Risks of fraud in the field of financial services

Type: For the student's choice

Department: department of financial management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
103Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
1016Associate Professor Grynchyshyn  Y. M.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1016УФФМ-51сAssociate Professor Grynchyshyn  Y. M.
УФФМ-52сAssociate Professor Grynchyshyn  Y. M.

Course description

The discipline “Risks of fraud in the field of financial services” is aimed at developing students’ theoretical knowledge and practical skills to identify the risks of financial fraud and their use in teaching financial and economic disciplines, search for new methods and tools to combat fraud schemes in the field of financial services.

The subject of the discipline “Risks of fraud in the field of financial services” are modern methods and ways to identify and combat fraudulent phenomena in the field of financial services.

The purpose of studying the discipline “Risks of fraud in the field of financial services” is to form in higher education students theoretical knowledge about the risks of fraud in the field of financial services and mastering practical tools to prevent, detect and respond to fraud.

The task of the discipline “Risks of fraud in the field of financial services” is:

 • mastering the essence and classification aspects of financial fraud;
 • mastering the mechanism of financial fraud, as well as the content of relevant technologies of criminal activity in various fields and areas of financial relations;
 • mastering the methods of investigating financial fraud, taking into account the specifics of the branches of financial relations;
 • mastering the basic norms and requirements established by law on the punishment and prevention of financial fraud;
 • forming an understanding of the state management system for the prevention of financial fraud;
 • studying the assessment of the damage caused by financial fraud to the state and business entities;
 • mastering approaches and procedures to prevent financial fraud.

Recommended Literature

 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III.
 2. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-III.
 3. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 759 с.
 4. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія. Київ : НІСД, 2014. 328 с.
 5. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії: монографія за ред О. Г. Кальмана. Харків : Новасофт, 2015. 256 с.
 6. Калюжний А. В. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Одеса: Приста, 2014. 215 с.
 7. Коротков А. Всі великі афери, шахрайства та фінансові піраміди: від Каліостро до Мавроді. Київ : Знання, 2014. 478 с.
 8. Мойсик В. Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні: навч. посіб. Київ, 2010. 243 с.
 9. Новіков В. С. Заходи боротьби по відмиванню грошей та існуючі випадки (ризики) фінансового шахрайства, правопорушень в Україні. Київ : Тисма, 2013. 432 с.
 10. Онищенко В. О., Завора Т. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Полтава : ПолтНТУ, 2017. 409 с.
 11. Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження : монографія. Київ: Вид-во ТОВ “НВП”Інтерсервіс”, 2013. 216 с.
 12. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А.Г. та ін. Київ: Ваіте, 2018. 826 с.
 13. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : монографія. Київ, 2010. 623 с.

Materials

Програма навчальної дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг»

Робоча програма навчальної дисципліни «Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг»

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус