Соціальні та поведінкові науки (Економіка)

Галузь знань: 05  Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Інформаційні технології в бізнесі

Освітня програма 2020 р.

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Економіка сталого розвитку32164:2Іспит
Методологія економічних наукових досліджень32164:2Залік
Мікроекономічний аналіз16322:4Іспит
Проектний менеджмент16322:4Іспит
Математичні методи і моделі ринкової економіки16162:2Іспит
Технології Business Intelligence та Data Science16162:2Залік
Системи обробки візуальної інформації16162:2Залік
Курсова робота зі спеціалізаціїДиф. залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Макроекономічний аналіз16322:4Іспит
Прикладна економетрія16322:4Іспит
Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів16322:4Іспит
Технології створення програмних та інтелектуальних систем16322:4Іспит
Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом16162:2Залік
Об’єктно-орієнтований дизайн16162:2Залік
Дисципліна на вибір 1: Конкурентний моніторинг бізнесу16162:2Залік
Виробнича практика (зі спеціалізації)Диф. залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Актуарні розрахунки16162:2Іспит
Економіка хмарних обчислень16242:3Іспит
SEO та Web-аналітика16162:2Залік
Методологія тестування програмного забезпечення16162:2Залік
Корпоративні інформаційні системи16162:2Залік
Виробнича (переддипломна) практикаДиф. залік