Стратегічне управління та управління змінами

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Герасименко О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Герасименко О. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань щодо підвищення ефективності стратегічного управління завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи стратегічного управління та управління змінами.
Завдання вивчення дисципліни:
– формування у студентів системи знань з теорії та методології стратегічного управління та управління змінами; принципів побудови та функціонування систем управління змінами;
– формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному розвитку сучасних організацій, принципів та методів управління опору змінам;
– забезпечення знань щодо стилів та моделей поведінки менеджерів щодо стратегічного управління та управління змінами;
– опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами;
– вміння проводити моніторинг та аналіз стану внутрішніх ресурсів фірми та розробляти рекомендації щодо управління стратегічними змінами, зниження опору змінам;
– опанування принципами успішних змін корпоративної культури та підходів до управління змінами щодо діяльності підприємств із використанням інструментарію інформаційних технологій та практичних методів реалізації моделей організаційних змін.

Рекомендована література

Основна література
1. Barriers to organizational change. URL : http://www.torbenrick.eu/blog/change-management/barriers-to-organizational-change
2. Bernard Burnes (2004). Managing Change.
3. Colin A. Carnall (2004). Managing change in organizations. Edinburg Gate.
4. Morgan, J. (2015). The 5 types of organizational structures: Part 1, the hierarchy. www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/07/06/the-5-types-of-organizational-structures-part-1-the-hierarchy/#4a14c22d3853.
5. Wendell L. (1994). Organization Development and transformation: Mаnаging Effective Change. French.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

SMMCh.Anotation_2021

SMMCh.Program_Autumn_2021

SMMCh.SIR_indz

SMMCh_Tests_example

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус