Budget Management

Type: Normative

Department: department of financial management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
104Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
1032Professor Vatamaniuk-Zelinska  U. Z.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1016УФФМ-51сProfessor Vatamaniuk-Zelinska  U. Z.
1016УФФМ-52сProfessor Vatamaniuk-Zelinska  U. Z.

Course description

The subject of the discipline “Budget Management” is the budgetary resources of the state and the relations associated with their use.
The purpose of the discipline “Budget Management” is to study the legal framework in the field of budget relations, as well as the implementation of skills acquired during the organization, planning and implementation of educational and scientific procedures for the implementation of certain methods and techniques of budget regulation and management.

The task of the discipline “Budget Management” is:
– study of the essence of the budget system of Ukraine and the principles of its construction;
– acquaintance with the structure of the budget process and methodology of budget activity;
– application of management methodology within the formation of a system of economic approaches to the rationalization of the domestic budget process;
– formation of skills of work with legislative and instructive materials.

Recommended Literature

  1. Бюджетний менеджмент : підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с.
  2. Юшко С. В. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : навчальний посібник : [Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 255 с.
  3. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р., №131.
  4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р., № 2456-VI.
  5. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012р. № 1407.
  6. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2013р. № 43.
  7. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р.,  №938.

Materials

Програма навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”

Робоча програма навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус