Ф., Ігнатенко О. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф., Юзефович В. В.Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб./[Г. А.Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Ігнатенко,В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович] – К. : – 2017. – 107 с.
6. Бюджетна децентралізація та її вплив на фінансове забезпечення територільнах громад.

7.  Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015р., № 157-VIII

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Управління фінансами об’єднаних територіальних громад»

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансами об’єднаних територіальних громад»

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни «Управління фінансами об’єднаних територіальних громад»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус