Uliana Vatamaniuk-Zelinska

Position: Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Fiscal policy of the state; business development; state regional policy; formation of integration-oriented business environment; regulation of land relations; budget management.

Courses

Publications

Монографії

 1. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули: кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 2. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр./ [Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З., А.В. Стасишин та ін.]; під заг. д.е.н. Ситник Н.С.– Львів : «Сполом», – 2016. – Ч 1. – 412 с.
 3. Ватаманюк-Зелінська У. З. Концептуальні засади інтеграції суб’єктів господарської діяльності машинобудівного комплексу України : [монографія] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Economic activity management: problems and prospects: Collective monograph. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2016. – p. 4-22.
 4. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування інтеграційно орієнтованого підприємницького середовища для машинобудівних підприємств України : [монографія] / У.З. Ватаманюк-Зелінська. – Львів : ЗУКЦ, 2015. – 344 с.
 5. Ватаманюк-Зелінська У. З. Методичні підходи до розвитку механізмів бюджетного регулювання та вирівнювання в контексті запровадження нової моделі міжбюджетних відносин : [монографія] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону: колективна монографія. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – пп. 3.3. – С. 194-224.
 6. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інтеграційні процеси у підприємництві : [монографія] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. В. Римар. – Львів : РВВ НЛТУ, 2013. – 188 с.
 7. Ватаманюк-Зелінська У. З. Підряд як форма інтеграційної взаємодії підприємств великого та малого бізнесу : [монографія] / Ватаманюк-Зелінська У. З. // Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов : монография ; в 2 книгах / под общ. ред. С. В. Куприенко [материалы международного научного симпозиума «Достижения современной науки» 20-27 февраля 2012 года]. – SWorld. – Одесса: ФЛП Куприенко С.В., 2012. – К. 1. – раздел 2.5. – С. 98-111.

 

Навчальні посібники

 1. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник / Ватаманюк-Зелінська У.З., Ситник Н.С., Стасишин А.В., Круглякова В.В. – Л.: Видавництво «Магнолія», 2021. – 511 с.
 2. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 536 с.
 3. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / [Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Ч.2.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 348с.
 4. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник : навчальний посібник за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Фран­ка, 2019. – 534 с.
 5. Макрофінансове бюджетування : навчальний посібник / [У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Шевчук]. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – 216 с.
 6. Казначейська система : навчальний посібник / [Буряк П.Ю., У.З. Ватаманюк-Зелінська, С.Я. Бугіль, М.В. Кирилів, Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський]. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – 236 с.
 7. Навчальний посібник «Макрофінансове бюджетування» / Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О.Р. – Львів: ЛДФА, 2011. – 125 с.
 8. Ватаманюк-Зелінська У. З. / Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України // кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – С. 266-268.
 9. Управління державним бюджетом України : підручник / кол. авторів [заг. редакція, М.О. Азарова]. – К.: Зовнішня торгівля, 2010. – 816 с.

 

