Магістр_Соціальні та поведінкові науки (Економіка)

Галузь знань: 05  “Соціальні та поведінкові науки”

Спеціальність: 051 “Економіка”

Освітня програма: “Інформаційні технології в бізнесі”

Кваліфікація: Магістр з економіки

Силабуси навчальних дисциплін

врпрпр
апрапр
апрапр

Сертифікати

врпрпр
апрапр
апрапр;

Угоди

  1. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та та ГС «ОСА Україна» (Odoo Community Association)
  2. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Товариства з обмеженою відповідальністю «Західноукраїнська логістична компанія»
  3. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ «ВІЗИТКА.КОМ»
  4. Меморандум про взаємодію і співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ю-КОНТРОЛ»
  5. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації і Львівським обласним інститут післядипломної педагогічної освіти
  6. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ «Солпромбуд»
  7. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ «Картонно-паперова компанія»
  8. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ ВКФ «Берком»
  9. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ТОВ «Міст Інтернешнл»
  10. Договір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та ПП «Соломія-Сервіс»

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка сталого розвитку 32 16 4:2 Іспит
Методологія економічних наукових досліджень 32 16 4:2 Залік
Мікроекономічний аналіз 16 32 2:4 Іспит
Проектний менеджмент 16 32 2:4 Іспит
Математичні методи і моделі ринкової економіки 16 16 2:2 Іспит
Технології Business Intelligence та Data Science 16 16 2:2 Залік
Системи обробки візуальної інформації 16 16 2:2 Залік
Курсова робота Диф. залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Макроекономічний аналіз 16 32 2:4 Іспит
Прикладна економетрія 16 32 2:4 Іспит
Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів 16 32 2:4 Іспит
Технології створення програмних та інтелектуальних систем 16 32 2:4 Іспит
Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом 16 16 2:2 Залік
Об’єктно-орієнтований дизайн 16 16 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1: Конкурентний моніторинг бізнесу 16 16 2:2 Залік
Виробнича практика Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ІТ-стратегії бізнесу 16 16 2:2 Іспит
Смарт економіка 16 24 2:3 Іспит
SEO та Web-аналітика 8 16 1:2 Залік
Інформаційний менеджмент 16 8 2:1 Залік
Актуарні розрахунки 8 16 1:2 Залік
Виробнича (переддипломна) практика Диф. залік