Магістр Публічне управління Управління персоналом

Магістр_Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма 2019

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Основи вироблення політики та прийняття рішень32162:1Екзамен
Ділове адміністрування32162:1Екзамен
Технології публічного адміністрування та бізнес-адміністрування32162:1Екзамен
Стратегічне управління персоналом32322:2Екзамен
Управління кадровими ризиками32162:1Екзамен
Теорія та практика кадрового консультування16161:1Залік
Курсова роботаДиференц залік

 

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Комунікації і ділова мова в управлінні32162:1Екзамен
Управління змінами32162:1Екзамен
Управління професійною кар‘єрою та розвитком персоналу16161:1Залік
Теорія та практика кадрової політики держави й організацій32162:1Екзамен
Система оцінювання та мотивації персоналу32162:1Екзамен
Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом організації16161:1Залік
Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови ефективної кар‘єри16161:1Залік
Виробнича практика (зі спеціалізації)Диференц залік

 

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Психічне здоров’я персоналу організації32164:2Екзамен
Технології управління персоналом16162:2Залік
Соціальна і гуманітарна політика16162:2Залік
Організація праці HR-менеджера16162:2Залік
Виробнича (переддипломна) практикаДиференц залік

 

Освітня програма 2020

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Управління в діяльності органів влади, неурядових організацій та бізнесі32162:1Екзамен
Методологія та організація наукових досліджень в управлінні16161:1Залік
Ділове адміністрування32162:1Екзамен
Система оцінювання та мотивації персоналу32162:1Екзамен
Стратегічне управління персоналом32162:1Екзамен
Рекрутинг16161:1Залік
Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом організації16161:1Залік
Курсова роботаДиференц залік

 

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Прийняття рішень в публічному управлінні та адмініструванні32162:1Екзамен
Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес-структур32162:1Екзамен
Управління змінами та впровадження інновацій в організації32162:1Екзамен
Теорія та практика кадрової політики32162:1Екзамен
Управління професійною кар‘єрою та розвитком персоналу16161:1Залік
Виробнича практика (зі спеціалізації)Диференц залік