Системи обробки візуальної інформації

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Стадник Ю. А.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФЕМ-51сСтадник Ю. А.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Системи обробки візуальної інформації” є основи організації та обробки тривимірної графічної інформації, принципи та особливості створення тривимірних графічних об’єктів, процес тривимірного моделювання у прикладних пакетах 3d графіки.
Мета навчальної дисципліни — формування в студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок застосування прикладних програмних пакетів при виконанні завдань, що передбачають моделювання тривимірних графічних об’єктів.
Завдання дисципліни: навчити студентів технологій створення та обробки тривимірної графічної інформації та практичного використання поширених ППП для 3d графіки.
Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • основні принципи 3d моделювання;
 • сфери застосування тривимірної графіки;
 • особливості процесу побудови тривимірних графічних об’єктів; процес моделювання, текстурування, освітлення та візуалізації складних графічних об’єктів у програмі тривимірної графіки 3D Studio Max;

б) уміти

 • працювати в середовищі пакету для тривимірної графіки 3D Studio Max;
 • застосовувати знання з систем обробки візуальної інформації в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Лотошинська Н. Технології 3D-моделювання в програмному середовищі 3ds Max з дисципліни “3D-Графіка” / Н. Лотошинська. – Л.: Львівська Політехніка, 2020. – 372с.
 2. Пічугін М. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник / М. Пічугін, І. Канкін. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 216с.
 3. Келли Л. 3D StudioMax 12. Біблія користувача / Л. Келли. – К.: Солоний-Пресс, 2018. – 1312с.
 4. Лаптон Еллен, Коул Дженніфер Філліпс. Графічний дизайн. Нові основи. – К.: ArtHuss, 2020. – 896с.
 5. Маров М. Ефективна робота в 3DStudioMax 16 / М. Маров. – К, 2015. – 832с.
 6. Мортьє Ш. 3DStudioMax 16 для «чайників» / Ш. Мортьє. – К.:Солоний-Пресс, 2017. – 368с.
 7. Василюк А., Мельникова Н. Комп’ютерна графіка / А. Василюк, Н. Мельникова. – Л.: Львівська Політехніка, 2016. – 192с.
 8. Антонов В. Комп’ютерне моделювання зображень / В. Антонов. – – 272с.
 9. Соловйов М.М. 3D Studio Max 16. Чарівний світ тривимірної графіки / М.М. Соловйов. – К.:Солоний-Пресс, 2018. – 528с.

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. www.knigka.info/category/3dsmax/ – теоретичні відомості по моделюванню в 3ds Max
 2. https://softoroom.org/ptopichtml – електронна книга по 3ds Max
 3. https://easy3dsmax.com/lp/light2019/ – відеоматеріали по виконанню завдань в 3ds Max

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус