Податковий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Назаркевич І. Б.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФФМ-51сдоцент Назаркевич І. Б.
1016УФФМ-52сдоцент Назаркевич І. Б.

Опис курсу

Податковий менеджмент є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з фінансів, банківської справи та страхування. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички щодо вивчення теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, а також ознайомлення з напрямами контрольної роботи податкових органів і вирішення спірних питань.

Предметом вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» є організація стягнення податків і зборів, а також економічні, організаційні, правові питання, що виникають при управлінні податковими відносинами.

Метою вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» є оволодіння студентами базовими знаннями з розробки та реалізації управлінських рішень у сфері оподаткування, формування професійних навичок роботи у контролюючих органах, а також податкового регулювання і планування на макро- та мікроекономічних рівнях.

Завдання вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» полягають у такому:
– опанувати теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту, роль податкової складової в бюджетних надходженнях;

– поглиблено вивчити податкове законодавство;

– оволодіти законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами з питань оподаткування;

– з’ясувати функції контролюючих органів з адміністрування податкових зобов’язань платників;

– набути навиків контрольної роботи працівників контролюючих органів;

– з’ясувати форми і сутність контрольної роботи податкових органів, особливості проведення податкового аудиту з окремих видів податків;

– набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення;

– ознайомитися з інформаційними системами і технологіями, що застосовуються у діяльності контролюючих органів.

Рекомендована література

1. Бюджетний кодекс України : [Електронний ресурс].
2. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс].
3. Митний кодекс України : [Електронний ресурс].
4. Податковий кодекс України : [Електронний ресурс].
5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 28.12.2014 №71-VІІІ [Електронний ресурс].
6. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 №3723-XII [Електронний ресурс].
7. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 №877-V [Електронний ресурс].

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Податковий менеджмент”

Робоча програма навчальної дисципліни “Податковий менеджмент”

Опорні матеріали лекцій з навчальної дисципліни

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Засоби діагностики знань та умінь студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус