Місцеві фінанси

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
827доцент ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818УФФ-41сКруглякова В. В.
818УФФ-42сКруглякова В. В.
818УФФ-43сКруглякова В. В.

Опис курсу

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення засад організації місцевих фінансів та набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади.

Завдання вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» полягають у:

  • формуванні теоретичних знань та виробленні практичних навичок у сфері залучення та використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування і підприємств місцевого господарства;
  • вивченні основних принципів організації фінансових відносин між державними та місцевими органами влади;
  • визначенні проблем реформування місцевих фінансів в процесі ринкової трансформації національної економіки;
  • визначенні напрямів розбудови місцевих фінансових інститутів за умови децентралізації;
  • формування навичок застосовувати норми законодавства на рівні самоврядування територіальної громади у професійній діяльності.

Рекомендована література

  1. Конспект лекцій з дисципліни „Місцеві фінанси” для здобувачів вищої освітиза освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ” (Частина 1) / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 98 с.
  2. Конспект лекцій з дисципліни «Місцеві фінанси» для здобувачів вищої освітиза освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 – Фінанси, банківська справа та страхування ‖ (Частина 2) / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.-90 с.
  3. Андрейків Т.Я., Оліярник В.В. Бюджетна система: навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 286 с.
  4. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб./ [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К.: – 2017. – 119 с.
  5. Макрофінансове бюджетування : навчальний посібник / [У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Шевчук]. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – 216 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму