Управлінський облік

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818доцент ГРИНЧИШИН Я. М.УФФ-41с, УФФ-42с
818доцент ГРИНЧИШИН Я. М.УФФ-43с, УФФ-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФФ-41сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФ-42сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФ-43сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФ-44сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Управлінський облік» є витрати, доходи, фінансові результати підприємства та його структурних підрозділів (центрів відповідальності).

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи наукових знань з організації та методики управлінського обліку на підприємствах, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Основні завдання
– вивчити суть, принципи і методи управлінського обліку;
– з’ясувати роль управлінського обліку в системі управління підприємством, способи його організації;
– вивчити підходи до класифікації витрат, методи визначення їх поведінки для обґрунтування управлінських рішень;
– набути навичок щодо застосування методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і застосувати їх для прийняття управлінських рішень;
– визначити аналітичні можливості управлінського обліку на основі вивчення методики аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства;
– з’ясувати можливості застосування релевантної облікової інформації для обґрунтування типових управлінських рішень;
– формування навичок прийняття управлінських рішень на основі інформації про конкретні господарські ситуації;
– розкрити суть контрольної функції управлінського обліку на основі вивчення організації і методики обліку за центрами відповідальності, бюджетування діяльності підприємств;
– вивчити підходи до використання інструментів стратегічного управлінського обліку в менеджменті підприємств.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Управлінський облік»

Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус