Управління проєктами та інноваціями

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
912доцент Зеленко В. А.УФПМ-12з, УФПМ-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98УФПМ-12здоцент Зеленко В. А.
УФПМ-11здоцент Зеленко В. А.

Опис курсу

Мета начальної дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного мислення та компетентностей щодо системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок управління проектами та інноваціями.

Основні завдання навчальної дисципліни:

  • розкрити зміст основних понять у сфері управління проектами та інноваціями;
  • оволодіти навичками ініціювання, планування, виконання, моніторингу і управління, а також завершення проекту (завершений проектний цикл);
  • розглянути особливості основних найбільш поширених видів проектів та програм ЄС, які призначені для реалізації в країнах-партнерах;
  • розглянути інші іноземні програми, які призначені для реалізації в Україні;
  • розглянути сучасні можливості для студентів щодо участі у проектах та програмах;
  • опанувати ключовими компетентностями з управління проектами та інноваціями, зокрема управлінням термінами, вартістю і якістю проекту, а також людськими ресурсами і комунікаціями проекту тощо;

засвоїти й оволодіти методами оцінки ефективності реалізації проекту та запровадження інновацій.

Матеріали

Робоча програма_”Управління_проектами та інноваціями”_2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус