ГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: yaroslav.hrynchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Фінансово-економічні аспекти діяльності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції, інвестиційна діяльність, розвиток банківської системи в Україні, управління банкрутством підприємств, функціонування ринку фінансових послуг, напрями активізації фондового ринку.

Є автором понад 110 наукових та науково-методичних праць.

Керує студентською науковою роботою.

Курси

Публікації

 1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ПРОЯВУ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА Авторы ЯМ Гринчишин//Журнал ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки// 2014
 2. Багатоаспектна роль бухгалтерського обліку та звітності в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств Авторы ЯМ Гринчишин//ЛНТУ// Журнал Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси// 2013
 3. Гринчишин Я.М. Симетрія наукових поглядів на визначення терміну «криза підприємства» / Я.М. Гринчишин // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2014. − №25. – С.177-183.
 4. Гринчишин Я.М. Этапы развития кризиса предприятия / Я.М. Гринчишин // Экономика и современный менеджмент : теория и практика : сборник статей по материалам XLIII междунарождной научно-практической конференции (5 ноября 2014 года). Новосибирск : Изд. «СибАК», 2014. – С.181-186.
 5. Порівняльні аспекти фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств в Україні та ЄС Авторы ЯМ Гринчишин // Журнал Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 5 Ст 17-21//2015
 6. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України Авторы ЯМ Гринчишин, АВ Прокопюк // 2017/3
 7. Механізм надання допомоги на відновлення платоспроможності і реструктуризацію підприємств в ЄС / International Scientific Conference: “The global competitive environment: development of modern social and economic systems”, April 21th, 2017. Chisinau, Republic of Moldova: Baltija Publishing. – p. 132-134.
 8. Гринчишин Я.М. Чинники антикризового фінансового менеджменту підприємств / Ефективна економіка, 2018, № 5
 9. Гринчишин Я.М. Фінансова криза підприємства, як об’єкт антикризового управління / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Випуск № 30. Частина 4, с. 75-78.
 10. Гринчишин Я.М. Позитивні сторони фінансової кризи підприємств: макро- і мікрорівневий аспекти / ІІ Іnternational scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors of Development. Part І, Aprile 27, 2018, Leipzig, Germany: Baltija Publishing, p. 91-93.
 11. Височанська Н.В., Гринчишин Я.М. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору україни / Молодий вчений. – 2018. – № 9 (61). – С. 244-247.
 12. Гринчишин Я.М. Богуцька О.В. Роль кредиту в антикризовому фінансовому управлінні підприємств / Ефективна економіка 2018, № 11
 13. Гринчишин Я.М. Богуцька О.В. Сутність кредитоспроможності юридичних осіб — позичальників банку, як інструмент преверентивного антикризового управління / Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки / Міжнародна науково-практична конференція. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 167-168.
 14. Богуцька О.В., Гринчишин Я.М. Проблеми банківського кредитування малого та середнього бізнесу україни / Наукові записки сучасних вчених, ХХІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 26 жовтня 2018 року. – Ч.1 . – С. 20-23.
 15. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.

Біографія

   У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в 2004 р. присвоєно вчене звання доцента.
Є автором понад 110 наукових та науково-методичних праць.
Керує студентською науковою роботою.

Розклад