Магістр Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 

Освітня програма: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Кваліфікація:  магістр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Фахівець: магістр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

 

Освітньо-професійна програма

Рецензії

.

Навчальні плани

Силабуси навчальних дисциплін

.

Cертифікати

.

Угоди

.