ГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: yaroslav.hrynchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Фінансово-економічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції, антикризове управління підприємствами, функціонування ринку фінансових послуг.

Курси

Публікації

 1. Гринчишин Я. М., Прокопюк А. В. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України. Молодий вчений. №3. C. 622-626.
 2. Допомога для порятунку і реструктуризації підприємств у скрутному становищі: умови та ризики надання в ЄС і можливості використання в Україні. Економіка та суспільство. 2017. Випуск 9. С. 982-987.
 3. Гринчишин Я.М. Чинники антикризового фінансового менеджменту підприємств. Ефективна економіка, 2018, № 5.
 4. Гринчишин Я.М. Фінансова криза підприємства, як об’єкт антикризового управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск № 30. Частина 4. С. 75-78.
 5. Височанська Н.В., Гринчишин Я.М. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору України. Молодий вчений. № 9 (61). С. 244-247.
 6. Гринчишин Я.М., Богуцька О.В. Роль кредиту в антикризовому фінансовому управлінні підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11.
 7. Гринчишин Я.М., Богуцька О.В. Проблеми банківського кредитування малого та середнього бізнесу України / Наукові записки сучасних вчених, ХХІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. м. Вінниця, 26 жовтня 2018 року. Ч. 1. С. 20-23.
 8. Гринчишин Я.М., Тимошечкін О.Я. Фінансові ризики підприємства: сутність, класифікація та основи управління. Інтернаука. № 15.
 9. Гринчишин Я.М., Грищук Т.В. Страхування життя як інноваційний продукт на страховому ринку України. Ефективна економіка. № 11.
 10. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 11. Гринчишин Я.М. Аудит принципу безперервності діяльності та його вплив на антикризовий фінансовий менеджмент підприємств. Причорноморські економічні студії. 2020 р. Випуск 57. С. 127-132.
 12.  Гринчишин Я. М. Санаційний аудит в умовах антикризового управління підприємствами. Ефективна економіка. 2020. № 10.
 13.  Васьківська К. В., Гринчишин Я. М. Санація як інструмент антикризового управління підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 2.
 14.  Гринчишин Я. М. Антисипативне антикризове управління як запорука конкурентоспроможності підприємства. Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2021 р.) / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик.  Київ: УВОІ «Допомога» УСІ», 2021. С. 16-17.
 15.  Гринчишин Я. М. Стратегічний підхід до антикризового управління підприємствами. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. 2021.Том 32 (71). № 1. C. 38-41.
 16.  Гринчишин Я. М. Превентивна реструктуризація як новий тренд законодавства про неплатоспроможність. Облік і фінанси. 2021. № 2 (92). C. 51-60.
 17. Гринчишин Я.М. Вдосконалення процесу бюджетування підприємств в умовах невизначеності. Економіка та суспільство. 2022. № 43.

Біографія

ОСВІТА:

2004 – присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

1992 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування і розподіл доходів в колективних господарствах Львівської області»

1983 – закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві”

 

РОБОТА:

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету ім. Івана Франка

2018–2020 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка

2016–2018 – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка

2009-2015 –  доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання ЛДФА

2005-2009 – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету

1993-2004 – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету

1987-1993 – асистент кафедри бухгалтерського обліку Львівського сільськогосподарського інституту

Розклад