Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГРИНЧИШИН Я. М.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФФМ-51сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФМ-52сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» спрямована на формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків щодо ідентифікації ризиків фінансового шахрайства та їх використання при викладанні фінансово-економічних дисциплін, пошук новітніх методик та інструментарію протидії проявам шахрайських схем у сфері фінансових послуг.

Предметом дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» є сучасні методи та способи ідентифікації та протидії шахрайським явищам у сфері фінансових послуг.
Метою вивчення дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань щодо ризиків шахрайства у сфері фінансових послуг та оволодіння практичним інструментарієм попередження, виявлення та вчасного реагування на шахрайські дії.
Завдання дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг» полягає у:

 • засвоєнні сутності та класифікаційних аспектів фінансового шахрайства;
 • засвоєнні механізму фінансового шахрайства, а також змісту відповідних технологій злочинної діяльності у різних галузях та сферах фінансових відносин;
 • засвоєнні методик розслідування фінансового шахрайства з урахуванням специфіки галузей фінансових правовідносин;
 • засвоєнні основних норм та вимог законодавчо закріплених щодо покарання та попередження фінансового шахрайства;
 • формуванні розуміння державної системи управління щодо попередження фінансового шахрайства;
 • вивченні оцінки нанесеного збитку від фінансового шахрайства державі та суб’єктам господарювання;
 • засвоєнні підходів та процедур щодо попередження фінансового шахрайства.

Рекомендована література

 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III.
 2. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-III.
 3. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 759 с.
 4. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія. Київ : НІСД, 2014. 328 с.
 5. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії: монографія за ред О. Г. Кальмана. Харків : Новасофт, 2015. 256 с.
 6. Калюжний А. В. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Одеса: Приста, 2014. 215 с.
 7. Коротков А. Всі великі афери, шахрайства та фінансові піраміди: від Каліостро до Мавроді. Київ : Знання, 2014. 478 с.
 8. Мойсик В. Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні: навч. посіб. Київ, 2010. 243 с.
 9. Новіков В. С. Заходи боротьби по відмиванню грошей та існуючі випадки (ризики) фінансового шахрайства, правопорушень в Україні. Київ : Тисма, 2013. 432 с.
 10. Онищенко В. О., Завора Т. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Полтава : ПолтНТУ, 2017. 409 с.
 11. Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження : монографія. Київ: Вид-во ТОВ “НВП”Інтерсервіс”, 2013. 216 с.
 12. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А.Г. та ін. Київ: Ваіте, 2018. 826 с.
 13. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : монографія. Київ, 2010. 623 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг»

Робоча програма навчальної дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус