Зеленко Василь Анатолійович

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: vasyl.zelenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: cutt.ly

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: cutt.ly

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Проблеми публічного управління процесами трансформації системи соціального страхування в Україні, реалізація пенсійних реформ в Україні та світі, управління соціально-економічною політикою держави, проблеми європейської інтеграції, зокрема – імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до науковометричних баз даних

2023 рік

 • Василь Зеленко, Наталія Зеленко. Про особливості концепції «good governance» та її застосування у розвитку моделі публічного управління в Україні в умовах євроінтеграції та глобалізації. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2023. Випуск 64, С. 19–30
 • Зеленко Н., Зеленко В. Пенсійне забезпечення військовослужбовців у США: уроки для України. Галицький економічний вісник. №1 (80) 2023, С. 86-91

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2019 рік

 

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України та публікації, що входять до інших наукових видань

 2022 рік

 2021 рік

 2020 рік

2019 рік

2018 рік

Публікації до 2017 року

 Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Реформування пенсійних систем в Україні та ЄС: баланс між економічною доцільністю і соціальною справедливістю / Василь Зеленко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023.  74 с
 • Реформування пенсійної системи України у світлі європейських стандартів = Reforming Ukrainian Pension System in Light of European Standards : монографія / Василь Зеленко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 202 с.
 • Політична економія. Курс лекцій : навч. посібн. / Заг. ред. Гупала О.Г. / О.Г. Гупало, В.Г. Дулюк, В.А. Зеленко, О.І. Пікулик. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 292 с., (підготовив теми 15–18, С. 233–289).
 • Глобальна економіка. Курс лекцій:навч. посіб. / за заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. 316 с..
 • Економіка у Європейській Інтеграції: навч. посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с.
 • Світовий досвід в управлінні персоналом та можливості його адаптації до умов України // Управління персоналом в умовах економіки знань / монографія / кол.авт.; за заг.ред. д-ра екон. Наук, проф. Л.К. Семів. – К.: УБС НБУ, 2011. – 406 с.
 • Управління процесами формування коштів пенсійної системи України: монографія / О.Г. Гупало, В.А. Зеленко. – Львів : “Сполом”, 2011. – 248 с.

 Тези наукових та науково-практичних конференцій

Біографія

У 2005 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (економічний факультет). Отримав диплом магістра з відзнакою (напрямок «менеджмент організацій», спеціальність «менеджер-економіст»). 2005–2008 рр. – навчання в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. У 2009 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління процесами формування коштів пенсійних фондів в Україні» (08.00.03). У 2013 р. одержав диплом про другу вищу освіту (Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка, факультет міжнародного права і бізнесу, напрям – міжнародне право (право Європейського Союзу)) та одержав кваліфікацію «юрист-міжнародник».

У 2009-2010 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. У 2010-2015 рр. працював на посаді доцента кафедри економічної теорії Львівської державної фінансової академії. У 2014 р. – присвоєно звання доцента. У 2014 – 2015 н. р. – голова ради молодих учених Львівської державної фінансової академії. З 01.09.2015 р. –доцент кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. 2011–2018 – заступник завідувача кафедри зі студентської наукової роботи, керівник студентського наукового гуртка «Економіст», а з 2019 р. – заступник завідувача кафедри з наукової роботи (з 2021 р. – кафедри «Економіки та публічного управління».

2016–2019 рр.– координатор проекту за Програмою Жана Моне (Еразмус +) № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external dimension» («Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір»). Проект реалізовувався за підтримки Європейської Комісії.

09.2016-07.2017 – член команди проекту за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні «Комплексна освітньо-консультативна програма з допомоги внутрішньо-переміщеним особам та ветеранам АТО на базі Карітас-Львів» (БФ «Карітас-Львів УГКЦ»).

2020 – учасник команди проекту «Розроблення технологій психотерапії, реабілітації та професійної орієнтації учасників ООС сил та ВПО» (зовнішній експерт, аналітична доповідь, ЛНУ).

З вересня 2018 р. – член команди проекту за програмою Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies» («Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій»). Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами та бізнесу.

Проекти

Участь у науково-освітніх та освітньо-громадських проєктах 

 • 2016-07.2017 – координатор проекту за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні «Комплексна освітньо-консультативна програма з допомоги внутрішньо-переміщеним особам та ветеранам АТО на базі Карітас-Львів» (БФ «Карітас-Львів УГКЦ»)
 • 2016–2019 – координатор проекту за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE (Erasmus+) «The Economy in European Integration: Internal Challenges and External Dimensions» (ЛНУ, кафедра економічної теорії)
 • З 2018 і до тепер – учасник команди проекту за програмою Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ (Erasmus+) «Western Ukrainian Research Center in European Studies (Jean Monnet Centre of Excellence» (ЛНУ, Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій)
 • 2020 – учасник команди проекту «Розроблення технологій психотерапії, реабілітації та професійної орієнтації учасників ООС та ВПО» (бюджетна тема, ЛНУ).
 • З поч. 2022 – учасник команди проекту за програмою Жана Моне (Erasmus+) «Спільні політики ЄС: стратегії узгодження для України” (EUCPASU)» (ЛНУ, Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій)
 • Проект за програмою Жана Моне «SDGs 4 EUROINTEGRATION OF UKRAINE» ERASMUS-JMO-2023-MODULE 101127537. Проект реалізовується колективом кафедри економіки та публічного управління. Проектний період: 01.09.2023 р. – 31.08.2026 р.

Більш детальніше з інформацією про проект можна ознайомитися за посиланнями:

посилання №1
посилання №2

 

Нагороди

Диплом Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради, Обласна премія талановитим молодим вченим та спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Розклад