Public administration and administration

Public administration and business management
Master of Public Administration and Administration with a specialization in Public Administration and Business Management

Field of knowledge: 28 Public administration

Specialty: 281 Public Administration

Educational and professional program “Public Administration and Business Management”

Educational program 2021

1  semester  
Subject Lectures Lab. Practice. For the week Reporting
Negotiation strategy 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні 16 16 1:1 Exam
Business Administration 32 16 2:1 Exam
Комунікації і ділова мова в управлінні 32 16 2:1 Exam
Прийняття рішень в публічному управлінні та корпоративному секторі 32 16 2:1 Exam
Стратегічне управління та управління змінами (англ.) 32 16 2:1 Exam
Стратегічне управління персоналом 16 16 1:1 Test
Публічні дебати та ведення переговорів 16 16 1:1 Test
Стратегії бізнесу 16 16 1:1 Test
Технології публічного адміністрування 32 16 2:1 Exam
Курсова робота зі спеціалізації Differentiated test

2  semester

Subject Lectures Lab. Practice. For the week Reporting
Електронне врядування 12 12 1:1 Test
Соціальна і гуманітарна політика 16 16 1:1 Test
Антикризове управління 32 16 2:1 Exam
Управління змінами 20 8 1:1 Exam
Управління проєктами та програми в публічній сфері 32 16 2:1 Exam
Основи вироблення політики та прийняття рішень 8 4 1:1 Exam
Стратегічне управління в діяльності органів влади та бізнес структур 32 16 2:1 Exam
Комунікації і ділова мова в управлінні 32 16 2:1 Exam
Management of business structures 32 16 2:1 Exam
Виробнича практика (зі спеціалізації) Differentiated test

 

3  semester

Subject Lectures Lab. Practice. For the week Reporting
Управління корпоративним сектором економіки 32 16 4:2 Exam
Електронне врядування 24 16 3:2 Exam
Публічна комунікація і ділова мова в управлінні 16 16 2:2 Exam
Виробнича (переддипломна) практика Differentiated test