Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ГРИНЧИШИН Я. М.УФФ-31с, УФФ-32с
532доцент ГРИНЧИШИН Я. М.УФФ-33с, УФФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФФ-31сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФ-32сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФ-33сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.
УФФ-34сдоцент ГРИНЧИШИН Я. М.

Опис курсу

БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація «Фінанси, митна справа та оподаткування»

 

Мета дисципліни полягає у наданні студентам знань про завдання і методи  складання бюджетів та використання їх в якості інструменту планування і контролю в поточній виробничо-комерційній діяльності підприємств.

Основні завдання:

  • з′ясування передумов та переваг впровадження бюджетування на підприємствах;
  • вивчення сутнісно-змістових елементів системи бюджетування;
  • оволодіння методологічними прийомами складання бюджетів;
  • вміння використовувати бюджети для оперативного контролю реалізації управлінських рішень.

Рекомендована література

  1. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С.  Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 с.
  2. Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с.
  3. Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне : НУВГП, 2014. 61 с.
  4. Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2005. 414 р.
  5. Кудлак В. Я. Фінансове планування та прогнозування : курс лекцій. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 94 с.
  6. Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунченко М. В. Контролінг для менеджерів : навч. посіб.  Київ : ЦУЛ, 2013. 303 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва»

Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус