Ринок фінансових послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ГРИНЧИШИН Я. М.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФФМ-51сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФМ-52сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.

Опис курсу

У навчальній дисципліні “Ринок фінансових послуг” розглядається сутність, класифікаційні характеристики та методи оцінки послуг, які надаються та споживаються учасниками фінансового ринку.

Предметом дисципліни «Ринок фінансових послуг» є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами.
Метою вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок управління фінансами за участі фінансових посередників і функціонування ринку фінансових послуг загалом та окремих його сегментів.
Завдання дисципліни «Ринок фінансових послуг» полягають у:

 • вивченні сутності та особливостей функціонування ринку фінансових послуг, його ролі та значення в інституційному розвитку фінансової системи країни, в процесах накопичення та руху капіталу;
 • формуванні системного розуміння потреб споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними фінансовими установами;
 • розкриття особливостей та механізмів надання фінансових послуг;
 • вироблення необхідних фахових компетентностей для подальшого використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності в установах фінансового сектора.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-III.
 2. Алексеєнко Л. М., Луцишин О. О., Рендович П. М., Стецько М. В.Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 273 с.
 3. Близнюк О. П., Іванюта О. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Харків: ХДУХТ, 2017. 255с.
 4. Ковальчук К. Ф., Архірейська Н. В., Валенюк Н. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Дніпро: НМетАУ, 2018. 135 с.
 5. Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія. Тернопіль, 2017. 430 с.
 6. Онищенко В. О., Завора Т. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Полтава : ПолтНТУ, 2017. 409 с.
 7. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Арутюнян С. С. та ін.; за заг. ред. С. С. Арутюнян, М. І. Іоргачова. Харків: «Діса плюс», 2020. 312 с.
 8. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Дубина М. В. та ін. Чернігів, 2018. 352 с.
 9. Ринок фінансових послуг : підручник / Приказюк Н. В. та ін. ; за ред. Н. В. Приказюк. – Київ : Ямчинський О. В., 2019. 756 с.
 10. Шклярук С. Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика: навч. посіб. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 528 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг»

Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг»

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус