Бюджетний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФФМ-51спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.
1016УФФМ-52спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.

Опис курсу

Предметом дисципліни «Бюджетний менеджмент» є бюджетні ресурси держави і відносини, пов’язані з їх використанням.
Метою дисципліни «Бюджетний менеджмент» є вивчення нормативно-правової бази у сфері реалізації бюджетних правовідносин, а також імплементація отриманих навичок у ході організації, планування та виконання навчальних і наукових процедур щодо впровадження окремих методів і прийомів бюджетного регулювання й управління.
Завдання дисципліни «Бюджетний менеджмент» полягає у:
– вивченні сутності бюджетної системи України та принципів її побудови;
– ознайомлення із структурою бюджетного процесу та методологією бюджетної діяльності;
– застосуванні управлінської методології у межах формування системи економічних підходів до раціоналізації вітчизняного бюджетного процесу;
– сформуванні навиків роботи із законодавчими й інструктивними матеріалами.

Рекомендована література

  1. Бюджетний менеджмент : підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с.
  2. Юшко С. В. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник : [Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 255 с.
  3. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р., №131.
  4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р., № 2456-VI.
  5. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012р. № 1407.
  6. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2013р. № 43.
  7. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р.,  №938.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус