Project and innovation management

Type: Normative

Department: department of economics and public management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
94Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
910Associate Professor Zelenko V. A.УФПМ-11з, УФПМ-12з

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
98УФПМ-11зAssociate Professor Zelenko V. A.
УФПМ-12зAssociate Professor Zelenko V. A.

Course description

Мета начальної дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного мислення та компетентностей щодо системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок управління проектами та інноваціями.

Основні завдання навчальної дисципліни:

  • розкрити зміст основних понять у сфері управління проектами та інноваціями;
  • оволодіти навичками ініціювання, планування, виконання, моніторингу і управління, а також завершення проекту (завершений проектний цикл);
  • розглянути особливості основних найбільш поширених видів проектів та програм ЄС, які призначені для реалізації в країнах-партнерах;
  • розглянути інші іноземні програми, які призначені для реалізації в Україні;
  • розглянути сучасні можливості для студентів щодо участі у проектах та програмах;
  • опанувати ключовими компетентностями з управління проектами та інноваціями, зокрема управлінням термінами, вартістю і якістю проекту, а також людськими ресурсами і комунікаціями проекту тощо;

засвоїти й оволодіти методами оцінки ефективності реалізації проекту та запровадження інновацій.