Бюджетні інвестиції і інститути розвитку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.УФФМ-61с, УФФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118УФФМ-61спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.
118УФФМ-62спрофесор ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни „Бюджетні інвестиції та інститути розвитку” є вивчення: сутності та правового регулювання бюджетних інвестицій, особливостей їх планування та джерел фінансування.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни „Бюджетні інвестиції та інститути розвитку” є вивчення процесу здійснення бюджетних інвестицій та ролі інститутів розвитку у забезпеченні стабільності функціонування регіонів.

Основні завдання

Завданнями вивчення дисципліни „Бюджетні інвестиції та інститути розвитку” є:

‒ засвоїти теоретичні засади щодо правого регулювання, планування та ефективного управління бюджетними інвестиціями та діяльності інститутів розвитку територій;

‒ встановити взаємозв’язок між бюджетними інвестиціями і стабільним розвитком адміністративно-територіальних одиниць;

‒ виявити закономірності та визначити шляхи підвищення ефективності управління бюджетними інвестиціями;

‒ вивчити роль та значення спеціальних інститутів розвитку для регіонів

Рекомендована література

  1. Ярошевич Н.Б. Державне управління інвестиційною діяльністю: Навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів.– Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 429 с.
  2. Яцек Адамчик, Мацєй Копитек, Войцех Одзімек, Марія Пйонтковск. Посібник із залучення інвестицій.
  3. Як залучати прямі іноземні інвестиції. Практичний посібник для українських міст і районів.
  4. Кейс-стаді «Впровадження інвестиційних інструментів на регіональному і муніципальному рівнях»

Матеріали

Навчальна програма

Робоча програма

Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання