Публічне адміністрування та управління бізнесом

Магістр публічного управління та адміністрування за спеціалізацією публічне адміністрування та управління бізнесом

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом»

Освітня програма 2021

1-й семестр 
ПредметЛекціїЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Стратегія проведення переговорів16161:1Залік
Методологія наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні16161:1Екзамен
Ділове адміністрування32162:1Екзамен
Комунікації і ділова мова в управлінні32162:1Екзамен
Прийняття рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі32162:1Екзамен
Стратегічне управління та управління змінами (англ.)32162:1Екзамен
Стратегічне управління персоналом16161:1Залік
Публічні дебати та ведення переговорів16161:1Залік
Стратегії бізнесу16161:1Залік
Технології публічного адміністрування32162:1Екзамен
Курсова робота зі спеціалізаціїДиференц залік

2-й семестр

ПредметЛекціїЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Електронне врядування12 121:1Залік
Соціальна і гуманітарна політика16 161:1Залік
Антикризове управління32 162:1Екзамен
Управління змінами20 81:1Екзамен
Управління проєктами та програми в публічній сфері32 162:1Екзамен
Основи вироблення політики та прийняття рішень8 41:1Екзамен
Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур32 162:1Екзамен
Комунікації і ділова мова в управлінні32 162:1Екзамен
Управління бізнес-структурами32 162:1Екзамен
Виробнича практика (зі спеціалізації)    Диференц залік

 

3-й семестр

ПредметЛекціїЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Управління корпоративним сектором економіки32 164:2Екзамен
Електронне врядування24 163:2Екзамен
Публічна комунікація і ділова мова в управлінні16 162:2Екзамен
Виробнича (переддипломна) практика    Диференц залік