Наукові статті

 1. Ватаманюк-Зелінська У.З., Павлишина В.І. Репарації як інструмент притягнення до відповідальності росії за скоєні воєнні злочини на території України. Економіка. Фінанси. Право. № 7’2023. С. 37-42.
 2. Vatamaniuk-Zelinska, Uliana et al. Small business support in the territories in a decentralized environment.Revista San Gregorio, [S.l.], n. 44, mar. 2021. ISSN 2528-7907.Fecha de acceso: 29 mar. 2021 doi:http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i44.1596. (Web of Science)
 3. Vatamanyuk-Zelinska, O. Melnychenko. The effectiveness of financial and economic regulation of land relations in the context of stimulating entrepreneurial activity in the regions of Ukraine Problems and Perspectives in Management. 2020. 18(3). pp. 11-27. ISSN: 1727-7051 E-ISSN: 1810-5467. (Scopus)
 4. Uliana Vatamanyuk-Zelinska and Nataliia Sytnyk (2019). Effectiveness of financial and economic regulation of land relations in ukraine in the context of the decentralization reform. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 550-562. (Scopus)
 5. Ватаманюк-Зелінська У. З. Інституалізація регіональної політики у напрямку активізації процесів розвитку виробничих галузей економіки [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1 (115). – С.128-137. (Scopus)
 6. Ватаманюк-Зелінська У. З. Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний часопис ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 59-62. (Scopus)
 7. Ватаманюк-Зелінська У.З. Функціонування в Україні ринку державних облігацій внутрішньої позики. Економіка та суспільство. 2021. №30.
 8. Ватаманюк-Зелінська У. З., Петрович А. Підбір кадрів та управління персоналом казначейства. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 3(83). С.60-67.
 9. Ватаманюк-Зелінська У. З., Жовтяк К.В., Вацяк Д.І. Оцінка діяльності Державного фонду регіонального розвитку у сфері реалізації інвестиційних проєктів. Підприємництво та інновації. 2021. Випуск 18. С. 78-84.
 10. Ватаманюк-Зелінська У. З., Беднарчук В.В., Млінцова А.О.Фіскальне значення збору за місця для паркування транспортних засобів для економіки міста Львова. Економічний форум. 2021. №2/2021. С. 127-135.
 11. Ватаманюк-Зелінська У. З., Педченко І.ІБоргові зобов’язання держави: статистичний аналіз. Економічний простір. 2021. №168. С. 102-108.
 12. Ватаманюк-Зелінська У. З., Іщенко В.А. Формування і використання бюджету розвитку міста: аналітичне дослідження. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. №3(120). С. 102-108.
 13. Ватаманюк-Зелінська У.З.,Огірко О.Т. Роль державного кредиту в економічному розвитку України. Інноваційна економіка. 2021. № 1-2. С. 28–34. 
 14. Ватаманюк-Зелінська У. З., Беднарчук В.В., Млінцова А.О. Фінансування потреб оборонної сфери в Україні. Інноваційна економіка. № 7-8 (2020). с. 22-27.
 15. Ватаманюк-Зелінська У. З., Гузовата І.Р. Вплив економічного середовища на реалізацію прав жінок в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13-14. С. 5–11.
 16. Ватаманюк-Зелінська У. З., Сушко В.С. Перспективи використання електронного цифрового підпису в державних структурах. Ефективна економіка, 2020. №7.
 17. Ватаманюк-Зелінська У. З., Янісів Ю.В. Скорочення гендерного розриву у розвитку підприємництва / Економіка і держава, 2020. № 6. С. 67–72.
 18. Ватаманюк-Зелінська У. З. Підвищення фінансової ефективності підприємницької діяльності в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Бізнес Інформ. – 2020. – №2 – c. 210-217.
 19. Uliana Z. Vatamanyuk-Zelinska (2020). Development of small entrepreneurship in ATCS. International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 449-462. Article ID: IJM_11_06_039 Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 Journal Impact Factor (2020): 10.1471 (Calculated by GISI) www.jifactor.com ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.039
 20. Ватаманюк-Зелінська У.З. Підвищення ефективності бюджетного інвестування підприємницької діяльності в Україні. /У.З. Ватаманюк-Зелінська // Інноваційна економіка. – 2019. –№ 7-8 (2019) – С. 85–91. 
 21. Watamanyuk-Zelinska U. Z. / Effektive management of municipal of property in the context of decentralized processes in state development // U.Z. Watamanyuk-Zelinska, P.I. Malets // Ефективна економіка. – № 9. – 2018.
 22. Ватаманюк-Зелінська У.З. Європейський досвід реформ місцевого самоврядування / У.З. Ватаманюк-Зелінська, М.Ю. Фіковська // Бізнес Інформ. – 2018. – №3. – С. 85–89
 23. Ватаманюк-Зелінська У.З. Розвиток децентралізаційних процесів в Україні в умовах євроінтеграційного поступу // У.З. Ватаманюк-Зелінська, Юркевич Г.І. // Інноваційна економіка. – 2018. – №1-2. – С.102-108.
 24. Ватаманюк-Зелінська У.З. Програмно-цільове обґрунтування видатків на освіту на рівні місцевого бюджету / У.З. Ватаманюк-Зелінська, О.І. Смолин // Сталий розвиток економіки. – 2018. – №1. – С. 200-206.
 25. Ватаманюк-Зелінська У.З. Роль стратегічного планування видатків державного бюджету у забезпеченні соціально-економічного розвитку України / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Назар, О.В. Кравцова // Інноваційна економіка. – 2019. – №3-4. – С. 24–30.
 26. Ватаманюк-Зелінська У.З. Удосконалення системи казначейського обслуговування у сфері управління коштами Державного бюджету України / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Устюжанінова // Інноваційна економіка. – 2018. – №7-8. – С. 10–16.
 27. Ватаманюк-Зелінська У.З. Перспективи розвитку вітчизняної економіки у напрямі євроінтеграційного співробітництва [текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // International scientific-practical cjnference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, – Part I. – February 24, 2017 [Tbilisi, Georgia: Baltia Publishing]. – p. 145-146.
 28. Ватаманюк-Зелінська У. З. Удосконалення програмно-технічних комплексів Державної казначейської служби України на сучасному етапі її становлення / У.З. Ватаманюк-Зелінська, Г.Б. Руденко // Економіка і фінанси. – 2017. – №3. – С. 13-20.

Biography

EDUCATION:

2021 – awarded the academic title of Professor of Financial Management

2021 – internship at the University of Banking, Department of Financial Consulting and Banking, reference №01-015 / 416, 17.05.2021.

2019 – internship: TM “CLM Consulting” (Scientific Institution, Warsaw, Poland), certificate № GS 190320 “Organization of European Education, Scientific Projects and Publication Activity”, 10.2019.

2019 – internship: LNU. I. Franko, certificate №1-2019 / 69 on internship by participating in the I International Conference “Modern Paradigm of Public Administration”, 10/18/2019.

2016 – defended a dissertation for the degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.04 – Economics and enterprise management (according to types of economic activity), thesis theme : “Formation and use of mechanisms of integrational cooperation between enterprises, including the entrepreneurial business environment”.

2014 – internship in the Finance Department of Lviv at City Council’s Financial Policy Department of Lviv

2009 – internship in the financial department of the Sykhivskyi District, Finance management, Department of Financial Policy of the Lviv City Council

2006 – received the academic status of the associate professor of the department

2004 – defended her Ph.D. thesis: “Ecological and economic principles of enterprises innovative activity management (on the example of the Lviv region)” in the specialty 08.08.01 – economics of natural resources and environmental protection (economic sciences)1995 – 1999 – studied at the technological and economic faculties ofUNFU

1991 – 1995 – studied at the Lviv Technical College of CPC

1982 – 1991 – studied at the Lviv secondary school № 85

WORK:

2020 – Professor of the Department of Financial Management of Ivan Franko Lviv National University

2018 – Professor of the Department of State and Local Finance of Ivan Franko Lviv National University

2015 – Associate Professor of State and Local Finance, Ivan Franko Lviv National University

2004 – 2015 – Associate Professor of State and Local Finance LDFA

2001 – 2004 – Assistant of the Department of Accounting and Auditing UkrDLTU

Schedule

Page with teachers schedule not found!