Публічні закупівлі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Петик Л. О.УФФМ-61с, УФФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118УФФМ-61сдоцент Петик Л. О.
118УФФМ-62сдоцент Петик Л. О.

Опис курсу

Опис курсу «Публічні закупівлі»

Метою вивчення навчальної дисципліни «Публічні закупівлі» є засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо організації та проведення публічних закупівель.

Завдання вивчення дисципліни «Публічні закупівлі» полягають у:

 • оволодінні теоретичними та організаційними основами публічних закупівель;
 • поглибленому вивченні фінансового законодавства;
 • набутті вміння роз’яснювати окремі положення законодавства щодо здійснення процедур публічних закупівель;
 • набутті знань з питань організації та здійснення публічних закупівель, порядку проведення процедур закупівель;
 • оволодінні навичками з питань, що виникають під час здійснення процедур публічних закупівель;
 • вивченні порядку застосування процедури запиту цінових пропозицій;
 • ознайомленні зі специфікою та особливостями підготовки документації конкурсних торгів для різних предметів закупівлі;
 • ознайомленні з умовами застосування переговорної процедури закупівлі;
 • ознайомленні з критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів;
 • оволодінні навичками з приймання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI
 3. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII //
 4. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183–VІІІ.
 5. Закупівлі у громадах. Посібник для розпорядників бюджетних коштів. /За заг. ред. А. Бочі. – К.: DOBRE, 2018. – 36 с.
 6. Максименко З.В., Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі в Україні: економічні аспекти та збірка нормативних актів: Навч. посіб. /Максименко З.В., Ткаченко Н.Б. – К.: Книга, 2004. – 304 с.
 7. Настанови з питань публічних закупівель. – К.: Crown Agents, 2017. – 74с.
 8. Організація публічних закупівель : навч. посібник / А. М. Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 183 с.
 9. Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі: Підручн. /Ткаченко Н.Б. – К.: КНТЕУ, 2011. – 244 с.
 10. Шатковський О. Коментарі до законодавства України про публічні закупівлі /Шатковський О., Яременко С. – Crown Agents, 2017. – 131 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму