Управління фінансовими ризиками

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Слобода Л. Я.УФФМ-61с, УФФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116УФФМ-61сдоцент Слобода Л. Я.
УФФМ-62сдоцент Слобода Л. Я.

Опис курсу

Предметом дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є теоретичні та методичні засади організації процесів ідентифікації, аналізу, оцінки, регулювання, моніторингу та контролю фінансових ризиків у діяльності суб’єктів господарювання.

Метою навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є послідовне формування у студентів знань основних положень теорії і практики ризик-менеджменту в сфері фінансових взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є:

 • вивчення теоретичних та організаційних засад управління фінансовими ризиками у сфері взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності;
 • вивчення фінансового ризику як економічно категорії;
 • ознайомлення з категоріальними властивостями фінансового ризику, системами класифікації та типології ризику;
 • розгляд основних форм фінансового ризику, способів та наслідків їх прояву;
 • вивчення методичного та методологічного апарату дослідження ризику;
 • вивчення систем управління ризиком, методів зменшення ризику;
 • вивчення змісту та принципових підходів до організації та функціонування системи ризик-менеджменту у діяльності корпорацій та установ-учасників фінансових взаємовідносин;
 • проведення аналізу та оцінки фінансових ризиків за різними категоріями.

Рекомендована література

 1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. К.: Ника-Центр, 2005. 600 с.
 2. Ковальчук Т. Т., Ковальчук Н. П. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації. К.: Знання, 2012. – 301 с.
 3. Сулим М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Сулим. – Л. : Вид-во Львів, комерційної акад., 2003. – 196 с.
 4. Куцик П.О., Васильців Т.Г., Сороківський В.М., Стефаняк В.І., Сороківська М.В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Львів. 2016. 318 с.
 5. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. К.: Знання, 2010. 598 с. 
 6. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Київ. 2019. 494 с.
 7. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за осв.-проф. програм, спец. з напряму Економіка і підприємництво / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко ; Нац. техн. ун-т України Київський політехнічний ін-т . – К. : Кондор : ІВЦ Видавництво Політехніка , 2004. – 200 с.
 8. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. — К.: Кондор, 2012. — 305 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками»

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму