Публічне адміністрування та управління бізнесом

Магістр публічного управління та адміністрування за освітньо-професійною програмою публічне адміністрування та управління бізнесом

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом»

Освітня програма 2021

1-й семестр  
Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Стратегія проведення переговорів 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні 16 16 1:1 Екзамен
Ділове адміністрування 32 16 2:1 Екзамен
Комунікації і ділова мова в управлінні 32 16 2:1 Екзамен
Прийняття рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі 32 16 2:1 Екзамен
Стратегічне управління та управління змінами (англ.) 32 16 2:1 Екзамен
Стратегічне управління персоналом 16 16 1:1 Залік
Публічні дебати та ведення переговорів 16 16 1:1 Залік
Стратегії бізнесу 16 16 1:1 Залік
Технології публічного адміністрування 32 16 2:1 Екзамен
Курсова робота зі спеціалізації Диференц залік

2-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електронне врядування 12 12 1:1 Залік
Соціальна і гуманітарна політика 16 16 1:1 Залік
Антикризове управління 32 16 2:1 Екзамен
Управління змінами 20 8 1:1 Екзамен
Управління проєктами та програми в публічній сфері 32 16 2:1 Екзамен
Основи вироблення політики та прийняття рішень 8 4 1:1 Екзамен
Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур 32 16 2:1 Екзамен
Комунікації і ділова мова в управлінні 32 16 2:1 Екзамен
Управління бізнес-структурами 32 16 2:1 Екзамен
Виробнича практика (зі спеціалізації) Диференц залік

 

3-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Управління корпоративним сектором економіки 32 16 4:2 Екзамен
Електронне врядування 24 16 3:2 Екзамен
Публічна комунікація і ділова мова в управлінні 16 16 2:2 Екзамен
Виробнича (переддипломна) практика Диференц залік