ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНА

Посада: професор кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: ulyana.vatamanyuk-zelinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Фіскальна політика держави; розвиток підприємництва; державна регіональна політика; формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища; регулювання земельних відносин; бюджетний менеджмент.

Курси

Публікації

 

  1. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інституалізація регіональної політики у напрямку активізації процесів розвитку підприємств виробничих галузей економіки [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1 (115). – С.128-137.
  2. Ватаманюк-Зелінська У. З. Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний часопис ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 59-62.
  3. Ватаманюк-Зелінська У. З. Реалізація концепції розвитку підприємств Львівщини при фінансовому забезпеченні владних повноважень органів місцевого самоврядування [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6’2011 (9). – С. 116-122.
  4. Ватаманюк-Зелінська У. З. Розвиток промислових галузей за рахунок підтримки високотехнологічних виробництв у підприємницькому секторі економіки / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Економіка, фінанси, право. – 2011. – № 9. – C. 17-21.
  5. Ватаманюк-Зелінська У. З. Особливості формування результативних показників розвитку підприємницького сектора регіону / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. В. Римар,  Р. В. Ващишин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2011. – Вип. XVІІ (№ 4). – С. 134–146.
  6. Ватаманюк-Зелінська У. З. Роль виробничого підприємництва у сучасному розвитку промислового сектора економіки [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, П. Ю. Буряк // Механізм регулювання економіки. – Суми : СумДУ. – 2011. – № 2. – С. 82-91. 
  7. Ватаманюк-Зелінська У. З. Дослідження ролі промислово-фінансових груп у стратегії транснаціоналізації економіки України / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Ю. І. Стеблецька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3., Т. 2. – С. 35-40.
  8. Ватаманюк-Зелінська У. З. Функціонування транснаціональних об’єднань та способи їх інтеграційної взаємодії [Текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, П. Ю. Буряк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 3. – С. 3-10.
  9. Ватаманюк-Зелінська У. З. Підряд як форма інтеграційної взаємодії підприємств великого та малого бізнесу / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов : монография; в 2 книгах / под общ. ред. С. В. Куприенко [материалы международного научного симпозиума “Достижения современной науки” 20-27 февраля 2012 года]. – SWorld. – Одесса : ФЛП Куприенко С.В., 2012. – К. 1. – раздел 2.5. – С. 98-111. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/an-innovative-approach-to-the-development-c112/11859-c112-107
  10. Ватаманюк – Зелінська У. З. Вплив бюджетного фінансування на розвиток підприємництва / У. З. Ватаманюк- Зелінська // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 161-164.
  11. Ватаманюк-Зелінська У. З. Передумови інтеграції промислових підприємств до регіональних і національних ринків / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний простір. – 2013. – № 78. – С. 65-75.
  12. Ватаманюк-Зелінська У. З. Фінансування програм розвитку підприємництва як засіб підвищення бюджетного потенціалу регіону [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – С. 13-20.
  13. Ватаманюк-Зелінська У. Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмно-цільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс] / У. Ватаманюк-Зелінська, Н. Жмуркевич // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 80–86.
  14. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інтеграційні процеси у підприємництві : монографія / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. В. Римар. – Львів : РВВ НЛТУ, 2013. – 188 с.
  15. Ватаманюк-Зелінська У. З. Характерні ознаки процесу залучення іноземних інвестицій для формування промислових інтеграційних об’єднань / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 70-75.
  16. Ватаманюк-Зелінська У. З. Методичні підходи до розвитку механізмів бюджетного регулювання та вирівнювання в контексті запровадження нової моделі міжбюджетних відносин / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону: колективна монографія. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – пп. 3.3. – С. 194-224.
  17. Казначейська система: Навч. посіб. / П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська, С.Я. Бугіль, М.В. Кирилів , Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський // – Львів : РВВ НЛТУ, 2014. – 250 с.
  18. Ватаманюк-Зелінська У. З. Нова економічна модель розвитку України в аспекті формування інтеграційних об’єднань у машинобудівному комплексі / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. В. Римар // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2014. – № 2. – С. 31-36.
  19. Ватаманюк-Зелінська У. Застосування депозитарних розписок як ефективного способу публічного розміщення акцій промислових підприємств корпоративного сектора / У. Ватаманюк-Зелінська // Економіст. – 2014. – № 3. – С. 33-36.
  20. Макрофінансове бюджетування : навчальний посібник / [У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Шевчук]. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – 216 с.
  21. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для машинобудівних підприємств України : монографія / У.З. Ватаманюк-Зелінська. – Львів : ЗУКЦ, 2015. – 344 с.
  22. Ватаманюк-Зелінська У. З. Уніфікація параметрів розмежування машинобудівних підприємств за галузевою ознакою / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. – 2015. – № 3. – С. 54-61.
  23. Ватаманюк-Зелінська У. З. Значення співробітництва територіальних громад для промислового розвитку територій у контексті нових положень реформи адміністративно-територіального устрою України / У. З. Ватаманюк-Зелінська, А. М. Лис // Економіка і фінанси. – 2015. – № 10. – С. 15-24.
  24. Ватаманюк-Зелінська У. З. Казначейське обслуговування державного бюджету України за доходами: реалії та напрями вдосконалення / У. З. Ватаманюк-Зелінська, І. Б. Романів, Н. Я. Дідулко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2’2015 (27). – С. 39-45.
  25. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для підприємств машинобудівного комплексу України / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С.32-37.
  26. Ватаманюк-Зелінська У. З. Концептуальні засади інтеграції суб’єктів господарської діяльності машинобудівного комплексу України : монографія / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Economic activity management: problems and prospects: Collective monograph. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2016. – p. 4-22.
  27. Ватаманюк-Зелінська У. З. Стимулювання розвитку машинобудівного підприємництва в умовах інтернаціоналізації економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – C. 219-224.
  28. Ватаманюк-Зелінська У. З. Принципи промислового співробітництва територіальних громад та їх добровільного об’єднання у контексті положень однойменних законів України / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. Р. Пазак, П. І. Малець // Ефективна економіка. – 2016. – № 1.
  29. Vatamaniuk-ZelinskaZ. Theoretical and methodological basics of developing unions in ukrainian machin ery construction / U. Z. Vatamaniuk-Zelinska // European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. Wspolpraca europejska. 2016. – V. 2(9). – P. 37-47.
  30. Ватаманюк-Зелінська У. З. Організація інтеграційних об’єднань у машинобудівному комплексі України / У. З. Ватаманюк-Зелінська. – Black sea scientific journal of academic research. Economy and Management of National Economy. 2016. – V. 27. – Iss. 01 (January) [Tbilisi (Georgia) : Gulustan-bssjar, Publishing house Kalmasoni, 2016]. – P. 6-11.
  31. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
  32. Ватаманюк-Зелінська У. З. Використання ризик-менеджменту в управлінській системі малого підприємства / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.П. Дзюба // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №6. – С. 26-30.
  33. Ватаманюк-Зелінська У. З. Економетрична оцінка впливу чинників формування підприємницького середовища на розвиток машинобудівних підприємств України / У.З. Ватаманюк-Зелінська, М.І. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – №1 (117). – С. 105-110. Index Copernicus
  34. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  35. Ватаманюк-Зелінська У.З. Перспективи розвитку вітчизняної економіки у напрямі євроінтеграційного співробітництва [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // International scientific-practical cjnference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, – Part I. – February 24, 2017 [Tbilisi, Georgia: Baltia Publishing]. – p. 145-146.
  36. Ватаманюк-Зелінська У. З. Удосконалення програмно-технічних комплексів Державної казначейської служби України на сучасному етапі її становлення / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Г.Б. Руденко // Економіка і фінанси. – 2017. – №3. – С. 13-20.
  37. Watamanyuk-Zelinska U. Z. / Effektive management of municipal of property in the context of decentralized processes in state development // U.Z. Watamanyuk-Zelinska, P.I. Malets // Ефективна економіка. – № 9. – 2018.
  38. Ватаманюк-Зелінська У.З. Європейський досвід реформ місцевого самоврядування / У.З. Ватаманюк-Зелінська, М.Ю. Фіковська // Бізнес Інформ. – 2018. – №3. – С. 85–89
  39. Ватаманюк-Зелінська У.З. Розвиток децентралізаційних процесів в Україні в умовах євроінтеграційного поступу // У.З. Ватаманюк-Зелінська, Юркевич Г.І. // Інноваційна економіка. – 2018. – №1-2. – С.102-108.
  40. Ватаманюк-Зелінська У.З. Програмно-цільове обґрунтування видатків на освіту на рівні місцевого бюджету / У.З. Ватаманюк-Зелінська, О.І. Смолин // Сталий розвиток економіки. – 2018. – №1. – С. 200-206.
  41. Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 2 / ред. кол. : Н.С.Ситник, Я.Р. Ярема, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О.Петик, О.А. Сич, О.Р. Західна, Ю.О. Голинський (відп. ред. Н.С.Ситник). Львів : ЛНУ, 2018. – 349 с.
  42. Ватаманюк-Зелінська У.З. Роль стратегічного планування видатків державного бюджету у забезпеченні соціально-економічного розвитку України / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Назар, О.В. Кравцова // Інноваційна економіка. – 2019. – №3-4. – С. 24–30.
  43. Ватаманюк-Зелінська У.З. Удосконалення системи казначейського обслуговування у сфері управління коштами Державного бюджету України / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Устюжанінова // Інноваційна економіка. – 2018. – №7-8. – С. 10–16.
  44. Uliana Vatamanyuk-Zelinska and Nataliia Sytnyk (2019). Effectiveness of financial and economic regulation of land relations in ukraine in the context of the decentralization reform. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 550-562.
  45. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.

Біографія

Народилася у м. Львові.

ОСВІТА

2021 – присвоєно вчене звання професора кафедри фінансового менеджменту

2016 – захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему “Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища”.

2014 – стажування в Управлінні фінансів м. Львова Департаменту фінансової політики Львівської міської ради

2009 – стажування в відділі фінансів Сихівського району Управління фінансів Департаменту фінансової політики Львівської міської ради

2006 – отримала вчене звання доцента кафедри

2004 – захистила кандидатську дисертацію “Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської області)” за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища (екон. науки)

1995 – 1999 – навчалася на технологічному та економічному факультетах УкрДЛТУ

1991 – 1995 – навчалася у Львівському технікумі МОД

1982 – 1991 – навчалася у Львівській СЗШ № 85

РОБОТА

2020 – по даний час – професор кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

2015 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2001 – 2015 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівської державної фінансової академії

Розклад