Магістр_Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма 2021

Освітньо-професійна програма

1
2

Навчальні плани

1
2

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін

1
2

Грамоти, сертифікати

1
2
3

Угоди

 1. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Львівським регіональним (обласним) відділенням асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації об’єднаних територіальних громад»
 2. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
 3. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях
 4. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Новокалинівською міською радою Самбірського району Львівської області
 5. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Новояворівською міською радою
 6. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Обласною асоціацією місцевих рад «Ради Львівщини»
 7. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Самбірською районною радою Львівської області
 8. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Головним управлінням Національної соціальної сервісної служби у Львівській області
 9. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Головним управлінням Пенсійного фонду України у Львівській області
 10. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Громадською радою при управлінні персоналом Львівської міської ради
 11. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Давидівською сільською радою Львівського району Львівської області
 12. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Підберізцівською сільською радою Львівського району Львівської області
 13. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Пустомитівською територіальною громадою
 14. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Турківською міською радою Самбірського району Львівської області
 15. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області»

 

Рецензії

1
2
3

 

1-й семестр

Навчальна дисципліна Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Стратегічне управління та управління змінами (англ) 8 8 Екзамен
Методологія та організація наукових досліджень в управлінні 8 8 Залік
Концептуальні засади публічного управління та адміністрування 8 8 Екзамен
Інструменти публічної комунікації та взаємодії у публічному управлінні 8 8 Екзамен
Соціальне партнерство 8 8 Екзамен
Курсова робота Диференц залік

 

2-й семестр

Навчальна дисципліна Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Управління проєктами та інноваціями 10 10 Екзамен
Європейська інтеграція та сталий розвиток 12 8 Екзамен
Система оцінювання та мотивації персоналу 12 8 Екзамен
Інформаційні технології, ресурси і сервіси в управлінні та адмініструванні 12 8 Диференц залік
Лідерство та самоменеджмент 6 6 Залік
Публічна служба та професійна етика 8 6 Залік
Зарубіжний досвід публічного управління та адміністрування 8 6 Залік
Виробнича практика (зі спеціалізації) Диференц залік

 

3-й семестр

Навчальна дисципліна Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Прийняття управлінських рішень в сфері публічного управління та адміністрування 8 8 Екзамен
Управління людськими ресурсами 12 12 Екзамен
Теорія та практика кадрової політики 12 12 Екзамен
Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови ефективної кар’єри 8 4 Залік
Сучасні HR-технології  та інструменти в роботі з персоналом організації 8 4 Залік
Рекрутинг за сферами економічної діяльності 8 4 Залік
Розвиток емоційного інтелекту персоналу організації 8 4 Залік
Виробнича (переддипломна) практика Диференц залік