Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови ефективної кар’єри

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
108доцент Пак Н. Т.УФПМ-12з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
104УФПМ-12здоцент Пак Н. Т.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови успішної кар єри

Предмет навчальної дисципліни

 Предметом дисципліни є: особливості та загальні закономірності формування, функціонування та розвитку персоналу організації.

 Мета навчальної дисципліни

 Метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на посади, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

 Основні завдання

Завданнями викладання дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 • формування ефективної системи персоналу організації;
 • обґрунтовування концептуальних засад та методологічних принципів формування персоналом;
 • формування та аналіз стану кадрової політики організації;
 • проектування системи персоналу та нормативної чисельності працівників кадрової служби фірми;
 • управління соціальним розвитком персоналу;
 • формування успішної команди як соціального утворення;
 • застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі;
 • організування набору і відбору персоналу в організації;
 • навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу організації;
 • управління діловою кар’єрою та службово-посадовим рухом управлінців з метою їх розвитку;
 • атестування персоналу та використання результатів у системі мотивування;
 • оцінювання ефективності та результативності системи персоналу.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус