Міжнародні валютно-фінансові відносини

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Петик Л. О.УФФМ-61с, УФФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118УФФМ-61сдоцент Петик Л. О.
118УФФМ-62сдоцент Петик Л. О.

Опис курсу

Предметом дисципліни є теоретичні і практичні аспекти виникнення, формування та розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин; міжнародні фінансові відносини суб’єктів світового ринку, що виникають у процесі міжнародної фінансової діяльності.

Метою навчальної дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові відносини» є оволодіння студентами професійними знаннями у галузі теоретико-методологічних основ функціонування світових фінансів, а саме – сутності та тенденцій розвитку світового фінансового середовища, основних інструментів, принципів та механізмів здійснення операцій на валютних та фінансових ринках, проблем сучасних економік і фінансової інтеграції, теоретичних положень та практичних засад майбутнього розвитку міжнародної фінансової системи.

 Основні завдання:

  •  вивчення економічної структури, механізму світової фінансової системи та тенденцій її розвитку;
  • засвоєння теоретичних принципів та методології світового фінансового ринку;
  • осмислення процесу фінансової інтеграції в умовах глобалізації світового економічного розвитку;
  • вивчення сутності та елементів міжнародних фінансових відносин;
  • набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів;
  • використання основних фінансових інструментів;
  • набуття вмінь здійснювати міжнародні фінансові розрахунки.