Соціальні та поведінкові науки (Економіка)

Галузь знань: 05  Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Інформаційні технології в бізнесі

Освітня програма 2020 р.

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка сталого розвитку 32 16 4:2 Іспит
Методологія економічних наукових досліджень 32 16 4:2 Залік
Мікроекономічний аналіз 16 32 2:4 Іспит
Проектний менеджмент 16 32 2:4 Іспит
Математичні методи і моделі ринкової економіки 16 16 2:2 Іспит
Технології Business Intelligence та Data Science 16 16 2:2 Залік
Системи обробки візуальної інформації 16 16 2:2 Залік
Курсова робота зі спеціалізації Диф. залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Макроекономічний аналіз 16 32 2:4 Іспит
Прикладна економетрія 16 32 2:4 Іспит
Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів 16 32 2:4 Іспит
Технології створення програмних та інтелектуальних систем 16 32 2:4 Іспит
Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом 16 16 2:2 Залік
Об’єктно-орієнтований дизайн 16 16 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1: Конкурентний моніторинг бізнесу 16 16 2:2 Залік
Виробнича практика (зі спеціалізації) Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуарні розрахунки 16 16 2:2 Іспит
Економіка хмарних обчислень 16 24 2:3 Іспит
SEO та Web-аналітика 16 16 2:2 Залік
Методологія тестування програмного забезпечення 16 16 2:2 Залік
Корпоративні інформаційні системи 16 16 2:2 Залік
Виробнича (переддипломна) практика Диф. залік