Концептуальні засади публічного управління та адміністрування

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Парубчак І. О.УФПМ-11с, УФПМ-12с, УФПМ-13с
98професор Парубчак І. О.УФПМ-11з, УФПМ-12з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФПМ-11сБазарко І. М.
УФПМ-12сБазарко І. М.
УФПМ-13сБазарко І. М.
98УФПМ-11зпрофесор Парубчак І. О.
УФПМ-12зпрофесор Парубчак І. О.
УФПМ-13зпрофесор Парубчак І. О.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування» є формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в сфері публічного управління та адміністрування суспільними процесами та відносинами, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у здобувачів вищої освіти. Сучасні концепції публічного управління та адміністрування сьогодні є невід’ємною складовою ефективного функціонування розвиненої держави і розглядається світовим співтовариством як ключовий критерій належного соціально-політичного врядування, що обумовлює важливе значення вивчення дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування».

Основні завдання навчальної дисципліни: узагальнення теоретичних засад у сфері публічного управління, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління в розвитку суспільства; опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного управління об’єктів публічної сфери; оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;  формування навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Денна форма навчання

Завантажити силабус

Силабус: Заочна фрма навчання

Завантажити силабус