Системи обробки візуальної інформації

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Стадник Ю. А.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФЕМ-51сСтадник Ю. А.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Системи обробки візуальної інформації” є основи організації та обробки тривимірної графічної інформації, принципи та особливості створення тривимірних графічних об’єктів, процес тривимірного моделювання у прикладних пакетах 3d графіки.
Мета навчальної дисципліни — формування в студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок застосування прикладних програмних пакетів при виконанні завдань, що передбачають моделювання тривимірних графічних об’єктів.
Завдання дисципліни: навчити студентів технологій створення та обробки тривимірної графічної інформації та практичного використання поширених ППП для 3d графіки.
Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • основні принципи 3d моделювання;
 • сфери застосування тривимірної графіки;
 • особливості процесу побудови тривимірних графічних об’єктів; процес моделювання, текстурування, освітлення та візуалізації складних графічних об’єктів у програмі тривимірної графіки 3D Studio Max;

б) уміти

 • працювати в середовищі пакету для тривимірної графіки 3D Studio Max;
 • застосовувати знання з систем обробки візуальної інформації в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Верстат В. 3D Studio Max 8. Секрети майстерності / В. Верстат. – П.: Питер, 2008. – 672с.
 2. Верстат В. 3D Studio Max 8 на 100% / В. Верстат, С. Бондаренко, М. Бондаренко. – П.: Питер, 2008. – 416с.
 3. Келли Л. 3D Studio Max 8. Біблія користувача / Л. Келли. – М.: Вільямс. – 1312с.
 4. Кіл. Ч. 3D Studio Max для дизайнера. Мистецтво тривимірної анімації / Ч.Кіл. – М.: ТИД «ДС», 2007. – 896с.
 5. Маров М. Ефективна робота в 3D Studio Max 8 / М. Маров. – П.:Питер, 2007. – 832с.
 6. Мортьє Ш. 3D Studio Max 8 для «чайників» / Ш. Мортьє. – М.:Вільямс, 2007. – 368с.
 7. Петров М. Н. Компьютерная графика / М. Н. Петров, В. П. Молочков. – СПб.: Питер, 2004.- 736с.
 8. Рябцев Д.В. 3D Studio Max 7. Дизайн приміщень і інтер’єрів / Д. В. Рябцев, 2007. – 272с.
 9. Соловйов М.М. 3D Studio Max 7 і 8. Чарівний світ тривимірної графіки / М.М. Соловйов. – К.:Солоний-Пресс, 2008. – 528с.
 10. Основні поняття тривимірної графіки. URL: http://uchika.in.ua/osnovni-ponyattya-trivimirnoyi-grafiki-mijpredmetni-zvyazki.html?page=2
 11. Что такое 3D графика? URL: https://www.ixbt.com/video/3dgrafx.html

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус