Економіка у Європейській інтеграції

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Зеленко В. А.УФП-21с
38доцент Зеленко В. А.УФП-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФП-21сдоцент Зеленко В. А.
36УФП-21здоцент Зеленко В. А.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни є дослідження закономірностей, законів і механізмів, процесів економічної та політичної інтеграції як у середині Європейського Союзу, так і за його межами. Навчальна дисципліна «Економіка у Європейській інтеграції» передбачає вивчення основних інституцій Європейського Союзу, процесу прийняття рішень, основних спільних політик та інтеграційних відносин Європейського Союзу з іншими країнами. Окремим блоком є вивчення процесу європейської інтеграції України.

Мета дисципліни

Метою дисципліни є набуття студентами знань і навичків аналізу інтеграційних процесів, що відбуваються в об’єднаній Європі, навколо Європейського Союзу.

Основні завдання дисципліни:

– навчити студентів розуміти та пояснювати необхідність економічної та політичної інтеграції європейських країн для їх взаємовигідного розвитку;
– узагальнювати досвід цих країн та намагатися передбачити можливі зміни євроінтеграції у майбутньому;
– аналізувати дії основних економічних закономірностей на міжнародному рівні, їх специфічний прояв у цій сфері.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Методологічною та теоретичною основою для вивчення цього курсу є предмети «Політична економія», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». Знання та навички, набуті студентами при вивченні дисципліни «Економіка у Європейській інтеграції» студенти зможуть використати при вивченні дисциплін «Міжнародна економіка», «Глобальна економіка», «Міжнародні фінансові організації».

Вимоги до знань і умінь

Вивчаючи цю дисципліну студенти повинні:
а) знати:
– про Європейський Союз як найбільш успішне і прогресивне міжнародне інтеграційне об’єднання держав та процеси, що в ньому відбуваються, а також про проблеми і перспективи глобалізаційного розвитку світового співтовариства;
– організаційні засади та напрямки діяльності Європейського Союзу;
– закономірності становлення та поглиблення міжнародних економічних відносин і формування єдиного економічного простору;
– специфіку формування і функціонування спеціальних економічних зон та
єврорегіонів;
– особливості розвитку господарського співробітництва країн світового співтовариства;
– закономірності розвитку глобальних економічних та соціальних процесів, які зумовлюють взаємозв’язок та взаємозалежність національних господарств, політичних, економічних і соціальних систем;
– засади зовнішньо-торговельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної політики в умовах глобалізації;
– глобальні проблеми сучасності, їх економічні аспекти і вплив на національний та інтернаціональний розвиток.
б) уміти:
– аналізувати економічні відносини та дію економічних законів на міжнародному рівні;
– знаходити і визначати шляхи розв’язання глобальних проблем сучасності;
– аналізувати взаємопов’язані процеси міжнародної економічної інтеграції та глобальних проблем сучасності;
– визначати перспективи співробітництва України та ЄС;
– співставляти позитивні та негативні наслідки глобалізаційних процесів для України.

Рекомендована література

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ Л_ТЕРАТУРИ

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус